Oplev Gl. Lejre og omegn

Oplev vikingetidens kongehaller, skibssætninger, gravhøje og skatte, gå gennem herregårdslandskabet ved Ledreborg Slot og rejs tilbage til fortiden i Sagnlandet Lejre. Ifølge myterne var det her, at Danmarks første kongeslægt, Skjoldungeslægten, havde sin magtbase.

Spring ned i teksten og læs om:

Kongehaller og skibssætning | Lejre Museum | Gl. Kongsgård | Mysselhøj | Ledreborg Slot og allé | Sagnlandet Lejre | Herthadalen | Naturen omkring Gl. Lejre | Planlæg din tur | På tur i kørestol

Magtcentrum

Landsbyen Gl. Lejre ligger i den frodige ådal, hvor Kornerup å og Lejre å krydser hinanden. I oldtiden var Gl. Lejre et af de letteste steder at passere Sjælland fra alle fire verdenshjørner. Her har der gennem årtusinder været let adgang til tømmer, god jagt og direkte vej ud til fjorden.

Det bakkede område har igennem historien været et oplagt sted at placere gravhøje og bygninger, så det kunne ses på lang afstand. I dag rummer Gl. Lejre nogle af Danmarks mest spændende og betydningsfulde sagn og arkæologiske fund i dansk jernalder og vikingehistorie. Du kan se, hvor vikingerne byggede deres mægtige haller og skibssætninger, besøge Lejre Museum, Sagnlandet Lejre og barokhaven foran Ledreborg Slot. Og du kan nyde den fredede natur omkring den gamle landsby, der var et magtcentrum i jernalderen og vikingetiden.

Kongehallerne

De udgravede kongehaller vest for Gl. Lejre er blandt de største bygninger fra Danmarks oldtid. Den største er 62 meter lang. Hallerne er blevet brugt til fester og ceremonier – måske af skjoldungeslægten - i jernalderen og vikingetiden.

Det gamle sagn om Odins søn, Kong Skjold, er udgangspunktet for myten om Lejre som Danmarks vugge. Sagnene er ikke historisk funderet, men de senere års fund i området dokumenterer, at Gl. Lejre har været et centrum for stor magt fra år 5.000 - 1.000.

Skibssætningen

Øst for landsbyen kan du se resterne af den tidligere 100 meter lange skibssætning - en gravplads fra 900-tallet. Skibssætningen er opbygget af tætstillede granitsten, hvoraf 28 sten er bevaret. Stenene er sat i form af et skib, som har ført de afdøde til dødsriget. Der har været mindst fire skibssætninger på stedet. Mellem skibssætningen og Grydehøj er fundet hele 55 grave fra vikingetiden. 

Lejre Museum

Ifølge adskillige sagn fra middelalderen var det i Lejre, at Danmarks første kongeslægt, Skjoldungerne, levede og regerede. Skjoldungerne er sagnkonger, men gennem de seneste tre årtier har arkæologiske undersøgelser vist, at Lejre var magtcentrum og kongesæde i vikingetiden og i yngre jernalder – ikke bare for en enkelt konge eller i en kort periode, men i mere end 500 år (ca. år 500-100 e.v.t.)!

Resultaterne af de arkæologiske undersøgelser og genstande fra området er udstillet på Lejre Museum. Her kan du blandt andet opleve den spektakulære sølvfigur “Odin fra Lejre”, der afbilleder guden Odin siddende på højsædet Lidskjalv med sine to ravne, Hugin og Munin.

En kort gåtur fra museet, kan du se sporene efter de monumentale kongehaller der har stået i Lejre. Du kan også se flere gravhøje samt resterne af den næsten 90 meter lange Skibssætning – et begravelsesmonument fra vikingetid.

Læs mere om Lejre Museum og se åbningstider her.

Gl. Kongsgård

Få hundrede meter fra Lejre Museum finder du Gl. Kongsgård, der står med originale møbler og andet inventar fra dens tidligere beboere. Den 300 år gamle gård var oprindeligt fæstegård under Ledreborg Slot og har siden 1749 været slægtsgård. Kirsten Nielsen, den sidste beboer på gården, gjorde det til sit livsværk at gøre Gl. Kongsgård til et slægtshjem og et museum på samme tid – med hende som beboer, kustode og levende fortæller indtil hendes død i 1959. Besøg haven og få gode historier, kaffe og kage.

Læs mere om Gl. Kongsgård og se åbningstider her.

Mysselhøj

En af de bedst bevarede gravhøje i området er Mysselhøj, gravhøjen med den enlige eg. Ifølge historierne blev den kun lige akkurat reddet af en død ko og en bondemands overtro. Højen er aldrig blevet udgravet og kan derfor ikke dateres nøjagtigt, men man regner med at den er fra bronzealderen. I Gl. Lejre findes både Grydehøj fra jernalderen og Harald Hildetands Høj fra bondestenalderen.

Ledreborg Slot

Syd for Gl. Lejre kan du vandre eller cykle ad Nordens allerlængste allé, Ledreborg Allé, der hovedsageligt består af lindetræer. Alléen leder op til Ledreborg Slot.

Ledreborg Slot er en af Europas fineste barokherregårde fra 1700-tallet. Foran slottet ligger en imponerende barokhave, som er opbygget i terrasser i en kløft omkring Ledreborg Å. På slottets øvrige arealer ligger en golfbane og store land- og skovområder. Hovedbygningen indeholder en enestående samling af oprindelige møbler og malerier.

Du kan besøge parken og de smukke Ledreborgskove, hvor du må gå på alle stier fra klokken 6 om morgenen til solnedgang. Du kan i perioder bestille rundvisninger via Ledreborg Slots hjemmeside.

Slottets historie går tilbage til 1739. Her købte familien Holstein herresædet Lejregård og ombyggede gården til Ledreborg Slot. Slottet stod færdigt i 1749.

På nationalparkens app/webkort kan du se slottets placering og læse mere om stedets historie. Gå til nationalparkens app/webkort.

Sagnlandet Lejre

I det smukke, kuperede istidslandskab ved Ledreborg ligger Sagnlandet Lejre. Her finder du Danmarks største Kongehal. Den imponerende bygning vækker sagnkongernes magt til live, og her kan du på egen krop opleve, hvordan de mægtige kongehaller fra Gl. Lejre har set ud.

Ud over den mytiske bygning kan du rejse tilbage i tiden – fra 1800-tallet og helt tilbage til istiden, via jernalder, stenalder og vikingetiden. Det er et stemningsfuldt og spændende udflugtsmål for hele familien, hvor du kan opleve arbejdende værksteder, gamle husdyrracer og være med til en lang række arrangementer.

Herthadalen

I det bakkede istidslandskab i skovene tæt ved Sagnlandet finder du Herthadalen - en mørk og snæver smeltevandsslugt under træerne. Sagnet fortæller, at Herthadalen var en hellig lund før kristi tid, og gamle beretninger fortæller om ofringer her. Hvis du vandrer ind i skoven og sætter dig under træerne i den snævre dal, kan du måske fornemme, at det er et kultisk sted.

Ligesom Skamlingsbanken og Himmelbjerget dannede Herthadalen fra 1850erne til 1960erne rammen om store, politiske og folkelige møder. Ved det første møde i Herthadalen i 1851 talte N.F.S. Grundtvig for op mod 9.000 mennesker. Højdepunktet var et protestmøde i 1883 mod statsminister Estrups provisorie-love. Her deltog op mod 16.000 mennesker.

Indtil 1935 var møderne mere eller mindre partiløse, men fra 1935 var det Venstre, som stod bag. Møderne ebbede ud omkring 1960. Ved Herthadalen står en mindesten for møderne.

Naturen omkring Gl. Lejre

For de fleste er det nok den kulturhistoriske interesse, der bringer dem til Gl. Lejre. Men det fredede område byder også på smukke naturoplevelser og en stor artsrigdom. Områdets stier løber gennem marker, enge og overdrev. Fra bakker og højdedrag kan du se ud over landskabet, der blev skabt i sidste istid for 13.-15.000 år siden.

På gravhøjene og ved Hestebjerg er artsrigdommen af urter stor med op til 50 forskellige plantearter på en kvadratmeter. Du kan stadig finde mange af de planter, som vikingerne dyrkede og brugte til bl.a. medicin fx tordenskræppe, opiumsvalmuen, hyld og bulmeurt.

Der er masser af fasaner, rådyr og harer i området - og året rundt svæver rovfugle over det åbne landskab, heriblandt musvågen, rørhøgen, rød glente og vandrefalken. Græsning giver varieret flora og sammen med å-løbene er det et godt levested for guldsmede, sommerfugle og andre insekter.

Planlæg dit besøg til Gl. Lejre

Omkring Gl. Lejre finder du åbent land og skov. De fleste områder er privatejet og enkelte er offentlige. På private arealer i det åbne land må du færdes til fods og cykle på veje og stier hele døgnet, også på markveje, medmindre andet er skiltet. Du må også gerne tage hunden med, så længe den er i snor.

Vær opmærksom på, at de fleste arealer i og omkring Gl. Lejre er privatejet. Ejeren kan forbyde adgang med skiltning, hvis det i særlig grad generer privatlivets fred eller den erhvervsmæssige brug af området eller hvis der er behov for fred af hensyn til plante- og dyreliv.

Vis altid hensyn til andre gæster, naturen og kultursporene i landskabet. 

Faciliteter og ruter omkring Gl. Lejre
Der findes flere afmærkede vandreruter og cykelruter, som går gennem Gl. Lejre, fx Skjoldungestien og Istidsruten. I Gl. Lejre ligger også en hyggelig shelterplads med bålplads og multtoilet. Andre overnatningssteder findes i Lejre by.  

Du kan se og læse mere om de enkelte ruter og faciliteter i nationalparkens app eller webkort.

Besøg Gl. Lejre i kørestol

Du kan besøge landsbyen Gl. Lejre og Lejre Museum, som særligt fortæller historien om Sagnkongerne fra jernalder og vikingetid. Via P-pladsen foran museet er der fin adgang for kørestolsbrugere med hjælper.

Der er adgang til Lejre Museum via en sliske til den øverste del af museet og via en sti øst om museet til den nederste del. Her er handicaptoilet.

Via grusveje er der fin adgang til skibssætning og til kongehaller med hjælper. Det er muligt at køre en tur ad byvejen gennem Gl. Lejre og bl.a. opleve Gl. Kongsgaard.

Du kan læse om tilgængelighed i Sagnlandet Lejre her på deres hjemmeside.

© Fotografer: Sarah Green: Skibssætningen, Mysselhøj; Ole Malling: Odin fra Lejre, Kongehaller set fra luften, Ledreborg Allé, Ledreborg Slot; ROMU: Gl. Kongsgård; Liv Louise Holm: Ritualer; Sagnlandet Lejre: Stenalder, kongehal og viking; Mikkel Eeg: Nikkende Kobjælde; Frida Gregersen: SUVERÆN i Herthadalen; Anders Rugbjerg Hoppe: Familie ved Skibssætningen.