Fjordens øer og holme

Den smukke Roskilde Fjord udgør en tredjedel af nationalparken. Her møder vandet landet i bugter og vige med strandenge og kystskrænter. Mennesket har brugt fjorden til fiskeri og sejlads siden stenalderen - du kan også komme derud.

Fjordlandskabet

Roskilde Fjord byder på ægte dansk fjordidyl med hvidtakkede bølger, blafrende sejl og småøer omgivet af blåt vand. Fjorden er et særligt værdifuldt naturområde, som er specielt for Nationalpark Skjoldungernes Land, da fjordområder ikke er repræsenteret i de andre danske nationalparker. Med sine 63 kvadratkilometer vandareal og 99 kilometer kystlinje udgør fjorden over en tredjedel af nationalparken.

Nationalt hotspot for blåt friluftsliv

Fjordens kyster, øer og holme udgør et varieret indlands-farvand, som under hensyntagen til fugleliv kan bruges til blåt friluftsliv som sejlads, svømning og fiskeri. En undersøgelse foretaget af Københavns Universitet i 2015 viser, at Roskilde Fjord er et af de 10 mest anvendte områder i Danmark til blåt friluftsliv. Fjorden er lavvandet de fleste steder (4-5 meter dyb) og udgør et fint sejlvand, der har været brugt til transport og fiskeri siden oldtiden.

Øer og holme

De fleste øer og holme i Roskilde Fjord er fredede. Holmene i nationalparken består af Jyllinge Holme ved Jyllinge og en række spredte holme i den øvrige del af fjorden. Øerne er bl.a. Lilleø, Eskilsø, Blak, Svaleø, Elleore og Ringøen.

Eskilsø er Roskilde Fjords største ø med et areal på 1,4 kvadratkilometer. Det er den eneste ø i Roskilde Fjord med faste beboere. Du kan blive sejlet over til Eskilsø fra Skovbroen ved Østskoven af opsynsmanden på Eskilsø mod betaling. På www.eskilsø1.dk kan du se, hvordan du bestiller sejlads. Eskilsø ejes af Struckmanns Naturfond, som har anlagt fire 'Spor i landskabet'. Via sporene kan du opleve øens strandenge og rige fugleliv. I øens nordlige ende ligger ruinen af et kannikke-kloster fra 1100-tallet. Fra søsiden er der kun lovlig adgang ved den lille havn på øens vestlige side.

Den lille ø Elleore, på kun 1,5 hektar, er det meste af året kun beboet af knopsvaner og sølvmåger, men en enkelt uge, hvert år, samles borgerne i Kongeriget Elleore på den ø, de kalder deres hjemland.

Ynglested for fugle

Roskilde Fjord er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Det lavvandede område og de mange øer og holme gør fjorden attraktiv som yngle- og rastelokalitet. På de ca. 30 øer og holme yngler hvert år 10-20.000 par fugle, fortrinsvis måger, svaner, terner, klyder, strandskader, viber og i mindre omfang edderfugle, skalleslugere, skeænder, grågæs og rødben. De fleste af øerne er fredede, og færdsel er forbudt i yngletiden fra 1. april-15. juli på øer og holme samt i en 50 m. zone rundt om disse.

Plantelivet på øer og holme er enestående, fordi der ikke dyrkes og sprøjtes. De udgør derfor et vigtigt videnskabeligt referenceområde både for plantelivet som sådan og for miljøforhold i en bredere betydning.

På vandet

Vikingeskibsmuseet tilbyder en tur på vandet med deres vikingeskibe og traditionelle nordiske både.

M/S Sagafjord tilbyder lækker gourmet-sejltur på fjorden til frokost eller aftensmad. Dampskibet Skjelskør sejler om sommeren hver søndag fra Frederikssund.

Til fods

Rundt om fjorden ligger ti hyggelige havne og flere badesteder, hvor du kan springe på hovedet i nationalparken. I blandt de bedste er Herslev Havn og Vigen Strandpark. Via Fjordstien kan du vandre eller cykle rundt om fjorden og overnatte på telt- og shelterpladser – eller mere bekvemt på hotel, vandrehjem eller campingplads.

Mere viden om Roskilde Fjord

Roskilde Fjord er stor og der findes meget forskelligt formidlingsmateriale omkring naturen, kulturen og friluftslivet. Nedenfor er udvalgte links til mere information:

 

Nationalparkens folder om Roskilde Fjord

Information om naturen på Fjordportalen

Digital informationsfolder om Roskildes øer og holme - DN

Notat om blåt friluftsliv i nationalparken - KU

Aktiviteter

Der findes flere måde at komme ud på Roskilde Fjord - du kan også altid nyde den gode udsigt til fjorden fra Fjordstien. Læs de forskellige muligheder for friluftsaktiviteter ved at gå videre til vores side med aktiviteter via nedenstående link:

Sejlture

Fjordstien

Vikingeskibsmuseet

Det internationalt kendte Vikingeskibsmuseum i Roskilde er Danmarks museum for skibe, søfart og bådebygningskultur i oldtid og middelalder. Læs mere om besøgsstedet her

Roskilde Oplevelseshavn

På Roskilde Oplevelseshavn formidles fjordens fisk og planter. Bliv vejledt og lån udstyr og net. Læs mere om besøgsstedet her.

© Foto: Fugle ved Eskildsø, Ringøen, Elleore og Vikingeskib på fjorden; Ole Malling, Kaptajn på skib; Simon Høgsberg, Vikingeskibe; Werner Karrasch.