Organisation

Organisation

Nationalpark Skjoldungernes Land er juridisk set en fond og et selvstændigt organ inden for den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse, som har 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af Miljøministeren for en fireårig periode. Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken.

Bestyrelsen har nedsat et sekretariat og et nationalparkråd. Sekretariatet varetager den daglige drift, og rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal endvidere medvirke til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning.

Bestyrelse og råd