Oplev Selsø-området

Spring ned i teksten og læs mere om:

Selsø-området | Selsø Slot | Selsø Sø | Selsø Kirke | Skrivernæbbet | Møllekrogen | Selsø-ruten | Østby og Sønderby | Østskoven | Fiskerlejet i Østskoven | Planlæg din tur

Selsø-området

Selsø-området omfatter den nordligste del af nationalparken og ligger i Hornsherred ud til Roskilde Fjord. Her finder du hyggelige landsbyer, små havne, et fantastisk fugleliv og nationalparkens ældste herregård, Selsø Slot.

Du kan opleve Selsø-området til fods, på cykel eller fra vandsiden, fx i en af nationalparkens kanoer.

Herregårdsmuseet Selsø Slot

Herregårdsmuseet Selsø Slot emmer af stemning, historier og autencitet. Der er omvisninger, koncerter og arrangementer og den lille hyggelige café byder på hjemmebag, kolde og varme drikke.

Den sidste beboer i hovedbygningen døde i 1829, og der er derfor aldring indlagt vand, elektricitet eller varme. Men livet omkring hovedbygningen fortsatte med godsdrift, og i de 144 år huset stod tomt, blev det blandt andet brugt som fasaneri, til opbevaring af korn og som hemmelig legeplads for områdets børn.

I begyndelsen af 1970’erne begyndte en form for udgravning, da journalist Bernhard Linder og hans kone Grete satte sig for at skabe et museum på stedet. Parret genfandt den enestående herregård, som umiddelbart fremstår rå og upoleret. Men gennem de store, sprossede vinduer fyldes rummene af lys, og på væggene hænger bevarede tapeter fra 1800-tallet. I baroksalen hænger to spejle, som har hængt der i 250 år.

Når du besøger Selsø Slot fornemmer du tydeligt, at der er gennemlevet mange skæbner på stedet. Der hersker da også flere historier om den hvide dame, der vandrer hvileløst omkring. I et af rummene kan du faktisk ane en blodplet på gulvet fra en skæbnesvanger nat…

Læs mere om åbningstider og arrangementer på www.selsoe.dk

Selsø Sø

Selsø Sø er også et 500 hektar stort fuglereservat og en af Sjællands mest spændende fuglelokaliteter. Søen var oprindelig en vig i Roskilde Fjord, men søen har i flere hundrede år været adskilt med en dæmning fra fjorden. I gamle dage gik et sund gennem Selsø og Hov Mose, så Selsø sogn udgjorde en ø. Selsø Sø er hvad der i dag er tilbage af det gamle sund.

Søen og de omkringliggende enge er et statsfredet naturreservat, og udgør et fristed for vandfugle. I vinterhalvåret raster vandfugle i stort tal, bl.a. grågæs, troldænder og hvinænder. I sommerhalvåret er Selsø Sø et vigtigt ynglested for bl.a. hættemåger, fjordterner, klyder og Rørhøg.

Området omkring søen er lukket for offentligheden, men fra de omkringliggende højdedrag er der frit udsyn over søen. Du kan især få godt udsyn over området fra fugletårnet på søens sydsiden eller fra pladsen foran Selsø Kirke. P-plads findes ved Selsø Kirke og ved Møllekrogen. Der er anløbsmulighed ved Møllekrog, hvis du kommer fra søsiden.

Selsø Kirke

Selsø Kirke ligger smukt og højt i landskabet. Fra kirkegården har du vid udsigt over Selsø Sø og hvis du er heldig kan du også herfra spotte en havørn eller to.

Kirken består af et romansk kor med et stort cylindrisk apsis samt et yngre skib, hvis østgavl udgør et levn af en rundkirke. Der er fundet spor af rundkirkens fundamenter ved udgravninger på kirkegården.

I 1400-tallet lå en lille landsby på omkring fem gårde på marken nord for kirken. Det var landsbyen Vestby, som Selsø Slot i 1500-tallet nedlagde for at underlægge sig landsbyens jorder.

Der er en stor parkeringsplads ved Selsø Kirke, og herfra er der en fin, kort gåtur til Selsø Slot.

Skrivernæbbet

Hvis du går ad den fine rundrute, Selsøruten, fra Selsø Slot eller Selsø Kirke, så kommer du til på Skrivernæbbet.

Skrivernæbbet er en ås, der blev skabt under sidste istid, og udover at være et særdeles smukt sted til en gåtur, så rummer området også et af nationalparkens mest værdifulde overdrev.

Overdrev er en naturtype, der er opstået gennem lange tiders græsning, og her finder du et rigt blomsterflor. Om sommeren kan du opleve den lyserøde engelsk græs og senere knop-nelliken.

Fra Skrivernæbbet er der god udsigt ud over fjorden, hvor du om vinteren kan se flokke af troldænder og svaner. 

Møllekrogen

Selsø Møllekrog er en vig med en lille anløbsbro, der i dag kun bruges af fritidssejlere. Stedet er et godt udgangspunkt for ture i området - både til fods, på cykel eller i en af nationalparkens kanoer, som du kan låne i sommermånederne.

Ved Møllekrogen er der både parkeringsplads, toilet, vand og bordebænkesæt samt nærliggende bålpladser. Fjordstien og Selsø-ruten går lige forbi. Der er også gode muligheder for at fiske.

Tæt ved Møllekrogen kan du besøge et fugletårn med god udsigt over Selsø Sø, og herfra kan du følge Selsø-ruten ud langs Skrivernæbbet til Selsø Slot. Turen går ad trampesti langs vandet og er velegnet med børn - dog ikke barnevogn, da terrænet er ujævnt.

 

Østby og Sønderby

I området ved Selsø finder du to landsbyer: Østby og Sønderby. Sønderby er en idyllisk landsby med gadekær, stråtækte huse og en lille andedam i bymidten. Midt i byen ligger Sønderby Kro, som oprindeligt er en skole fra 1700-tallet, men har været drevet som kro siden 1962.

Fra Sønderby er det muligt at gå tur til Østskov eller tage cyklen til Herregårdsmuseet Selsø Slot. I Sønderby havn ligger lystbåde og der er badebro og en lille sandstrand. Fra havnen er det muligt at gå tur på Fjordstien.

Østby består af gamle gårde, enfamilieshuse og småindustri. Landsbyen fremstår idyllisk med bevaret gadekær og en ældre bydel med stråtækte huse og ældre gadehuse. Landsbyen ligger i et kuperet terræn, som grænser ned til Roskilde Fjord.

Den danske forfatter Henrik Pontoppidan var gift med en lokal gårdejerdatter og boede i Østby fra 1884 til 86. Mange af hans romaner og noveller er inspireret af lokaliteter på Hornsherred. Du kan cykle i Henrik Pontoppidans fodspor ad Pontoppidanruten

Østskoven

Østskoven er en privatejet bøgeskov, som ligger ud til Roskilde Fjord. Her må du gå ad skovveje og stier fra klokken 6 om morgenen til solnedgang.

Skoven rummer mange gamle bøge, og hvor den grænser op til strandengene har skoven endnu præg af åben græsningsskov.

Langs den nord-sydgående kystlinje ligger en gammel kystskrænt, som stammer fra stenalderhavet. Her kan du finde muslingeskaller i skovbunden, som stammer fra Ertebølle-folkenes køkkenmøddinger.

I stenalderen var det smalle sund mellem Eskilsø og Østskoven et særdeles værdifuldt fiskested og store østersbunker har dækket fjordbunden. Køkkenmøddingerne er omkring 6.000 år gamle.

Fra Skovbroen i Østskov kan du blive færget over til fjordens største ø, Eskilsø. Skovbroen er også en fin fiskeplads og et godt sted at kigge efter havørne, som yngler i skoven. Havørnene har brug for fred især i yngletiden, og derfor er der ikke adgang til området omkring havørnenes rede, hvilket skiltes i skoven.

Du kan følge Fjordstien gennem skoven og videre nordpå til det lille kulturhistoriske fiskerleje, Skovgærdet. Fra Østskov går en sti videre forbi et tidligere skalleværk til Østby Havn.

Fiskerlejet i Østskoven

I den nordlige ende af Østskoven ligger Skovgærdet, som er et lille fiskerleje, der blev grundlagt i 1895. Tidligere var der adskillige fiskerlejer i området, men i dag er der kun få tilbage, hvor Skovgærdet anses for at være det bedst bevarede.

Skovgærdet repræsenterer tre generationers brug af et fiskerleje og står i dag stort set uændret siden de sidste to fjordfiskere forlod stedet. Barkgryden, tjærekassen og redskabsskurene står som et symbol på en æra, hvor Roskilde Fjord var hjertet for nøjsomme fiskerfamilier, der fangede ål og rejer.

I 2017 gennemgik det gamle fiskerleje en omfattende renovering, støttet af Nationalpark Skjoldungernes Land og Frederikssund Kommune. Arne og Jørgen Jollens bådelaug var blandt dem, der lagde stor indsats i at male og istandsætte området.

Frederikssund Museum, Færgegården

Det kulturhistoriske museum, Færgegården, ligger smukt mellem fjord og skov. I museets udstilling kan du gå på opdagelse i livet ved fjorden fra oldtid til nutid. 

Museet ligger i den gamle Jægerspris Færgegård, der siden middelalderen har hørt under Jægerspris slot. På Færgegården boede de, der havde ansvaret for færgedriften over fjorden, indtil man i midten af 1800-tallet byggede en bro.

I museets udstilling kan du udforske de livsformer og traditioner, der gennem tiden har været tæt knyttet til livet ved fjorden. Oplev blandt andet gådefulde håndtegnssten fra bronzealder, et ofret sværd fra vikingetid, en ålepils fra Jyllinge eller få en opskrift med hjem på stegt ål anno stenalder.

Året rundt inviterer museet til hyggelige arrangementer for store og små. Museets skønne have er desuden et oplagt mål for en picnictur med familien. Nyd en kop kaffe købt i museets butik, eller gå på opdagelse på oldtidsstien og ved oldtidsbopladsen. Der er fri adgang til haven uanset om museet er åbent eller ej.

Planlæg dit besøg til Selsø-området

Omkring Selsø-området finder du fjord, sø, åbent land, skov og små landsbyer. De fleste områder er privatejet og enkelte er offentlige. På private arealer i det åbne land må du færdes til fods og cykle på veje og stier hele døgnet, også på markveje, medmindre andet er skiltet. Du må også gerne tage hunden med, så længe den er i snor.

Vær opmærksom på, at private lodsejere kan forbyde adgang med skiltning, hvis det i særlig grad generer privatlivets fred eller den erhvervsmæssige brug af området eller hvis der er behov for fred af hensyn til plante- og dyreliv.

I Østskov gælder særlige adgangsregler omkring havørnenes rede, hvilket skal sikre, at de ikke bliver forstyrret. Respekter skiltningen. Skoven er privatejet, og derfor må du færdes på veje og stier i skoven fra kl. 6 om morgenen til solnedgang.

Vis altid hensyn til andre gæster, naturen og kultursporene i landskabet. 

Faciliteter og ruter omkring Selsø
Der findes flere afmærkede vandreruter og cykelruter, som går gennem Selsø-området, fx Selsø-ruten, Fjordstien og Pontoppidanruten.

Du kan også overnatte i området eller sejle ud på Roskilde Fjord fx via en kano i Møllekrogen eller ved at blive sejlet over til Eskilsø. 

Du kan se og læse mere om de enkelte ruter, faciliteter, overnatning og oplevelsespunkter via de nyttige links nedenfor eller i nationalparkens app eller webkort.

© Fotografer: Weibel Media: Luftfotos; Elisabeth Holm Nielsen: Selsø Slot; Visit Fjordlandet: Dans på slottet; Erik Mandrup: Svaneunger; Ole Malling: Selsø Kirke; Christina Gejel Nielsen: Engelskgræs; Nynne Sørgaard: Møllekrogen og kano, vandretur langs Skrivernæbbet; Sam Christensen: Bramgæs over Østskoven; Nynne Sørgaard: Skovgærdet i Østskov; ROMU: Færgegården.