Særløse Overdrev

Særløse Overdrev er nationalparkens største og mest markante overdrev. Gå en tur i det smukke, fredede område, som ligger højt i det bakkede landskab - lige ved siden af Bidstrup Skovene. I nationalparken findes i alt 105 hektar overdrev.

Et oldgammelt overdrev

Særløse Overdrev ligger i agerlandet nord for Bidstrup Skovene og er et fredet Natura 2000-område. Dele af overdrevet har formentlig aldrig været opdyrket, og her er en spændende flora på både våde og tørre områder. Her er også en tørvemose og stier med spang over Bøllesø til den rene badesø Avnsø.

Græsning i det bakkede landskab

Overdrevet var græsningsområde for bønderne i skovlandsbyerne Skov Hastrup og Særløse. Skovlandsbyer adskilte sig fra andre landsbyer ved at have skoven som væsentlig ressource. Her kunne bønderne slå hø, hente hegns- og byggematerialer og sætte dyr på græs eller olden. Området er derfor også prioriteret som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Her har der altid været kvæg på græs, men efter fredningen er nogle områder også blevet plejet med høslæt og kratrydning.

Flora og fauna

Især på den østligste del af overdrevet er artsrigdommen intakt. Her kan du f.eks. finde kærvegetation som kattehale, eng-forglemmigej og vandrøllike og overdrevsplanter som markfrytle, lav tidsel, håret høgeurt og knold-ranunkel. Overalt finder du urter, som er hyppige i græsland, og på de rette årstider er der et flot blomsterflor af røllike, knopurter og perikon. Dele af overdrevet er i dag så busk- og skovbevokset, at der findes typiske skovarter som blå og hvid anemone, lungeurt og desmerurt.

Særløse Overdrev huser sjældne dyr og planter, bla. læge-igle, en meget sjælden blågrønalge og blærerod. Det er også voksested for flere arter af smukke og sjældne overdrevssvampe, bl.a. vokshatte.

Naturpleje

Den naturpleje, som bliver udført på Særløse Overdrev, er langsomt ved at ændre flora og fauna, så overdrevets oprindelige arter vender helt tilbage.

Bøllesø og Avnsø

Du kan gå tur ad stier med spang over Bøllesø til den rene badesø Avnsø. Den smukt beliggende skovsø benyttes af mange lokale som badesø i sommerperioden. Her er et rigt liv af insekter og andre smådyr - fx den sjældne læge-igle, der er kommet til Danmark med munkene i middelalderen.

Shelter ved naturlegeplads

Det er muligt at overnatte i området i et shelter på naturlejrpladsen ved Vævestuen.

Mere viden om Særløse Overdrev

Der findes forskelligt andet informationsmateriale omkring Særløse Overdrev:

Informationsfolder med kort og beskrivelser af området
(af lidt ældre dato, men den dur endnu)

VisitLejre har udarbejdet beskrivelser af cykel- og vandreture

Du kan læse mere om flora og fauna i Miljøstyrelsens Artsleksikon

 

© Foto: Særløse Overdrev; Ole Malling, Badegæster ved Avnsø; Astrid Bjørg Mortensen