Nationalparkens kunstprogram

Kunst kan få os til at se på det, vi kender, med nye øjne. Så hvad sker der, når vi møder kunst ude i naturen? Tag ud og oplev en række værker, som er blevet til gennem nationalparkens kunstprogram.

Oplev kunst i naturen

Gennem nationalparkens kunstprogram er der udviklet værker, som du kan tage ud og opleve. I nationalparkens app eller webkort kan du se den nøjagtige placering af værkerne.

Læs om kunstprogrammet

Kobling mellem natur og kunst

Kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land blev til ud fra ønsket om at bruge kunsten til at udforske og udfordre menneskets forhold til naturen i fortiden, nutiden og fremtiden. Idéen bag kunstprogrammet er derfor at undersøge, hvordan kunst kan bidrage med nye indfaldsvinkler og skærpe vores oplevelser af både natur, miljø, videnskab og kulturhistorie. De enkelte kunstprojekter udspringer af nationalparkens fem indsatsområder: Natur, Kulturhistorie, Friluftsliv, Formidling og Erhverv.

Det betyder helt praktisk, at nationalparken inddrager kunstnere i arbejdet med at gøre natur- og kulturoplevelser tilgængelige, overraskende og attraktive for besøgende. I nogle tilfælde fører det til stedsspecifikke kunstprojekter, hvor kunstnere skaber værker om fx immateriel kulturhistorie, menneskets relation til naturen eller bidrager til at finde nye løsninger på friluftsfaciliteter. Andre gange er det værker af midlertidig eller performance-karakter.

Værkerne i kunstprogrammet har det tilfælles, at de bliver skabt uden for de gængse museumsinstitutioner. Naturen bliver udstillingsrum og værkerne skal både vække nysgerrighed og debat og skabe nye syn på os selv og vores omgivelser.

Læs hele nationalparkens kunstprogram

TAK!

Kunstprogrammet er udarbejdet af Somewhere i samarbejde med en Kunstgruppe under Nationalpark Skjoldungernes Land og er støttet af Statens Kunstfond, Lejre Kommunes Billedkunstråd og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Hvert enkelt kunstværk er skabt med et stedsspecifikt formål og er udviklet i samarbejde med lokale lodsejere og samarbejdspartnere. Dertil har forskellige fonde ydet bidrag til de enkelte værker.

Det Obelske Familiefond har ydet en bred bevilling som går på tværs af værkerene og dermed har sikret en dynamik i implementeringen af kunstprogrammet.

Derudover har Augustinus Fonden bidraget med midler til et formidlingsprogram, der sikrer at værkerne kan foldes mere ud.
Lejre Kommunes Billedkunstråd har været en dedikeret samarbejdspartner på de fleste værker, der er etableret i Lejre Kommune.

Her kan du læse mere om, hvem der har bidraget til hvert enkelte værk både hvad angår fonde, samarbejdspartnere og lodsejere: