170 kvadratkilometer enestående natur

Nationalpark Skjoldungernes Land ligger på Midtsjælland i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner - kun 30 minutters kørsel fra København.

Halvøen Bognæs i Roskilde Fjord. Foto: Ole Malling

En mosaik af natur og kultur

Nationalparkens areal er 170 kvadratkilometer. En tredjedel af arealet er fjord. To tredjedele er land. Landskabet er primært skabt i sidste istid. Det er fyldt af bakker og dale, skove og søer, åer og moser og Roskilde Fjord med dens strandenge, øer og holme.

Lang kulturhistorie

Siden stenalderen har mennesker levet her i området og efterladt sig spor. Ude i landskabet finder du gravhøje fra sten-, bronze- og jernalderen. I Lejre kan du finde spor efter stormænd fra jernalderen og vikingetiden. Overalt er små landsbykirker fra middelalderen, og i middelaldermetropolen, Roskilde, står den imponerende Roskilde Domkirke, som er på UNESCOs liste over verdensarv.

Seks væsentlige naturtyper

Nationalparken rummer mange forskellige naturtyper. De seks væsentligste er: Lavvandet fjord med øer og holme, strandenge og kystskrænter, skove, søer og vandløb, ferske enge og moser, samt overdrev.

I nationalparken finder du også 99 km kystlinje og 66 km beskyttede vandløb, 171 fredede fortidsminder, 10 små havne, 24 besøgssteder, 40 km Skjoldungesti og flere ynglende havørnepar.