Frederikssund Museum

Frederikssund Museum er museum for fjordkultur - og kulturhistorisk lokalmuseum for Frederikssund Kommune.

Mennesket og fjorden

Frederikssund Museum er museum for fjordkultur. Det ligger smukt i den gamle færgegård ved Frederikssund fra 1839. Museets udstilling sætter fokus på menneskets samliv med fjorden fra oldtid til nutid, herunder transportveje, ressourcer og bosætning. 

Udstillingerne begynder med sporene af stenaldermenneskets liv ved fjordene i jægerstenalderen, og videre til udstillingerne af de karakteristiske lokale fund fra Bronzealder, Vikingetid og Middelalder.

Frederikssund Museum Færgegården. Foto: ROMU.

Fakta

Frederikssund Museum
Frederikssundsvej 1
3630 Jægerspris

E-mail:
Læs mere om Frederikssund Museum og udstillingerne på deres hjemmeside