Kildernes By - Roskilde

Unik kulturarv

I Roskilde springer flere kilder end noget andet sted nord for Alperne og byen har lige fra sin begyndelse været tæt forbundet med sine kilder. Ferskvand er en uundværlig ressource og en forudsætning for beboelse, og kilderne har haft afgørende betydning for byens topografiske placering, grundlæggelse, udvikling og trivsel.

På linje med byens middelalderkirker og byens bevarede middelaldergadeplan, udgør kilderne en unik kulturarv og en stadig synlig fortælling om Roskildes begyndelse og udvikling. 

Alligevel er kilderne i dag forholdsvis ukendte og ikke særlig synlige i formidlingen af byens historie og kulturarv. På den baggrund har Roskilde Rotary klub og Nationalpark Skjoldungernes Land udviklet projektet ”Kildernes By – Roskilde”.

Lokale børnehavebørn leger med vand fra Sankt Hans Kilde ved Vandets Dag den 22. marts 2024. Foto: Insp! Media

Projektets vision

Kildeprojektets vision er at gøre kilderne, og dermed historien, tilgængelig for alle. Kilderne skal igen være centrum for oplevelser og fællesskaber på tværs af generationer og en attraktion for turister.

Den unikke kulturarv, Roskilde har i sine kilder, skal bidrage til en styrket formidling af byens historie, og kilderne som kulturarv skal blive en markør for identitet og socialt tilhør.

Kilderne og kildevandet kan og vil gennem projektet kunne bidrage til forståelsen af nogle af nutidens største emner: Ressourcer, klima og bæredygtighed, både i relation til vores fortid, nutid og fremtid.

Hvad vil vi?

Projektets vision skal indfries gennem en samlende indsats, der består af fem overordnede temaer. I faktaarkene nedenfor kan du læse om de konkrete indsatser, der hører under hvert af de fem temaer: 

  1. Faktaark om Bevaring
  2. Faktaark om Byrum og tilgængelighed
  3. Faktaark om Kunst og arkitektur
  4. Faktaark om Vandet
  5. Faktaark om Formidling og dokumentering

I bunden af denne side kan du finde og hente en samlet projektbeskrivelse, støtteskrivelser fra ROMU og Roskilde Kommune, skitseprojekt af Anne Stausholm Landskab samt konservator Marianne Petersens beskrivelse af udvalgte kildemonumenters tilstand.

Ny bog om kilderne er projektets første milepæl

Roskilde Rotary Klub og Nationalpark Skjoldungernes Land udgav i 2023 bogen "Kildernes By – Roskilde, Kilder og Kildekraft". Bogen kan købes hos lokale boghandlere i Roskilde, ROMU eller ved kontakt til Roskilde Rotary Klub.

Bogen samler og fortæller blandt andet historien og anekdoterne om de mange kilder, som har haft afgørende betydning for Roskildes grundlæggelse, udvikling og trivsel. Samtidig er bogen første milepæl i projektet Kildernes By - Roskilde.

Bogen er skrevet af historiker Gorm Bruun Hansen og journalist Henrik Denman, som begge er lokale. Sammen har de siden 2021 arbejdet på at samle og formidle al den eksisterende viden om kilderne. Arbejdet er sket med støtte fra Rotary og Roskilde Erhvervsudvalgs UVEG-pulje.

Kildernes historie

I midten af 1100-tallet beretter Lejrekrøniken, at kong Ro, søn af Lejrekongen Dan, ”omkring en dejlig kilde lod bygge en anseelig by, som han gav et todelte navn, efter sig selv og efter kilden.”

Det er sagnet om grundlæggelsen af middelalderens største by og en forklaring på byens navn: Ros kilde, Roskilde.

Men allerede i første halvdel af 1000-tallet findes der mønter og et dokument, hvor byens navn nævnes, og o. 1070 skriver en tysk kannik fra Bremen, at Roskilde er Sjællands største by og danernes kongesæde.

Helt enestående har Roskilde således både et grundlæggelsessagn og meget tidlige historiske overleveringer om byen.

Kildernes betydning for Roskildes udvikling

Kildernes betydning for byen har været afgørende, ikke blot for lokaliseringen, men også for byens udvikling og trivsel. Kilderne leverede drikke- og brugsvand, de var energikilden til byens mølledrift siden middelalderen og senere for den tidlige industri.

Kilderne var samlingspunkter for det sociale liv, hvor mødet ved kilderne med vasketøj eller spanden til drikkevand var en uomgængelig del af hverdagen, og hvor kildemarkeder blev afholdt flere gange om året.

Nogle kilder fik status af helligkilder med helsebringende vand og påståede mirakuløse helbredelser.

Som kirkeklokkernes ringen, har kildernes rislen og plasken siden middelalderen været en del af byens lyd og byens liv.

Kildekalk

En helt særlig betydning har kilderne haft for byens arkitektur. Kilderne leverede det let bearbejdelige byggemateriale, kildekalk eller frådsten. Kildekalken blev byggematerialet til byens omfattende kirkebyggeri.

Roskilde var middelalderens danske metropol, og i højmiddelalderen fandtes der en domkirke, tretten sognekirker og fem klostre i byen. Det største antal kirkelige institutioner i nogen dansk by. Blandt kirkerne var fx den oprindelige Sankt Jørgensbjerg Kirke, der i sin oprindelige form er den ældst kendte stenbygning i landet – bygget i kildekalk.

I dag kan brugen af kildekalk som byggesten stadig opleves flere steder i Roskildes bybillede, fx i Absalonbuen, der forbinder Roskilde Domkirke og palæet, ruinerne af Sankt Laurentius Kirke under Stændertorvet og Sankt Ibs Kirke (billedet).

Kildernes potentiale

Kilderne i Roskilde udgør således en fortælling om geologi, topografi og kulturhistorie og er i dag en unik kulturarv og enestående kode til forståelsen af byens placering og historiske udvikling. På linje med byens middelalderkirker og byens bevarede middelaldergadeplan, udgør kilderne en stadig synlig fortælling om byens begyndelse og udvikling.

Alligevel er kilderne i Roskilde i dag forholdsvis ukendte og ikke særlig synlige i formidlingen af byens historie og kulturarv. På den baggrund har Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Rotary klub udviklet projektet ”Kildernes By – Roskilde”.

© Tekst: Frank Birkebæk og Nynne Sørgaard
    Fotografer: Nynne Sørgaard; Roskilde Lokalhistoriske Arkiv
    Skitser: Anne Stausholm Landskab