SUVERÆN

Besøg Herthadalen ved Lejre og oplev kunstværket SUVERÆN af kunstnerduoen benandsebastian

Suveræn i kor

Det nye kunstværk blev indviet på grundlovsdag den 5. juni 2022 i Herthadalen, hvor alle var inviteret til taler, picnic samt en performance af benandsebastian. Sammen med det islandske kor STAKA iscenesatte de en særlig version af H.C. Andersens digt ”I Danmark er jeg født” sunget på dansk, tysk, færøsk og grønlandsk.

I filmen kan du høre optagelser fra indvielsen, hvor STAKA synger mellem bøgetræerne i Herthadalen. Hør også benandsebastian fortælle om værket og om de overvejelser og opdagelser, de gjorde under arbejdet med udformningen af værket. 

Film af BLIK

Om værket

Værket Suveræn består af 16 åbne museumsmontrer, som omslutter 16 levende træer i Herthadalen. Montrerne indrammer udvalgte træer, uden at hæmme deres vækst, og med tiden vil montrerne af træ forgå, mens træerne lever videre. Kun en enkelt montre står støbt i bronze.

Hvert indrammet træ har en titel skrevet på et af Rigsfælleskabets fire centrale sprog: dansk, færøsk, grønlandsk og tysk. Montrerne er i deres bundplader indgraveret med en paragraf fra Grundloven, som er blevet ændret, så ordet ’Kongen’ erstattes med ordet ’Naturen’.

benandsebastian arbejder i deres kunstneriske praksis bevidst med værker, der ansporer tvivl. Når tvivl bliver koblet på en etableret synsvinkel på historien, åbnes muligheden for at samtaler, diskussioner og ny historie vækkes til live. benandsebastian finder det relevant at spørge om, hvorvidt naturen kan antage rollen som suveræn?

Naturen som kurator

Kunstværket Suveræn er resultatet af et samarbejde mellem kunstnerduoen benandsebastian, Lejre Billedkunstråd og Nationalpark Skjoldungernes Land.
Værket er skabt til Herthadalen og samtidig er værket en del af et større kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor formålet er at understøtte nationalparkens indsatser inden for natur, kultur, friluftsliv og formidling.

Værkerne i kunstprogrammet har det tilfælles, at de bliver skabt uden for de gængse museumsinstitutioner. Naturen bliver udstillingsrum og værkerne skal både vække nysgerrighed og debat og skabe nye syn på os selv og vores omgivelser.

I Lejre Billedkunstråd glæder Dorte Philipsen sig over det nye værk, som sætter Lejre på kortet, når det kommer til kunst af international klasse.

- At værket Suværen nu kan være med til at revitalisere den lokale historie, samtidig med at værket har en klar pejling imod såvel nutid som fremtid, er et bevis på, at det nytter at lade billedkunstprojekter vokse frem her i Vores Sted, Lejre Kommune. Vi har i Billedkunstrådet, fra første skitseforslag været optaget af, at dette værk skulle kunne blive realiseret til gavn for de mange borgere og turister af alle aldre, der benytter sig af skovområdet. At også en midtsjællandsk landkommune kan gøre sig bemærket, når det kommer til internationale kunstværker – ja, det er slet ikke så ringe, siger Dorte Philipsen.

Også i Nationalpark Skjoldungernes Land glæder bestyrelsesmedlem og medlem af kunstgruppen bag kunstprogrammet, Anne Stausholm, sig over det nye værk.

- Kunsten skal være med til at understøtte nationalparkens formål og målsætninger ved at styrke områdets landskaber og kulturhistoriske værdier. Det er værket Suveræn et godt eksempel på. Herthadalen er et helt særegent landskabeligt og historisk område i nationalparken og med så ambitiøst et værk som Suveræn bliver området yderligere aktualiseret, siger Anne Stausholm.

Værket kan realiseres takket være Ledreborg Slot, som generøst har valgt at åbne Herthadalen for kunst, og takket være støtte fra en række fonde: Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, 15. Juni Fonden, Statens Værksteder, Grosserer L. F. Fights Fond og Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond.