Hvem var Skjoldungerne?

Engang for længe siden var der krig og ufred i landet omkring Lejre...

Hvem var Skjoldungerne?

De gamle sagn fortæller, at skjoldungerne var efterkommere af den mytiske Kong Skjold.

Engang for længe siden var der krig og ufred i landet omkring Lejre. Folket led og bad guden Odin om hjælp. En tidlig morgen stod et skib for fulde sejl ind gennem Roskilde Fjord. Fiskerne på stranden undrede sig, for de kunne ikke se et eneste menneske ombord.

Skibet sejlede lige ind mod land i Lejre Vig, og da det gled op på stranden, kiggede folk ind over rælingen. Her så de en lille dreng, som lå helt alene på dækket. Rundt om ham lå våben og skjolde, og under hans hoved lå et kornneg. Folket i området var sikre på, at drengen var Odins søn, så de løftede ham op, satte ham på kornneget og udråbte ham til deres konge – Kong Skjold.

Kong Skjold voksede sig stor og stærk. Han samlede folket, udvidede riget til hele Sjælland og blev stamfar til sagnkonger som Halfdan og Frode, Roar og Helge, Rolf Krake og Harald Hildetand. Da Kong Skjold døde, blev han lagt på sit skib – og vinden førte ham ud over fjorden igen.

De gamle sagn om skjoldungerne stammer fra de islandske sagaer og Saxo. Måske har sagnkongerne virkelig levet her i en fjern fortid – måske er de en myte – men udgravninger af en række imponerende kongehaller i Gl. Lejre vidner om, at der har eksisteret et stormandsvælde i området i jernalderen og vikingetiden.