Bliv Skjoldunge

Bliv Skjoldunge inviterer 3. – 7. klasser fra Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner på to årlige ture ud i nationalparken med en vejleder. Læs om ture, materialer, booking mv.

Hvad er Bliv Skjoldunge

Bliv Skjoldunge inviterer 3. - 7. klasser i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner på to årlige ture i og omkring nationalparken. Hver tur ledes af en naturvejleder og understøttes af materialer til før, under og efter turen.

Både tur og kursus 

Hver tur er både en tur for klassen - og et sidemandsoplæringskursus for læreren, som forhåbentlig kan inspirere til mere ude-undervisning i og omkring nationalparken.

Klik på en tur

Du kan finde turbeskrivelser og undervisningsmaterialer i boksene nedenfor. Se også hvordan og hvornår du kan booke Bliv Skjoldunge-ture til din klasse.

Bliv Skjoldungetur til skibssætningen i Lejre. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 1

På sporet af Skjoldungerne

3. klasse - Efterår

Lejre Museum / Færgegården

Undersøg livet i bækken. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 2

Vandløbets liv og kræfter

3. klasse - Forår

Tadre Mølle / Kornerup å / Sillebro

Undersøg fjordens liv. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 3

Fjordens liv og stenrev

4. klasse - Efterår

Roskilde Fjord

Undersøg træ, bål og vild mad. Foto: Adam Grønne.

Bliv Skjoldunge Tur 4

Lejrliv og vild mad i skoven

4. klasse - Forår

Skove i nationalparken

Sejl med vikingeskib eller snit en snelle. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 5

I vikingernes kølvand

4. klasse - Efterår

Vikingeskibsmuseet

Troldænder. Foto: Niels Jørgen Rasmussen.

Bliv Skjoldunge Tur 6

Fugle, fjord og friluftsliv

5. klasse - Forår

Roskilde Fjord

Grej til naturpleje. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 7

Naturplejetur

6. klasse - Efterår

Gravhøj - Kyst - Skov

Undersøg tang. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 8

Fremtidens fødevarer - Tang

6. klasse - Forår

Roskilde Fjord

Undersøg skovens naturkvalitet. Foto: Malene Bendix.

Bliv Skjoldunge Tur 9

Skovens træer og biodiversitet

7. klasse - Efterår

Skove

Undersøg Roskilde Domkirke. Foto: Ole Malling.

Bliv Skjoldunge Tur 10

Vores verdensarv

7. klasse - Forår

Roskilde Domkirke

Booking af ture

Du kan booke Bliv Skjoldunge ture til næste skoleår i juni måned. Booking foregår via Bliv Skjoldunges bookingsystem

  • Skoler i Lejre: Booking foregår efter først-til-mølle princippet.
  • Skoler i Roskilde: Booking foregår efter først-til-mølle princippet.
  • Skoler i Frederikssund: Alle mellemtrinsklasser kommer på Bliv Skjoldungeture, fordi Bliv Skjoldunge indgår som en del af kommunens naturfagsstrategi. Kommunen koordinerer booking for alle klasser.

 

Hvem står bag

Bliv Skjoldunge udvikles og afprøves i pilotfasen fra 2019-2023 af Nationalpark Skjoldungernes Land i samarbejde med Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner, samt ROMU, Boserupgård Naturcenter, Roskilde Oplevelseshavn, Vikingeskibsmuseet og en række selvstændige formidlere. Lejre Kommunes Grøn Generation har deltaget i de første to års pilotarbejde. 

Støtte

Bliv Skjoldunge er støttet af Tips og Lottomidler for Friluftslivet med 1 million kr.

 

Piger på tangtur. Foto: Malene Bendix.
Bliv Skjoldunge - Didaktisk model

Rødder og vinger

Bliv Skjoldunge er et bredt dannelsesprojekt, som har til formål at:

  • Styrke elevernes viden om deres egn, dens natur, kultur, historie og friluftsliv.
  • Styrke elevernes direkte oplevelser ude i nationalparkens natur, kultur og historie - og skolernes arbejde med udeskole.
  • Styrke elevernes natur- og historiefaglige dannelse.
  • Styrke elevernes sundhed, trivsel, livsglæde, identitet og forståelse for demokrati.
  • Styrke elevernes arbejde med kreativitet, innovation, handlekompetence og FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
  • Understøtte fagenes mål.