Stenrev i Roskilde Fjord

Her finder du viden og nyheder om nationalparkens stenrevsprojekt.

Tre nye stenrev

I vinteren 2022/23 etablerede nationalparken tre stenrev i Roskilde Fjord i samarbejde med Miljøstyrelsen. De nye stenrev ligger ved Veddelev, Nørrerev og den lille ø, Ægholm.

Revene skal kompensere for nogle af de stenrev, som forsvandt fra fjorden på grund af det stenfiskeri, som prægede Roskilde Fjord fra slutningen af 1800-tallet og langt op i 1900-tallet.

Stenrev er havets oaser

Stenrev er havets oaser. Her finder du et særligt rigt plante- og dyreliv. Tang hæfter på stenene og danner tætte tangskove. Muslinger, snegle, krebsdyr og børsteorme trives på og under stenene, havørred og andre fisk kan gemme sig i revets hulrum og i tangskovene, og revene er opvækstområde for en masse fiskeyngel.

Faktisk har det vist sig, at der på lavt vand kan være 10-30 gange så meget liv på stenrev sammenlignet med bunden omkring.

Følg livet udvikle sig på Kong Helges Stenrev

Stenrevet ved Veddelev har fået navn efter sagnkongen Helge. Kong Helges Stenrev er mindre end de to andre stenrev, og det er anlagt som et formidlingsrev på lavt vand.

Det betyder, at du som badegæst kan svømme eller vade ud og følge livet under vand gennem dykkerbriller eller vandkikkert. Stenrevet er anlagt som en labyrint af sten, og der er skilte under vandet, hvor du kan læse om de arter, du møder.

Livet på stenrevene følges af forskere

De nye stenrev bliver fulgt af forskere. Derfor kan vi her løbende dele viden om, hvordan livet på de nye stenrev udvikler sig. Den første formidlingsrapport beskriver livet under overfladen inden udlægning af stenrev ved Ægholm og Nørrerev. Denne baseline følges op af nye overvågninger i 2023, 2024 og 2026.

Læs den første formidlingsrapport som PDF

Billederne nedenfor viser bunden ved Nørrerev før etableringen af stenrev.

Flere forundersøgelser afgjorde placering af stenrev

De tre lokaliteter for stenrev er nøje udvalgte. Før etableringen af stenrevene gennemførte nationalparken en række forundersøgelser i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), DTU Aqua og Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Fx har vi undersøgt, hvor fjordbunden kan bære et stenrev, hvor nye stenrev ikke vil genere de sejlende og hvor vi ikke ødelægger eksisterende, vigtige levesteder - og fortidsminder.

Faktaark om anlæggelse af nye stenrev

Finansiering

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgik i sommeren 2020 en politisk aftale, der sikrede finansiering af stenrevsprojektet i Roskilde Fjord.

I sensommeren 2020 besøgte forhenværende miljøminister Lea Wermelin nationalparken for at se nærmere på placeringerne af de kommende stenrev. Med på turen var blandt andre borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (tv.) og daværende borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen (th).

© Fotografer: Karsten Dahl: Undervandsfotos; Martin Kunzendorf: Dronefotos og film fra etablering af stenrev; Thomas Vestergaard-Nielsen: børn og voksne med vandkikkerter; Nynne Sørgaard: Minister og borgmestre på Nørrerev.