Bliv Skjoldunge

Bliv Skjoldunge inviterer 3. - 7. klasser i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner på to årlige ture i og omkring nationalparken. Hver tur ledes af en naturvejleder og understøttes af materialer til før, under og efter turen.

Både tur og kursus

Hver tur er både en tur for klassen og et sidemandsoplærings-kursus for læreren, som kan inspirere til ude-undervisning i og omkring nationalparken. Du kan finde lærervejledningen her som pdf-fil til A4, som pdf-fil i opslag til A3 eller som bladrefil.

Klik på en tur

Du kan finde turbeskrivelser og undervisningsmaterialer i boksene nedenfor. Se også hvordan og hvornår du kan booke Bliv Skjoldunge-ture til din klasse.

Booking af ture for skoler i Lejre og Frederikssund kommuner

Book i juni måned
Booking foregår via Bliv Skjoldunges bookingsystem. Klasser i Lejre og Frederikssund Kommuner kan booke Bliv Skjoldunge ture til næste skoleår fra 1. juni. Book helst i juni. Vi holder bookingen åben første uge i august.

Skoler i Lejre
Alle 3. - 7. klasser i Lejre Kommune får fra skoleåret 2023-24 mulighed for at booke Bliv Skjoldunge-ture.

Skoler i Frederikssund
Alle 3. - 7. klasser kommer på Bliv Skjoldungeture, fordi Bliv Skjoldunge indgår som en del af kommunens naturfagsstrategi.

Få en aflyst tur
Der sker, at skoler aflyser ture. Hvis du og din klasse gerne vil på en af disse ture, så skriv dig på en liste hos Mia Steiness, e-mail: milas(a)nst.dk.

Booking for Roskilde Kommune

Særligt for Roskildes klasser
Fra skoleåret 2023-24 kan klasser fra Roskilde Kommune booke en del af Bliv Skjoldunge-turene direkte hos de besøgssteder, kommunen har aftaler med.

Book hos ROMU
Tur 1: På sporet af Skjoldungerne og Tur 10: Vores verdensarv.

Book på Vikingeskibsmuseet
Tur 5: I vikingernes kølvand.

Book på Boserupgård Naturcenter
Tur 7: Naturplejetur, Tur 8: Fremtidens fødevarer - Tang
Tur 9: Skovens træer og biodiversitet.

Brug materialer
I er velkomne til at bruge Bliv Skjoldunge-materialerne. Find dem under turene ovenfor.

Hvem står bag

Bliv Skjoldunge blev udviklet og afprøvet fra 2019-2023 af Nationalpark Skjoldungernes Land i samarbejde med Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner, samt ROMU, Boserupgård Naturcenter, Roskilde Oplevelseshavn, Vikingeskibsmuseet og en række formidlere. Lejre Kommunes Grøn Generation deltog i de første to års pilotarbejde. Fra skoleåret 2023/24 går Bliv Skjoldunge over i en driftsfase, hvor kommunerne betaler for Bliv Skjoldunge-ture.

Støtte

Udviklingen af Bliv Skjoldunge er støttet af Udlodningsmidler til Friluftslivet med 1 million kr.

Rødder og vinger

Bliv Skjoldunge er et bredt dannelsesprojekt, som har til formål at:

  • Styrke elevernes viden om deres egn, dens natur, kultur, historie og friluftsliv.
  • Styrke elevernes direkte oplevelser ude i nationalparkens natur, kultur og historie - og skolernes arbejde med udeskole.
  • Styrke elevernes natur- og historiefaglige dannelse.
  • Styrke elevernes sundhed, trivsel, livsglæde, identitet og forståelse for demokrati.
  • Styrke elevernes arbejde med kreativitet, innovation, handlekompetence og FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
  • Understøtte fagenes mål.