For de små

Aktivitetshæfter til dagtilbud og børnehaveklasser - Leg og lær i Skjoldungernes Land Inspiration til arbejdet med natur, udeliv og science i Den styrkede pædagogiske læreplan samt Fælles Mål for børnehaveklassen.

God energi i børnehaven

I dette hæfte kan du finde inspiration til arbejdet med temaet natur, udeliv og science i Den styrkede pædagogiske læreplan. Hæftets aktiviteter og forsøg handler om energi, og de er målrettet de ældste børn i børnehaven men mindre børn kan også deltage i nogle af dem. 

I jagten på den gode energi stifter I bekendtskab med, hvordan vi kan producere elektricitet og varme ved at anvende forskellige energikilder. Forsøgene og aktiviteterne i hæftet tager udgangspunkt i en science-tilgang, der fokuserer på børnenes oplevelser med, undersøgelser
af og efterfølgende refleksion over deres opdagelser af forbrug og produktion af energi.

Se eller hent hæftet 

Hæftet er udviklet af Laila Maria Gdowski, Naturkonsulent for dagtilbud i Roskilde Kommune, med faglig sparring af naturfagslærer Emil Sihvonen Kromann, naturvejleder Sofie Clauson-Kaas, Nationalpark Skjoldungernes Land, og læringskonsulent Trine
Thingsgaard, ARGO.

Hæftet er udgivet af Nationalpark Skjoldungernes Land med støtte fra Miljøpuljen i Roskilde Kommune.

 

Sprog i naturen

I dette hæfte finder du inspiration til at arbejde med temaerne natur, udeliv og science samt kommunikation og sprog. 

Der er udvalgt seks fokusdyr, som I sammen kan blive klogere på gennem fælles undersøgelser, sange og lege. 

Aktiviteterne styrker børnenes naturkendskab og udvikling af deres sprog, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne arbejde med science. 

Se eller hent hæftet

Hæftet er udviklet af Laila Maria Gdowski, Naturkonsulent for dagtilbud i Roskilde Kommune og Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

Besøg Herregården Selsø Slot

Med udgangspunkt i Herregården Selsø Slot lægges der, i dette hæfte, op til at børnene aktivt observere og undersøger naturtyper, geometriske figurer, måler, beskriver og sanser på deres besøg på herregården.

Hæftet giver inspiration til aktiviteter før, under og efter et besøg på Selsø Slot og opfordre til at bruge den såkaldte "sommerfugle-model"

Se eller hent hæftet

Hæftet er udviklet af Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land og med input fra Ole Frimann Hansen, Naturkonsulent for dagtilbud i Frederikssund Kommune.

Vær Mikro-geolog

I dette hæfte finder I forsøg og aktiviteter, der giver børn en fornemmelse af istidens landskaber og geologi. Opgaverne tager udgangspunkt i en science-tilgang, der understøtter børnenes evne til at være naturnysgerrige på deres nærområde. 

Ved at lade børn føle på sten og lege med sand bliver de nysgerrige på landskabet og dermed motiveret til at undersøge det nærmere og finde svar. De sanser jordens historie, og kroppen bliver bevidst om naturen. 

Se eller hent hæftet

Hæftet er udarbejdet af nationalparkens naturvejleder, Sofie Clauson-Kaas, og Laila Maria Gdowski, Naturkonsulent for dagtilbud i Roskilde Kommune med støtte fra Istidsruten.

Besøg Roskilde Domkirke

Hæftet indeholder aktiviteter og opgaver, der skal styrke børnenes matematiske opmærksomhed via opgaver inde i og ude omkring Roskilde Domkirke.

Formålet er at børn får leget, oplevet og udforsket naturen og kulturhistorien i nationalparken. Et barn, der har brugt kroppen og leget, fundet mønstre på muren og talt skridt ved en gravsten, ved godt noget om Roskilde Domkirke. Sanselige og kropslige erfaringer danner knager i erindringen og er med til at præge fremtidige oplevelser og interesser.  

Se eller hent hæftet

Hæftet er udviklet af Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land og Laila Maria Gdowski, Naturkonsulent for dagtilbud i Roskilde Kommune. ROMU og Roskilde Domkirke har været med som samarbejdspartnere.