Ledreborg Slot

For enden af Danmarks længste allé ligger Ledreborg Slot. Her er årlige arrangementer og mulighed for besøg og rundvisninger i sommerperioden. Oplev barokhaven og det kuperede herregårdslandskab med skov, søer og græssede marker.

Stedets historie

Udlejregården er første gang omtalt i 1505. Men gårdens historie går længere tilbage, og middelalderens Lejregård lå formentlig lidt nordvest for Ledreborgs nuværende placering. Ledreborg Slot blev bygget i 1740-45 af Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI. Slottet har nu været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 250 år - den nuværende ejer er ottende generation.

Herregårdslandsab

Landskabet omkring Ledreborg er kuperet med mange søer, enge og åløb, og især området lige omkring slottet og området vest for slottet er skovrigt. De mange landskabstyper i området giver et rigt og alsidigt dyreliv med de naturligt hjemmehørende pattedyr, fugle, fisk, padder og krybdyr. Her udover fører Danmarks længste alle på hele 7 kilometer op til slottet.

Rundvisning på slottet

I sommerhalvåret kan der bestilles rundvisninger på Ledreborg Slot. Se kirken, de smukke sale og det gamle køkken og fangehul. Hovedbygningen indeholder en enestående samling af oprindelige møbler og malerier, og Ledreborg Slot er i dag et af Danmarks fineste eksempler på bygnings- og landskabsarkitektur fra det 18. århundrede.

Park, skove og træklatning

Tag med familien i Ledreborg Slotspark, som er åben for offentligheden i tidsrummet 11-16 hele året - det koster 25 kr. Du kan se det imponerende barokanlæg eller tage en travetur i de tilstødende skove. I parken kan du alle weekender og helligdage prøve kræfter med skandinaviens største svævebane 'Fly High til Tops'. Se priser og book din tid på www.ledreborgklatrebane.dk

Events og bespisning

Ledreborg Slot lægger hus til mange forskellige events året rundt. Blandt de største er Ledreborg Livstilsmesse og DR Slotskoncerter.

I højsæsonen er der mulighed for at spise frokost eller en god middag på Restaurant Herthadalen, som ligger i Ledreborgs Skove - eller på Restaurant Fasaneriet har til huse på Ledreborg Palace Golf Club.

Adgang og ejerforhold

Ledreborg er privatejet, og skovene kan være lukkede pga. jagt. Der er flere parkeringsmuligheder, så din tur kan begynde flere steder fra. Orienter dig via skiltene på stedet.

Fakta

Ledreborg Godskontor
Ledreborg Allé 2D
4320 Lejre

Tlf. 4648 0038 (telefontid hverdag kl. 9-12)
Mail: Obfuscated Email
Læs mere på Ledreborg Slots hjemmeside