Tur 7: Naturplejetur

Klassen hjælper med at pleje naturen. I plejer gravhøje, rydder små træer og fjerner invasive arter.

Bliv Skjoldunge børn. Foto: Andreas B. Elkjær.

Fakta om forløbet

Fag og klassetrin
Klassetrin: 6. klasse efterår
Fag: Natur/teknologi og historie. Tværfag: Dansk, håndværk og design.

Tid
10.00 – 12.00

Sted
Turene foregår i natur og kulturhistoriske spots, som trænger til naturpleje. Tjek din booking.

Roskilde og Lejre kommunes klasser stævner skov i Boserup Skov. Se også boks nedenfor.

Frederikssund Kommunes klasser arbejder med naturpleje ved Sillebro Ådal - undtagen Fjordlandskolens klasser, som arbejder med natur- og kulturpleje ved Selsø Slot.

Transport
Skolen står for transport (se boks nede). Tjek selv bus og tog. Kom i god tid, så I har spist 10-mad og er klar til start med regnbukser på. Bliv, leg og udforsk sted efter tur.

Naturplejetur

Plej natur og kultur
Klassen besøger et fortidsminde eller et naturområde i nationalparken, som trænger til pleje. Klassen udforsker området, diskuterer naturpleje – og er med til at pleje området med save, ørnenæb eller nipsetænger.

Hvorfor skal naturen plejes?
En vigtig del af nationalparkens opgave er at arbejde for flere og større sammenhængende naturområder, som kan styrke biodiversiteten. Det kan vi bl.a. gøre ved at pleje naturarealer eller kulturhistoriske områder. Det kan være en gravhøj, som træer og buske er ved at tage magten fra. Det kan være en eng med blåtoppet kohvede, som skal slåes, så den lille urt ikke forsvinder. Det kan også være at stævne skov, så skovbundens små urter får mere lys, at samle affald og skrald i strandkanten eller at hive rynket rose op, så den ikke overtager Eskilsø.

Værktøj i hænderne
Klassen lærer om naturpleje, får værktøj i hænderne - og så er det bare om at tage fat for naturen et par timer.

Bliv Skjoldunge-børn rydder krat på en gravhøj. Foto: Malene Bendix.

Find materialer, lærervejledning og booking

Forberedelse og bearbejdning
Bliv Skjoldunge-ekspeditionerne er testet med skoler fra Lejre Kommune. Det står klart, at jo bedre klassen er forberedt inden turen - og jo bedre lærer og elever bearbejder turen, desto mere får børnene ud af at tage afsted.

Find kopiark og turbeskrivelse
Hent undervisningsmaterialet - en turbeskrivelse til lærerne + kopiark til klassen. Print materialet ud på begge sider. Brug materialet til at forberede, indsamle data og bearbejde forløbet med klassen.

Lærervejledning
Hent også Lærervejledning til Bliv Skjoldunge pdf.

Booking
Du kan booke næste skoleårs Bliv Skjoldunge-ture i juni måned via Bliv Skjoldunges bookingsystem. Vælg din kommune. Vælg Bliv Skjoldunge. Vælg tur. Book tid og sted.

Sikkerhedsprocedure
Find Nationalparkens sikkerhedsprocedure for undervisning med waders og åben ild her.

Offentlig transport

Du kan se, hvor I skal pleje natur, når du booker turen + nedenfor. Det vil ofte være et sted ude i det fri, så planlæg jeres transport i god tid. Tjek hvor bussen stopper - og hvor lang tid, I skal bruge på at gå til mødestedet.

Skoler fra Roskilde og Lejre kommune
Stævningsskoven i Boserup Skov. Tag bus 207 til Den høje P-plads ved Boserup Skov. Følg stien ind i skoven mod Boserupgård Naturcenter. Til venstre ligger stævningsskoven. Kom i god tid.

Skoler fra Frederikssund kommune

  • Frederikssund kommunes skoler skal møde naturvejlederen ved shelterpladsen i Sillebro Ådal. Stedet har ikke adresse, men se koordinater her. Der er 2,5 km fra Frederikssund Station til shelterpladsen. Turen går flot igennem Ådalen på sti hele vejen. Eller tag bus 312 fra stationen, hvor I fra stoppestedet (Stagetornvej/Roskilde vej) skal gå ca. 1 km.

  • Fjordlandskolens klasser mødes med naturvejlederen ved det gamle billethus ved Selsø Slot, Selsøvej 30A, 4050 Skibby. Tag bus 318. Stå af ved Selsø Kirke og gå ad stien ind til Selsø Slot.

Varmt tøj

Bliv Skjoldunge-ekspeditionerne foregår oftest udendørs. For at få en god læringsoplevelse er det vigtigt, at I har varmt tøj, godt fodtøj og store madpakker med. Bed forældrene hjælpe. Det er svært at lære, når man fryser.