Muslinge­rev i Roskilde Fjord

En blåmusling kan filtrere op til 100 liter vand i døgnet. Håbet er, at nye muslingerev kan bidrage til renere vand og mere liv i Roskilde Fjord.

Blåmuslinger lever af planktonalger og andre mikroskopiske organismer, som de filtrerer fra vandet. Nogle blåmuslinger filtrerer 2-3 liter vand i timen! I denne proces sorterer muslingerne den næringsrige føde fra og sender renset vand ud igen.

På den måde er muslinger med til at rense vandet for nogle af de næringsstoffer, der skader miljøet i havet og fjordene, heriblandt Roskilde Fjord.

I forskningsprojektet ROMUS undersøger forskere effekten af muslingerev i Roskilde Fjord på fjordens miljømæssige tilstand.

Projektet kan realiseres takket være Aage V. Jensen Naturfond, som støtter projektet med 7,8 millioner kroner. Bevillingen er en del af en større støtte til forskning i havet på i alt 41 millioner kroner.

ROMUS-projektet bliver ledet fra Risø af professor Marie Maar fra Aarhus Universitet Institut for ECOscience i samarbejde med Mikkel Kehler Villadsen fra Aquamind, Blue Research og Nationalpark Skjoldungernes Land med hjælp fra Gershøj Fritidsfiskerforening. 

Projektidéen kommer fra Aquamind.

Projektet er et fireårigt projekt med start i 2024. Det første, der skal ske, er, at Roskilde Fjord skal kortlægges med henblik på at udpege de steder, der er bedst egent til at etablere muslingerev. Det er bl.a. afgørende, at bunden ikke er for blød, da muslingerne vil forsvinde i mudderet. Det samme gjorde sig gældende, da nationalparken skulle undersøge, hvor det var bedst at etablere stenrev. Vandforhold skal også undersøges. 

“Dele af Roskilde Fjord er i dårlig tilstand. Når muslingerne renser vandet, kommer der mere klarhed i vandet. Det giver mere lys, hvilket er godt for eksempelvis ålegræs.”

Marie Maar

Professor

Før man kan etablere revene er det nødvendigt at have nogle blåmuslinger, og derfor bliver det også nødvendigt at opdrætte muslinger, som kan sættes ud. Når muslingerevene er etableret, vil forskere følge dem over tid og se, hvordan de klarer sig.

Forventningen er, at muslingerne vil bidrage til en renere fjord og samtidig styrke biodiversiteten. Nogle organismer vil trives på og omkring revene og bruge de små hulrum som gemmesteder, og andre vil bruge muslingerne som føde.

Det er vigtigt at pointere, at muslingerev ikke alene er løsningen på kvælstofbelastningen i Roskilde Fjord. Forhåbentligt kan de være med som en del af en værktøjskasse til at få vores indre farvande i balance. Det er stadig nødvendigt at reducere tilførslen til fjorden for at kunne få en fjord i god økologisk tilstand. 

© Video: Mikkel Kehler Villadsen; Topfoto: Karsten Dahl.