Fugleture

Nationalpark Skjoldungernes Land har både kyster, søer, skove og åbent land - det giver gode muligheder for at se på mange forskellige fugle.

Hvor kan jeg se fugle?

Roskilde Fjord, skovhøjlandet og de store åbne landskaber giver mange gode muligheder for at se fugle helt tæt på - eller med kikkert.

Der findes fugletårne og gode udsigtspunkter rundt i hele nationalparken. I nationalparkens webkort kan du se og læse om de gode friluftsspots.

Se kort med fuglelokaliteter

Fjordens og skovens fugle

Du kan se et hav af forskellige fugle ved Roskilde Fjord, der i efteråret tiltrækker mellem 30.-60.000 fugle - og om vinteren ofte endnu flere. Fjorden er et af Danmarks vigtigiste raste- og fourageringsområder for vandfugle. Derfor er området også udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.

I de gamle skove i nationalparken kan du lytte til massevis af fuglestemmer i foråret og i det åbne herregårdslandskab svæver rovfuglene over dig.

Se Havørnen ved fjorden

I mange år har havørnene holdt til ved Roskilde FjordDu kan opleve havørnene fra fjordkysten på østsiden, når de flyver over vandet for at fange fisk, vandfugle og ådsler. Havørnen er sky og bygger kun rede på uforstyrrede steder, men de seneste år har havørne også opholdt sig omkring en våge ved Eskilsø. En god udkigspost om vinteren er Skovbroen ved Østskoven.

2,5 meter i vingefang

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op til 2,5 meter! Derfor kaldes den også 'den flyvende dør'. 

Du kan blive klogere på havørnens historie i Danmark i Dofbasen

Fuglebeskyttelse og yngletider

Roskilde Fjord er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Det lavvandede område og de mange øer og holme gør fjorden attraktiv som yngle- og rastelokalitet.

På de ca. 30 øer og holme yngler hvert år 3.000-6.000 fuglepar. De fleste af øerne er fredede, og færdsel er forbudt i yngletiden fra 1. april-15. juli på øer og holme samt i en 50 m. zone rundt om disse.

Læs om reglerne for god færdsel ved kyst og på fjorden:

God færdsel

 

Foto af et fugletårn

Find en udkigspost

Kattinge Søerne er i vinterhalvåret en af Nordeuropas største rastepladser for Troldænder; op mod 30.000 hviler i søen! Øst for slusen ved Kattinge Værk fører en sti videre til den nordlige ende af Store Kattinge Sø, hvor der står et fint fugletårn. Herfra kan du også se stære og fiskeørn!

Ved Selsø Sø kan du fra fugletårnet på søens sydlige side se både fiskehejre, hættemåger, grågæs og lappedykkere. Herfra kan det anbefales at gå til Skrivernæbbet øst for Møllekrogen, hvor det er muligt at se et hav af fjordens fugle.

Er du mere til rovfugle, så gå op på en bakketop i det åbne område omkring Gl. Lejre og se både musvåge, vandrefalk og rød glente svæve over dig.

Husk kikkert!

Kend din fugl

Du kan se et hav af forskellige fugle ved fjorden på grund af dens lave vand og store kystsstrækninger. Du kan læse beskrivelser af mange forskellige fuglearter, som lever i nationalparken i Miljøstyrelsens artsleksion:

På fugletur med naturvejlederen

Nationalparkens naturvejleder Sofie Clauson-Kaas er taget på sommertur i Bidstrup Skovene for at lytte til fuglestemmer og en tur til Kattinge Søerne om vinteren for at se fænomenet Sort Måne. Gæt med i fuglequizzen eller få gode tips til, hvor du kan se troldænder i videoerne.