Oplev Bidstrupskovene

Bidstrupskovene er en del af Skovhøjlandet, som er Sjællands næststørste skovområde. Skovene er varierede med bakker og åbne overdrev og huser et rigt dyreliv med bl.a. hasselmus og sjældne sommerfugle, kvækkende frøer, badesø og besøgssteder.

Spring ned i teksten og læs om:

SkovenValborupBøllesø og kvækkende frøer | Avnsø | Særløse Overdrev | Elverdamsdalen og Lerbjergtårnet | Dyr i skoven | HasselmusLerbjerg SkovHistorien | Lydvandring | Planlæg dit besøg | Adgang i kørestol

Forsvind ind i de store Løvskove

Bidstrup Skovene ligger i 100 meters højde og er den statsejede del af det store midtsjællandske skovkompleks. Det bakkede, varierede skovlandskab indeholder både skove, overdrev, skovenge, moser og søer. Ud af bakkerne springer kilder og skovene gennemskæres af rene bække og åer.

Området er dækket af en blanding af løvtræer, med bøg som den dominerende art, men du kan også se eg, ask, elm, ahorn og kirsebær. I tidens løb er der plantet en del gran i skoven. Den særlige flora og fauna er baggrund for, at skovområdet er udpeget til Natura 2000 område.

Besøg Valborup

Valborup er navnet på en smuk, tidligere skovridergård, som ligger i Bidstrupskovene og som er ejet af Naturstyrelsen. Her planlægger nationalparken at etablere et besøgssted til både skovgæster og skoleklasser. Et af de overordnede temaer bliver istid og landskabsdannelse. 

Gå på spangen ved Bøllesø og hør kvækkende frøer

Bidstrup Skovenes mange vandhuller og søer er et godt levested for frøer og padder, som du kan høre kvække i forsommeren.

Vil du opleve det kvækkende kor er Bøllesø et godt sted. Du kan enten følge Skjoldungestien, som går lige forbi, eller parkere ved parkeringspladsen "Heide Overdrev - Tjørnehusvej" (Google maps) og gå en lille kilometer derfra.

En spang fører dig tørskoet gennem søen og flere steder kan du kommer meget tæt på åkandeblade og de mange frøer.

På den ene side af søen er endnu en spang, som nationalparkens etablerede i 2022. Spangen er en såkaldt stillespang, hvor gæster opfordres til at gå stille uden at tale og på den måde komme så tæt som muligt på skovens vilde natur.   

Hop i Avnsø

Om sommeren kan du bade i den rene sø, Avnsø, som er 6-8 meter dyb. Der er en badebro, samt borde og bænke, hvor du kan spise din medbragte mad. Søen er blot et af eksemplerne på et stort dødishul i det bakkede terræn.

Nyd udsigten over Elverdamsdalen

I Storskov finder du smeltevandsdalen Elverdamsdalen. Hvis du går turen fra den forsvundne landsby Lerbjerg til Hvalsø har du god udsigt ud over den. Hvis du kigger dig tilbage kan du mange steder også få øje på Lerbjergtårnet, der med sine 170 meter stikker op over skoven. Der er desværre ikke adgang op i Lerbjergtårnet. Kun på film.

Mød pattedyr og rovfugle

Der er både rådyr, dådyr og krondyr i Bidstrup Skovene. Du kan også opleve ræv, egern, mus og grævling. Sidstnævnte ses oftest om aftenen, når den skal ud at finde føde. Skovmåren trives også i skovene, men kommer derimod mest ud tidligt om morgenen om sommeren. Går du en tur i Bidstrup Skovene kan du høre en masse sangfugle - og opleve rovfugle som bl.a. musvåge, spurvehøg og rød glente.

Oplev sjældne sommerfugle og deltag i le-festival

I Bidstrup Skovene er der bevaret gamle skovenge, der danner smukke lysninger. Sådanne lysninger kan kun bevares ved græsning eller slåning. Langs kanten af engene bliver de gamle løvtræer dybkronede og skaber en helt særlig stemning.

Vådområderne og skovengene vrimler også med sommerfugle, hvoriblandt engperlesommerfuglen er en af de sjældne. Flere steder slår frivillige med le for at sikre optimale forhold for sjældne urter og sommerfugle, og hvert år koordinerer nationalparken lefestival på Kildeengen, hvor alle er velkomne til at være med og prøve at slå med le. 

Kig efter spor fra hasselmus

Hasselmusen er måske den mest berømte beboer i skovene. Den er på rødlisten over truede arter og Naturstyrelsen gør en særlig indsats for hasselmusen. Navnet snyder lidt, da det slet ikke er en mus, men i virkeligheden Danmarks eneste medlem af syvsoverfamilien.

Da hasselmusen er ekstremt sjælden - og tilmed sover fra omkring oktober og helt frem til april eller maj, er den ikke særlig nem at se i skoven. Kig i stedet efter spor, fx kan du i nærheden af Avnstrup shelterpladsen finde hasselmus-redekasser, som Naturstyrelsen har sat op i samarbejde med frivillige. Lad dem være og åbn dem ikke. 

Find spor fra fortiden

Bidstrup Skovene har en lang og spændende historie, som er afmærket i landskabet ved bl.a. landsbyer, lysninger, vejforløb og gærder. I middelalderen var Bidstrup Skovene Roskildebispens ejendom og skoven er opkaldt efter bispens borg; Bidstrup. Senere overgik skovene til kronen, og efter reformationen var skovvejen fra Roskilde til Haraldstad, kaldet Valdemarsvej, forbeholdt kongehuset og statsmagten.

Find mindesmærke fra 2. verdenskrig

Under 2. verdenskrig deltog skovens folk i modstandskampen og som hævn sprængte tyskerne skovridergården, Valborups, stuehus i luften i 1944. Herefter blev Valborups marker et af nedkastningsstederne på Sjælland.

Ved en af nedkastningerne blev en våbencontainer med faldskærm hængende oppe i et egetræ nær gården. Man var derfor nød til i al hast og midt om natten at fælde egetræet. Containeren kom ned og da krigen var slut, blev der sat et mindesmærke på resterne af den gamle eg.

Planlæg dit besøg i Bidstrup Skovene

Bidstrup Skovene er offentlig skov, som er ejet af staten. Derfor må du gerne - modsat i private skove - færdes i skoven døgnet rundt og gå på opdagelse udenfor stier og skovveje. Lerbjerg Skov er ejet af Den Danske Naturfond. 

Husk at vis hensyn til andre gæster og til skovens dyr og natur. Tag dit skrald med hjem og hold hunden i snor. (Skal hunden løbe frit, kan du tage til Hvalsø hundeskov)

Faciliteter og ruter i Bidstrup Skovene
Der findes flere afmærkede vandreruter og cykelruter i Bidstrup Skovene, heriblandt Skjoldungestien og Istidsruten. Der findes også mountainbikespor, bålpladser, shelterpladser og teltpladser. 

Du kan se og læse mere om de enkelte ruter og faciliteter i nationalparkens app.

På skovtur i kørestol

Bidstrup Skovene er stærkt kuperede. Storskoven i den nordlige ende er den mindst kuperede. Skovvejene er typisk belagt med grus, der ikke er optimale at køre på med smalle hjul.

Fra Naturstyrelsens store parkeringsplads lige efter Avnstrupcenteret er der etableret en adgangsvej ned til Avnstrup Shelteren, som er en handicapvenlig shelter med sammenbygget bålhus og udsigt til skoven og store græsarealer. Der er handicaptoilet ved P-pladsen.

Læs mere om Avnstrup shelterplads her.

© Fotografer: Chistina Gejel Nielsen: Grøn frø i Bøllesø. Ole Malling: Bøgetræer; mindeplade; leslåning. Sofie Clauson-Kaas: Avnsø. Nynne Sørgaard: Film fra Lerbjegtårnet; hasselmus-redekasse. Martin Kunzendorf: Sheltertur.