SUVERÆN

Oplev værket 'SUVERÆN' af kunstnerduoen benandsebastian i Herthadalen ved Lejre

SUVERÆN

Besøg Herthadalen ved Lejre og oplev kunstværket SUVERÆN af kunstnerduoen benandsebastian.

Værket består af 16 åbne museumsmontrer, som omslutter 16 levende træer i Herthadalen. Montrerne indrammer udvalgte træer, uden at hæmme deres vækst, og med tiden vil montrerne af træ forgå, mens træerne lever videre. Kun en enkelt montre står støbt i bronze.

Hvert indrammet træ har en titel skrevet på et af Rigsfælleskabets fire centrale sprog: dansk, færøsk, grønlandsk og tysk. Montrerne er i deres bundplader indgraveret med en paragraf fra Grundloven, som er blevet ændret, så ordet ’Kongen’ erstattes med ordet ’Naturen’.

Værket stiller således spørgsmålet: Kan naturen antage rollen som SUVERÆN?

Værket blev indviet på grundlovsdag den 5. juni 2022 i Herthadalen. Til indvielsen var en performance af kunstnerduoen benandsebastian, som sammen med det islandske kor STAKA iscenesatte en særlig version af H.C. Andersens digt ”I Danmark er jeg født” sunget på dansk, tysk, færøsk og grønlandsk.

Placeringen af kunstværket SUVERÆN i Herthadalen er bestemt ikke tilfældig. Læs om Herthadalen her.

Tak

Følgende fonde har medvirket til realiseringen af kunstværket:

  • Det Obelske Familiefond
  • Statens Kunstfond
  • Statens Værksteder for kunst
  • 15. juni fonden
  • Fabrikken for kunst og design
  • Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond
  • Grosserer L.F. Foghts Fond
  • Lejre Kommune og Lejre Kommunes Billedkunstråd
  • Ledreborg Gods
  • Augustinusfonden

© Fotograf: Frida Gregersen