Selsø

På naturtur i den nordlige del af nationalparken kan du opleve det 500 hektar store fuglereservat ved Selsø Sø. Du kan også lægge til ved Møllekrogen eller vandre langs Fjordstien forbi det gamle fiskerleje i Østskoven og op til Østby Havn. Måske du er heldig at se havørnene.

En af de mest fuglerige søer på Sjælland

Naturreservatet Selsø Sø ligger ved bunden af Møllekrogen. Selsø Sø var oprindelig en vig i Roskilde Fjord, men søen har i flere hundrede år været adskilt med en dæmning fra fjorden. Fuglelivet ved søen er varieret og rigt; i vinterhalvåret raster vandfugle i stort tal, bl.a. op til 2000 grågæs og 5000 trold- og hvinænder. I sommerhalvåret yngler 35-40 forskellige fuglearter. Det gør Selsø Sø til en af Sjællands mest spændende fuglelokaliteter. Du kan kigge ud over området fra fugletårnet på søens sydsiden eller fra pladsen foran Selsø Kirke.

Skrivernæbbet

På den østlige side af Møllekrogen er en lille anløbsbro med god udsigt, fiskemuligheder og mulighed for at spise sin madpakke ved borde og bænke. Fra Møllekrogen er der adgang til et af nationalparkens mest værdifulde overdrev; Skrivernæbbet. Du kan gå en tur langs stien mellem skrænterne og fjorden ud til spidsen, hvor der også er masser af fugleliv og fine sommerfuglelokaliteter.

Orkidéer

Ved Selsø Sø findes store arealer med habitatnaturtypen rigkær, som er artsrige moser og enge på vandmættet jordbund. Det gør bl.a. området til levested for den sjældne orkidé sumphullæbe og en række sjældne mosser. Leverurt, vibefedt, djævelsbid, butblomstret siv og masser af andre planter lever også i den værdifulde rigkær på søens vestlige og sydvestlige side. For at beskytte denne særlige natyr er der adgangsforbud året rundt i Vildtreservatet Selsø Sø.

Se havørnen - "Den flyvende dør"

I vinterhalvåret er der gode chancer for at se Nordeuropas største rovfugl, havørnen, i Roskilde Fjord. En af de gode udkigsposter er Skovbroen ved Østskoven. Hvis der er is på fjorden er det herfra muligt at se vågen ved Eskilsø, hvor havørnene jager. Havørnen kaldes også den flyvende dør, fordi dens vingefang kan blive op til 2,45 meter.

Østskov

Østskoven er et smukt naturområde, som består af bøgeskov med strandenge ud til Roskilde Fjord. Følger du Fjordstien nordpå gennem skoven kommer du til det lille kulturhistoriske fiskerleje fra 1895: Skovgærdet. Fiskerlejet har været i brug gennem tre generationer i over 100 år og er et af de bedst bevarede fiskerlejer ved fjorden.

Færgefart

Fra Møllekrogen kan du sejle med M/S Svanen til Gershøj eller Roskilde. Fra Skovbroen i Østskov er der færgefart til Eskilsø og en fin fiskeplads.

Østby Havn

Fra Østskov går en sti videre forbi et tidligere skalleværk til Østby Havn.

Mere viden om Selsø

Du kan finde forskelligt informationsmateriale omkring natur, kultur og friluftsaktiviteter i Selsø området via nedenstående links:

Danmarks Naturfredningsforenings digitale informationsfolder med kort over Selsø Sø

Frederikssund Kommunes naturguide til Selsø Sø

Miljøstyrelsens artsleksikon

Aktiviteter

Selsø er et paradis for fuglekiggere og du kan også gå ture med flot udsigt over Roskilde Fjord. Læs de forskellige muligheder for friluftsaktiviteter ved at gå videre til vores side med aktiviteter via nedenstående link:

Fugleture

Sejlture

Fisketure

Fjordstien

Selsø Slot

Den eventyrlige barokherregård fra 1576 er det centrale besøgs- og formidlingssted for nationalparkens nordlige del. Museet tilbyder både dags- og natomvisninger og afholder arrangementer året rundt.

Læs mere om besøgsstedet her.

© Foto: Fugletårn og Skovgærdet; Camilla van Deurs. Udsigt over Fjorden og Havørn; Ole Malling.