Kildernes By - Roskilde

Her finder du viden og nyheder omkring projekt Kildernes By - Roskilde

Unik kulturarv

I Roskilde springer flere kilder end noget andet sted nord for Alperne og byen har lige fra sin begyndelse været tæt forbundet med sine kilder. Ferskvand er en uundværlig ressource og en forudsætning for beboelse, og kilderne har haft afgørende betydning for byens topografiske placering, grundlæggelse, udvikling og trivsel.

På linje med byens middelalderkirker og byens bevarede middelaldergadeplan, udgør kilderne en unik kulturarv og en stadig synlig fortælling om Roskildes begyndelse og udvikling.

Alligevel er kilderne i dag forholdsvis ukendte og ikke særlig synlige i formidlingen af byens historie og kulturarv. På den baggrund har Roskilde Rotary klub og Nationalpark Skjoldungernes Land udviklet projektet ”Kildernes By – Roskilde”.

Vision

Kildeprojektets vision er at gøre kilderne, og dermed historien, tilgængelig for alle. Kilderne skal igen være centrum for oplevelser og fællesskaber på tværs af generationer og en attraktion for turister.

Den unikke kulturarv, Roskilde har i sine kilder, skal bidrage til en styrket formidling af byens historie, og kilderne som kulturarv skal blive en markør for identitet og socialt tilhør.

Kilderne og kildevandet kan og vil gennem projektet kunne bidrage til forståelsen af nogle af nutidens største emner: Ressourcer, klima og bæredygtighed, både i relation til vores fortid, nutid og fremtid.

Hvad vil vi?

Projektets vision skal indfries gennem en samlende indsats, der består af fem overordnede elementer: Bevaring og restaurering, dokumentering, revitalisering, adgang til rent drikkevand og formidling.

Bevaring

Byrum og tilgængelighed

Kunst og arkitektur

Vandet

Formidling og dokumentering

Kontakt

Nynne Sørgaard

Nationalpark Skjoldungernes Land
Mobile: +45 2487 0257

Leif Hansen

Roskilde Rotary Klub
Mobile: +45 24633374

 

Tekst: Frank Birkebæk og Nynne Sørgaard
© Foto: Skitser: Anne Stausholm; Arkivfotos: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv; Fotos af kilder i dag: Henrik Denman