Bliv Skjoldunge

Bliv Skjoldunge inviterer 3. – 7. klasser fra Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner på to årlige ture ud i nationalparken med en vejleder. Læs om ture, materialer, booking mv.

Hvad er Bliv Skjoldunge

Bliv Skjoldunge inviterer 3. - 7. klasser i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner på to årlige ture i og omkring nationalparken. Hver tur ledes af en naturvejleder og understøttes af materialer til før, under og efter turen.

Både tur og kursus 

Hver tur er både en tur for klassen og et sidemandsoplæringskursus for læreren, som kan inspirere til ude-undervisning i og omkring nationalparken. Du kan finde lærervejledningen her som bladrefil, pdf-fil til A4 eller pdf-fil i opslag til A3.

Klik på en tur

Du kan finde turbeskrivelser og undervisningsmaterialer i boksene nedenfor. Se også hvordan og hvornår du kan booke Bliv Skjoldunge-ture til din klasse.

Bliv Skjoldungetur til skibssætningen i Lejre. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 1

På sporet af Skjoldungerne

3. klasse - Efterår

Lejre Museum / Færgegården

Undersøg livet i bækken. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 2

Vandløbets liv og kræfter

3. klasse - Forår

Tadre Mølle / Kornerup å / Sillebro

Undersøg fjordens liv. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 3

Fjordens liv og stenrev

4. klasse - Efterår

Roskilde Fjord

Undersøg træ, bål og vild mad. Foto: Adam Grønne.

Bliv Skjoldunge Tur 4

Lejrliv og vild mad i skoven

4. klasse - Forår

Skove i nationalparken

Sejl med vikingeskib eller snit en snelle. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 5

I vikingernes kølvand

5. klasse - Efterår

Vikingeskibsmuseet

Troldænder. Foto: Niels Jørgen Rasmussen.

Bliv Skjoldunge Tur 6

Fugle, fjord og friluftsliv

5. klasse - Forår

Roskilde Fjord

Grej til naturpleje. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 7

Naturplejetur

6. klasse - Efterår

Gravhøj - Kyst - Skov

Undersøg tang. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 8

Fremtidens fødevarer - Tang

6. klasse - Forår

Roskilde Fjord

Undersøg skovens naturkvalitet. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 9

Skovens træer og biodiversitet

7. klasse - Efterår

Skove

Undersøg Roskilde Domkirke. Foto: Ole Malling.

Bliv Skjoldunge Tur 10

Vores verdensarv

7. klasse - Forår

Roskilde Domkirke

Booking af ture for Lejre og Frederikssund

Klasser i Lejre og Frederikssund Kommuner kan booke Bliv Skjoldunge ture til næste skoleår i juni måned. Sidste frist er 1. juli. Booking foregår via Bliv Skjoldunges bookingsystem

 • Skoler i Lejre: Alle 3. - 7. klasser i Lejre Kommune får fra skoleåret 2023-24 mulighed for at booke Bliv Skjoldunge-ture.  
 • Skoler i Frederikssund: Alle mellemtrinsklasser kommer på Bliv Skjoldungeture, fordi Bliv Skjoldunge indgår som en del af kommunens naturfagsstrategi. 

Få en aflyst tur

Der sker, at skoler aflyser ture. Hvis du og din klasse gerne vil på en af disse ture, så skriv dig på en liste hos Mia Steiness, e-mail: milas(a)nst.dk. 

Bliv Skjoldungebørn. Foto: Malene Bendix.

Booking af ture for klasser i Roskilde Kommune

Fra skoleåret 2023-24 kan klasser fra Roskilde Kommune booke en del af Bliv Skjoldunge-turene direkte hos de besøgssteder, kommunen har aftaler med.

 • Book hos ROMU: Tur 1: På sporet af Skjoldungerne og Tur 10: Vores verdensarv.
 • Book på Vikingeskibsmuseet: Tur 5: I vikingernes kølvand.
 • Book på Boserupgård Naturcenter: Tur 7: Naturplejetur, Tur 8: Fremtidens fødevarer - Tang og Tur 9: Skovens træer og biodiversitet.

I er velkomne til at bruge Bliv Skjoldunge-materialerne. Se i turene ovenfor.

Hvem står bag

Bliv Skjoldunge blev udviklet og afprøvet fra 2019-2023 af Nationalpark Skjoldungernes Land i samarbejde med Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner, samt ROMU, Boserupgård Naturcenter, Roskilde Oplevelseshavn, Vikingeskibsmuseet og en række formidlere. Lejre Kommunes Grøn Generation deltog i de første to års pilotarbejde. Fra skoleåret 2023/24 går Bliv Skjoldunge over i en driftsfase, hvor kommunerne betaler for Bliv Skjoldunge-ture.

Støtte

Bliv Skjoldunge er støttet af Tips og Lottomidler for Friluftslivet med 1 million kr.

Piger på tangtur. Foto: Malene Bendix.
Bliv Skjoldunge - Didaktisk model

Rødder og vinger

Bliv Skjoldunge er et bredt dannelsesprojekt, som har til formål at:

 • Styrke elevernes viden om deres egn, dens natur, kultur, historie og friluftsliv.
 • Styrke elevernes direkte oplevelser ude i nationalparkens natur, kultur og historie - og skolernes arbejde med udeskole.
 • Styrke elevernes natur- og historiefaglige dannelse.
 • Styrke elevernes sundhed, trivsel, livsglæde, identitet og forståelse for demokrati.
 • Styrke elevernes arbejde med kreativitet, innovation, handlekompetence og FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
 • Understøtte fagenes mål.

Sikkerhedsprocedure

En del af Bliv Skjoldunge turene foregår ude i naturen. Eleverne arbejder med fjorden, skoven, bækken - og med åben ild. Vores naturvejledere og formidlere er opmærksomme på sikkerhed - og på at lære eleverne selv at begå sig sikkert i naturen.

Her finder du de sikkerhedsprocedurer vores naturvejledere følger, når eleverne er ude i waders - og når de arbejder med bål.

Find Bliv Skjoldunges sikkerhedsprocedure for waders og bål.