Blå og grønne klasseværelser

Tag dine elever, studerende eller daginstitutionsbørn med ud til nationalparkens blå og grønne klasseværelser. Hvis du er formidler, er du også velkommen til at bruge stederne som udgangspunkt for dine ture.

Lærer og elever undersøger Roskilde Fjord. Foto: Andreas B. Elkjær.

Brug nationalparken som klasseværelse

Nedenfor finder du korte beskrivelser af nationalparkens blå og grønne klasseværelser. Tit er de udstyret med grejkasser og ideer til aktiviteter og som danner gode udgangspunkter for ture og undersøgelser. Ofte er der en form for overdækning eller mulighed for at gå i læ.

Hvert blå og grønne klasseværelse er beskrevet grundigt på Skoven i Skolens hjemmeside. Her finder du også alle alle nationalparkens undervisningsmaterialer på nationalparkens visitkort.  

Skarven - et blåt klasseværelse i Jyllinge

Skarven er både et blåt klasseværelse, et grejskur og et kunstværk, der er skabt af kunstneren Hartmut Stockter. I kan booke Skarven til ude-undervisning - og fx undersøgelse af fjorden eller Jyllinges gamle fiskerihavn.

Læs mere om Skarven på Skoven i Skolens hjemmeside.

Salvadparken - et blåt klasseværelse

Salvadparken er både en lejrplads og et blåt klasseværelse i Nationalpark Skjoldungernes Land. Her er to gode shelters, hvoraf et er handicapvenligt. Her er borde-bænkesæt, muldtoiletter - og stier som via broen over Hove Å løber ud til fjordkysten. I Salvadparken finder du en grejkasse med grej til undersøgelse af fjorden. 

Læs mere på Skoven i Skolens hjemmeside.

Bolund - et blåt klasseværelse

Halvøen Bolund er en 12 meter høj, flad moræneknold, som I kan besøge via en lang tange. Strandengen huser en artsrig flora og fauna. I klinten yngler digesvaler. Under Bolundstenen bor en trold.

Læs mere på Skoven i Skolens hjemmeside.

Slusehuset - et blåt klasseværelse

Ved Slusehuset ved Kattinge Værk har Nationalpark Skjoldungernes Land i samarbejde med Naturstyrelsen etableret et vandværksted, som kan bruges af skoler, daginstitutioner og alle andre interesserede. Ved Slusehuset finder I et vandværksted, en landskabskasse, en grejkasse og en udstilling.

Læs mere på Skoven i Skolens hjemmeside.

Haldrups Grund - et blåt klasseværelse

Hvis du gerne vil flytte din undervisning ud til Roskilde Fjord, så besøg det blå klasseværelse ved det gule kajakhus - lige nord for Haldrups Grund, nord for Lyndby. Her er så dejligt.

Læs mere på Skoven i Skolens hjemmeside.

Selsø Slot - et grønt klasseværelse

I det gamle billethus udenfor Selsø Slot ligger et grønt klasseværelse. På en grøn plæne under høje lindetræer finder I en bålplads med siddepladser. Her er også et overdækket halvtag med borde og bænke og en plancheudstilling om den gamle herregård. Og et offentligt toilet. Alle klasser er velkomne til at benytte området. Men husk at booke det, så I ikke er for mange klasser på en gang. 

Læs mere på Skoven i Skolens hjemmeside.

Tadre Mølle - et grønt klasseværelse

Flyt undervisningen ud til Tadre Mølle. I kan booke forløb hos ROMU - eller bruge området til jeres egen udeundervising. Her er Tadre bæk. Her er vandmøllen. Her er Kildekalksruten. Her er trampestien. Her er shelters med bålpladser. 

Læs mere på Skoven i Skolens hjemmeside.

Fotokreditering
Skarven: Louise Liv Holm.
Pige på cykel: Sarah Green.
Bolund: Ole Malling.
Slusehuset: Malene Bendix.
Det gule kajakhus: Lejre Havkajak.
Sofie ved Selsø: Nynne Sørgaard.
Klasse kommer til Tadre Mølle: Andreas B. Elkjær.