Fugle­ture

Nationalpark Skjoldungernes Land har kyster, søer, skove og åbent land - det giver gode muligheder for at se på mange forskellige fugle.

Spring ned i teksten og læs om:

Fjordens og skovens fugle | Turforslag | Særligt for børn | Planlæg din fugletur | Fugletur i kørestol

Fjordens og skovens fugle

Du kan se et hav af forskellige fugle ved Roskilde Fjord. Fjorden er nemlig en af Danmarks vigtigste raste- og ynglepladser for fugle. De lavvandede områder og de mange øer og holme gør fjorden særlig attraktiv for vandfugle. Derfor er området også udpeget som Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

De største fuglekolonier i Roskilde Fjord findes på Eskilsø, ved Selsø Sø, på Lilleø og Øksneholm, men også helt små øer, der kun er 100 kvadratmeter store, kan rumme mange ynglende fugle.

Inde i de gamle skove i nationalparken såsom Boserup Skov og Bidstrupskovene kan du lytte til massevis af fuglestemmer i foråret, og i det åbne herregårdslandskab kan du opleve rovfuglene svæve over dig især, når der er forårs- og efterårstræk.

Siden 2006 har et havørnepar ynglet på Bognæs, og siden er to par mere kommet til i nationalparken - og endnu flere i hele fjordlandet. Havørnen kan du ofte spotte omkring Eskilsø og Østskoven.

7 turforslag: Oplev fugle hele året rundt

Hæng fuglekikkerten om halsen, smør en madpakke og hæld kaffe på termokanden. Her får du syv forslag til fugleture i nationalparken. 

Se havørnen – den flyvende dør

I mange år har havørnene holdt til ved Roskilde Fjord. Havørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op til 2,45 meter. Den enorme størrelse og de firkantede vinger giver havørnen navnet 'den flyvende dør'.

 • Hvornår? Hele året rundt.
 • Hvor? Du kan opleve havørnene fra fjordkysten på østsiden ved Jyllinge og Veddelev, når de flyver over vandet for at fange fisk, vandfugle og ådsler. En god udkigspost om vinteren er Skovbroen ved Østskoven, især hvis der er is på Fjorden. Da opholder havørnene sig gerne omkring en våge ved Eskilsø.

Besøg fugleparadiset omkring Selsø Sø

Naturreservatet Selsø Sø er en af Sjællands mest spændende fuglelokaliteter. Selsø Sø var oprindelig en vig i Roskilde Fjord, men søen har i flere hundrede år været adskilt med en dæmning fra fjorden.

Fuglelivet ved søen er varieret og rigt; i vinterhalvåret raster vandfugle i stort antal, blandt andet op til 2.000 grågæs og 5.000 trold- og hvinænder. I sommerhalvåret yngler der her 35-40 forskellige fuglearter. Der kommer også jævnligt sjældne arter forbi, som tiltrækker ornitologer fra hele landet.

Kig på fugle fra magiske Bolund

Fra moræneknolden Bolund er der gode muligheder for at iagttage fjordens fugleliv året rundt. Her kan du opleve dværg-, fjord- og havternerne, gæs, ænder, svaner, klyder og skarv. Og digesvalerne, som yngler i de stejle skrænter.

En fuglekikkert gør oplevelsen endnu bedre, og du kan fra toppen af knolden se ud over de lavvandede vige langs stranden, og langt ud over fjorden og dens andre øer og kyster.

Kig efter havørnen - og fiskeørnen (billedet) om efteråret, når den kommer forbi på træk. Er du heldig, kan du også se en vandrefalk.

 • Hvornår? Hele året rundt.
 • Hvor? Bolund

Se troldænder male månen sort

Kattinge Søerne er i vinterhalvåret en af Nordeuropas største rastepladser for troldænder; op mod 30.000 hviler i søen fra november til februar. Troldænderne hviler på søerne i dagtimerne, men en time efter solnedgang, flyver de ud på fjorden i store flokke for at dykke efter muslinger og andre bunddyr. Dette fænomen kaldes lokalt for Sort Måne.

 • Hvornår? Vinter
 • Hvor? Øst for slusen ved Kattinge Værk fører en sti videre til den nordlige ende af Store Kattinge Sø, hvor der står et fint fugletårn.  Du kan også opleve troldænderne fra vejen mellem Store Kattinge Sø og Kattinge Vig. Du skal være der lige før solen går ned, så du kan se, hvor flokken befinder sig. Vent en time, mens solen går ned, og så kan du se trækket mod fjorden, suset og den sorte måne, hvis du altså planlægger din tur på en dag, hvor månen står rigtigt på himlen.

Lyt til fuglekoret i Bidstrupskovene

På grund af Bidstrupskovenes frodige karakter og de lange, artsrige skovbryn rummer Boserup Skov et rigt fugleliv med forekomst af de fleste danske skovfugle. Først på sommeren kan du høre et kor af fuglestemmer fra bogfinker, nattergale og andre af skovens sangfugle.

 • Hvornår? Forår
 • Hvor? Et forslag er en rundtur fra p-pladsen ved Avnstrup. Denne korte rute er ikke skiltet. Ruten går ad grusveje forbi Hejede Sø og ind i Bidstrupskovene forbi Avnstrup-shelteren og retur til p-pladsen. Der er både handicaptoilet ved p-pladsen og siddemuligheder ved Avnstrup-shelteren og bålhytten på ruten. Vil du høre nattergalen og den helt tidlige fuglesang kan du tilbringe natten i det handicapvenlige shelter.

Lyt efter nattergalen i Rørmosen

Tag ud og lyt efter nattergalen i Rørmosen ved Boserup Skov nær Roskilde. Her lever den lille fugl med den store stemme - og området byde samtidig på spændende, urørt natur, som kan udforskes af både store og små, via en spang - altså en slags gangbro - der fører gennem området.

Spangen blev etableret af nationalparken i samarbejde med Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og Dansk Vandrelaug i 2021. Med spangen blev det muligt at gå tørskoet gennem det vilde område med mudder og dybe vandpytter. På spangen er opsat bænke, hvor du kan slå dig ned og lytte efter nattergalen, og der er små afstikkere, hvor ungerne kan ligge på maven og rode efter liv i dybe vandpytter.

Sov ude med ungerne og vågn op til fuglekoret 

Tag ud og sov i naturen en dag i maj eller juni – og vågn op til et intenst kor af fuglestemmer. Det er som at lytte til en koncert med et stort orkester af små musikanter. Fuglene vågner i en bestemt rækkefølge, så det er ikke tilfældigt, hvem der åbner ballet.

Allerede før solen står op, kan du høre solsortens smukke, varierede sang. Når solen står op, stemmer sangdrossel og ringdue i og tager over. Derefter følger et kor af løvsanger, rødhals, munk og den lille gærdesmutte. Sidst på morgenen er det bogfinken og mejserne, som synger for.

Planlæg din fugletur

Når vi færdes i naturen kan vi næsten ikke undgå at påvirke den. Som fuglekigger er du ingen undtagelse. Men du kan hjælpe med at beskytte fuglene både ved selv at følge nogle enkle regler og tips til fugle-venlig færdsel og ved at hjælpe nationalparken med at sprede budskabet fx i din forening, klub eller til dem, du møder på din vej.

Gode råd og regler til at passe på fuglene 

 • Søg derhen, hvor friluftsfaciliteterne er bedst, fx til fugletårne, og undgå at gå indover strandenge eller rørskov, hvor fuglene gemmer sig og mange fugle yngler i reder på jorden.
 • Hold en afstand på minimum 50 meter til Roskilde Fjords øer og holme i fuglenes yngletid. Yngletiden går fra 1. april til 15. juli og her gælder denne særlige fredning.
 • Hold god afstand til ørnereden på Bognæs. Fredningszonen er markeret både på land og i vandet. Fra vandsiden med gule kryds og røde bøjer.
 • Hvis du sejler, så sejl udenom fuglene på Roskilde Fjord, især flokkene af svaner, når de fælder svingfjer i sensommeren og for en periode mister evnen til at flyve.
 • Hold hunden i snor fra 1. april til 30. september, så fuglene ikke bliver jaget fra reden. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende dyr.
 • Tag affald med, hvor du møder det.

Læs om færdselsregler, fredninger og hvordan du kan passe på fuglene i folderen God tur på Roskilde Fjord og læs mere om nationalparkens arbejde for at beskytte fjordens fugle her.

Faciliteter og god information til fugleturen
Der findes fugletårne og gode udsigtspunkter rundt i hele nationalparken. I nationalparkens app eller webkort og i nationalparkens turfolder kan du finde en oversigt over de gode fuglelokaliteter og hvor, der er udsigtstårne.

Husk kikkerten og en fuglebog - eller hent Dansk Ornitologisk Forenings fuglebog, der findes som app.

Tag på fugletur i kørestol

Østskov
I Østskoven er der fin mulighed for skovture for dig, der kommer i kørestol med hjælper. Her er stier og en asfalteret vej gennem bøgeskov med strandenge ud til Roskilde Fjord. På Skovbroen finder du en god udsigt ud til Eskilsø og vandfuglene, og her er der gode chancer for at se havørn.

Kattinge Værk
Ved Slusehuset lige vest for Kattinge Værk er der anlagt en særlig sti og udsigtsplads for kørestolsbrugere med hjælper. Der er også en handicapvenlig P-plads og en rampe, der gør det muligt, at du kan komme ud til fjorden og observere både fugleliv og det smukke fjordlandskab i din kørestol. Herfra kan du fx opleve Sort Måne.

Vær opmærksom på, at rampen er høj i forhold til det omkringliggende terræn.

I nationalparkens app eller webkort kan du læse mere om begge steder.

© Fotografer: Hans Henrik Erhardi: Havørne, video af sort måne, video af fuglestemmer; Sam Christensen via vildtkamera: Havørne omkring rådyr på Eskilsø; Weibel Media: Selsø fra luften; Christina Gejel Nielsen: Fiskeørn, musvit; Nynne Sørgaard: Spang i Rørmosen, fuglekiggere på Eskilsø; Erik Mandrup: Svaneunger.