Affaldsfri Fjord

Gør en forskel! Vær med i kampen for mindre affald i havet

Samarbejde omkring fjorden

Nationalparken sætter, i samarbejde med Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Oplevelseshavn, fokus på affald ved Roskilde Fjord. Hjælp os med at samle affald langs kysterne til gavn for dyreliv, vandkvalitet og friluftsliv.

Affaldet bliver sorteret og noteret, så vi bedre kan arbejde forebyggende med reducering af affald i og ved fjorden.

 

Fire gode grunde til at være med

  • Du hjælper til at forbedre forholdende for dyreliv, vandkvalitet og friluftsliv
  • Du får motion og masser af frisk luft
  • Du bliver en del af et fællesskab med andre frivillige
  • Du er en del af en større indsats hvor flere hundrede samler affald samme dag

Strandoprydninger i 2024

  • Søndag d. 14. april kl. 10-12
  • Lørdag d. 21. september kl. 10-12

Forskningsprojekt Plastfri Roskilde Fjord 2016-2018

Roskilde Fjord var i 2016-2018 udvalgt som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges i et naturligt økosystem, og hvordan et lokalsamfund kan være med til at beskytte imod plastforurening. Tovholderen bag projektet var organisationen Plastic Change.
Kilder og årsager til forureningen blev kortlagt og det blev undersøgt, hvad det betyder for det lokale økosystem.
Diagrammet her viser fordelingen af affald fundet på strandende langs Roskilde Fjord. Hele 77 procent er plastik. 

Resultater fra affaldsindsamlinger