Gl. Lejre

Kultur og natur flyder sammen i det kulturhistoriske landskab omkring landsbyen Gl. Lejre. Mærk tiden ved skibssætningen og de gamle gravhøje, og oplev de imponerende udgravede kongehaller. Ifølge myterne var det her Danmarks første kongeslægt, Skjoldungeslægten, havde sin magtbase.

Magtcentrum

Landsbyen Gl. Lejre ligger i den frodige ådal, hvor Kornerup å og Lejre å krydser hinanden. I oldtiden var Gl. Lejre et af de letteste steder at passere Sjælland fra alle fire verdenshjørner. Her har der gennem årtusinder været let adgang til tømmer, god jagt og direkte vej ud til fjorden.

Det bakkede område har igennem historien været et oplagt sted at placere gravhøje og bygninger, så det kunne ses på lang afstand. Du kan se, hvor vikingerne byggede deres mægtige haller og skibssætninger, opleve Lejre Museum og nyde den fredede natur omkring den gamle landsby, der var et magtcentrum i jernalderen og vikingetiden.

 

Det kulturhistoriske landskab

For de fleste er det nok den kulturhistoriske interesse, der bringer dem til Gl. Lejre. Men det fredede område byder også på smukke naturoplevelser og en stor artsrigdom. Områdets stier løber gennem marker, enge og overdrev. Fra bakker og højdedrag kan du se ud over landskabet, der blev skabt i sidste istid for 13.-15.000 år siden.

På gravhøjene og ved Hestebjerg er artsrigdommen af urter stor med op til 50 forskellige plantearter på en kvadratmeter. Du kan stadig finde mange af de planter, som vikingerne dyrkede og brugte til bl.a. medicin fx tordenskræppe, opiumsvalmuen, hyld og bulmeurt. 

Der er masser af fasaner, rådyr og harer i området - og året  rundt svæver rovfugle over det åbne landskab, heriblandt musvågen, rørhøgen, rød glente og vandrefalken. Græsning giver varieret flora og sammen med å-løbene er det et godt levested for guldsmede, sommerfugle og andre insekter.

 

Skibssætningen

Øst for landsbyen kan du se resterne af den tidligere 100 meter lange skibssætning - en gravplads fra 900-tallet. Skibssætningen er opbygget af tætstillede granitsten, hvoraf 28 sten er bevaret. Stenene er sat i form af et skib, som har ført de afdøde til dødsriget. Der har været mindst fire skibssætninger på stedet. Mellem skibssætningen og Grydehøj er fundet hele 55 grave fra vikingetiden. 

Kongehallerne

De udgravede vikingehaller vest for Gl. Lejre er blandt de største bygninger fra Danmarks oldtid. Den største er 62 meter lang. Hallerne er blevet brugt til fester og ceremonier – måske af skjoldungeslægten - i jernalderen og vikingetiden.

Det gamle sagn om Odins søn, Kong Skjold, er udgangspunktet for myten om Lejre som Danmarks vugge. Sagnene er ikke historisk funderet, men de senere års fund i området dokumenterer, at Gl. Lejre har været et centrum for stor magt fra år 5000 - 1000. 

 

Mysselhøj

En af de bedst bevarede gravhøje i området er Mysselhøj, gravhøjen med den enlige eg. I følge historierne blev den kun lige akkurat reddet af en død ko og en bondemands overtro. Højen er aldrig blevet udgravet og kan derfor ikke dateres nøjagtigt, men man regner med at den er fra bronzealderen. I Gl Lejre findes både Grydehøj fra jernalderen og Harald Hildetands Høj fra bondestenalderen.

Herregårdslandskab

Syd for Gl. Lejre kan du vandre eller cykle ad Nordens allerlængste allé, Ledreborg Allé, der hovedsageligt består af lindetræer. Alléen leder op til Ledreborg Slot, en barokherregård fra 1700-tallet. Besøg slottets smukke park eller tage en tur i Ledreborgskovene til smeltevandsslugten Herthadalen, der har dannet ramme for store grundlovsmøder fra 1848 til 1940.

Mere viden om Gl Lejre

Der findes meget informationsmateriale om Gl. Lejre og områdets historie. Du finde et udvalg via nedenstående links:

 

Folder med kort over Gl Lejre

Naturstyrelsens naturguide: Gl Lejre

Lejre Historisk Forenings hjemmeside

Aktiviteter

Du kan praktisk talt vandre rundt i Danmarkshistorien i Gl. Lejre. Hop videre til vores side med aktiviteter og læs om mulighederne eller book en lokal guide:

Skjoldungestierne

Gudernes Stræde

Cykelture

Guidede historiske ture

Lejre Museum og Gl. Kongsgaard

Museet formidler områdets enestående fund med udstillingen ”Sagnkongernes Lejre”. Læs mere om besøgsstedet her.

Sagnlandet Lejre

Oplev 13.000 års Danmarkshistorie i Sagnlandet - sejl i stammebåde, slå ild med flintesten, mal mel og oplev de historiske værksteder. Læs mere om besøgsstedet her.

Ledreborg Slot

En af Europas fineste barokherregårde fra 1745 med en imponerende barokhave og smukke skovområder. Læs mere om besøgsstedet her.

© Foto: Pige på tur; Mikkel Gerner. Træ i Boserup; Ole Malling, Lerskrænten; Tobias Markusen, Boserupgård Naturcenter; Simon Høgsberg