Folkeuniversitet

Folkeuniversitetet Skjoldungernes Land tilbyder foredrag, kurser og ekskursioner. Her kan du finde viden om kommende arrangementer - og links til tilmelding.

Folkeuniversitet i nationalparken

Har du lyst til at blive klogere på natur, kultur eller historie i Nationalpark Skjoldungernes Land? Så meld dig til kurser eller ekskursioner på Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.

Det er Folkeuniversitetets formål at formidle forskning og bringe universiteternes viden ud til alle på en lettilgængelig måde. Folkeuniversitetet udspringer af nationalparkens råd - og nationalparken har et tæt samarbejde med Folkeuniversitetet.

Nedenfor finder du korte beskrivelser af foredrag og ekskursioner. Nogle falder i serier. Det er muligt at booke enkeltdele af en serie.

Se program og tilmeld dig her 

Skibssætningen i Lejre. Foto: Ole Malling.

Stendysser og jættestuer

Serie med to ture, som kan opleves uafhængigt af hinanden.

Tur 1: Lejre Museum 1. september, 19.15 - 21.00
Foredrag om stendysser, jættestuer og skibssætninger ved arkæolog Klaus Ebbesen. Hvordan blev gravpladserne bygget og brugt?

Tur 2: Landskab omkring Lejre museum 3. september, 13 - 15
Vandring i landskabet omkring Gl. Lejre til udvalgte stendysser, jættestuer og skibssætningen.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. tur: 85 kr. 

Kirkegårdsmiljøer

Serie med to ture, som kan opleves uafhængigt af hinanden.

Tur 1: Lyndby kirkegård 11. september 14 - 16
Tur til Lyndby Kirkegaard med sognepræst og provst, Lars Munch. Besøg kirken, som er bemærkelsesværdig stor og bygget på en markedsplads fra vikingetiden.

Tur 2: Gevninge kirkegård 9. oktober kl. 14 - 16
Kort beskrivelse: Tur til Gevninge kirkegård med landskabsarkitekt Mette Østergaard. I tidligere tider sejlede man til gudstjeneste her.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. tur: 90 kr. 

 

Gl. Kongsgaard. Foto: Ole Malling.

Folketingsvalg før og nu

I Skjoldungernes Land

Foredrag: Byens Hus, Roskilde 25. sep. 15 - 17
Internationale studier af valglove og afstemningsprocedurer peger på, at Danmark indtager en suveræn førsteplads som verdens mest demokratiske land. Men udviklingen er ikke gået af ikke af sig selv. Journalist og tidligere redaktør på TV2, Kaare R. Skou, giver historisk tilbageblik på det svære demokrati i valgkredsene Frederikssund, Roskilde og Lejre.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. tur: 90 kr. 

Bidstrup Skovene. Foto: Ole Malling.

Skovenes natur og bæredygtighed

I Nationalpark Skjoldungernes Land

To oplæg: Byens Hus 17. september, 14 - 18
Hvordan kan skoven bidrage til løsning af biodiversitets og klimakrisen - og samtidig fortsætte med at levere træ til samfund og industri? Historiker og lektor ved Københavns Universitet Bo Fritzbøger giver et overblik over skovens historie og modernisering siden 1880érne. 

Forstkandidat og professor emeritus, Jørgen Bo Larsen, os et indblik i bæredygtig skovdrift og nyere tendenser indenfor skovdrift. Derpå diskusion om natur og bæredygtighed i de danske skove v. skovfoged Hans Christian Jessen Naturstyrelsen.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris: 75 kr. 

Digesvale synger. Foto: Niels Jørgen Rasmussen.

Fugle i kunst

Serie med tre foredrag om fugles inspiration til litteratur og musik på Roskilde Bibliotek.

Foredrag 1: Fugle i litteratur, 28. sep. 19 - 21
Lyrikere og prosaister har gennem tiden ladet sig inspirere af fugle i deres fortællinger og i sagn og myter. Foredrag ved biolog Bjarne Bo Jensen.

Foredrag 2: Fugle i musikken, 9. okt. kl. 14 - 16
Musik og kompositioner inspireret af fugle. Foredrag ved biolog Bjarne Bo Jensen. 

Foredrag 3: Fuglesang, 12. okt. 19 - 21
Ole Hannibal fortæller om fugle i komposition og spiller til fælles "fuglesang" fra den danske sangskat.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Børn udforsker bæk. Foto: Malene Bendix.

Slægtsforskning

Serie med fire foredrag om slægtsforsning i Nationalparken.

Foredrag 1: Kom godt i gang, 26. okt., 19 - 21
Hvordan griber du din slægtsforskning an via kilder. Bibliotikar Kathrine Tobiasen.

Foredrag 2: Fæstebønder, 2. nov., 14 - 16
Mange var fæstebønder i 1700-tallet. Hvordan var livet? Find dine aner. Kathrine Tobiasen. 

Foredrag 3: Historiske kort, 9. nov. 19 - 21
Brug kort i din slægtsforskning. Historiker Mette Colding Dahl.

Foredrag 4: Folkemindesamling, 16. nov., 19 - 21.
Hvordan bruger du Dansk Folkemindesamlings arkiver. Historiker Caroline Nyvang.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Nye veje. Foto: Simon Høgsberg.

Det naturlige liv 1

Serie med to foredrag om livsreform-bevægelsen fra første halvdel af 1900-tallet.

Foredrag 1: Krise og naturligt liv, 24. okt., 19 - 21
Den moderne krise og drømmen om det naturlige liv er ikke ny. Livsreformbevægelsen opstod i starten af forrige århundrede som en reaktion på et samfund i krise. Løsningen var et naturligt liv med lys, luft, bevægelse og vegetarisk kost. Oplæg ved phd. i historie Daniel Henschen fra Syddansk Universitet.

Foredrag 2: Den indre natur, 31. okt. 19 - 21
Livsreformbevægelsens mål var, at kroppen skulle gøres sund og naturlig, som hylster for en sund sjælp. Oplæg ved Daniel Henschen. 

Sted
Gundhilds Galleri Holtensmindevej 75, 4070 Kirke Hyllinge.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

 

Blå anemone. Foto: Ole Malling.

Bæredygtig udvikling i nationalpark

Serie med seks foredrag. Sted: Nationalparkens sekretariat.

1: Nationalparkers historie, 2/2 19 - 21
Dilemmaet mellem natur, kultur og bæredygtig udvikling v. Jesper Brandt.

2: Bæredygtig naturforvaltning, 9/2 19 - 21
Internationale erfaringer v. Andreas Aagaard Christensen. 

3: Sustainable Food Production, 16/2 19 - 21
Experience from Nature Parks in Luxembourg v. Franklin Feyhe.

4: Samarbejdsdreven landskabsstrategi, 2/3.
Om tre kommuners samarbejde med lodsejere og lokalsamfund v. Jørgen Primdahl.

5: Multifunktionelle landskaber, 9/3 19 - 21.
Omfordeling af jordejerskab v. Søren Præstholm.

6: Conservation Agriculture, 16/3 19 - 21.
Minimal jordbearbejdning og permanent jorddække v. Henrik Haugaard-Nielsen.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris: 120 kr. pr oplæg 

Roskilde Fjord. Foto: Ole Malling.

Klimahistorie i Roskilde Fjord

Foredrag: 200 års forskning i klimaudvikling på Roskilde Bibliotek.

Klimahistorie i Roskilde Fjord, 28/2, 19 - 21
Roskilde fjord rummer en lagserie fra istiden slutning til idag, der byder på enestående muligheder for at udforske klimahistorien efter istiden. Dette skyldes dels de store lag af sedimenter, der er aflejret – op til 35 m, - dels, at der er tale om et uforstyrret havområde, der ligger omgivet af land, så det er muligt i borekerner samtidig at studere klimaindikatorer såvel på land som i havet.

Klimahistorien har gennem de sidste 200 år været studeret i området omkring fjorden. Hør om studierne - og om ønsker til fremtidens undersøgelser. 

Ved Niels Schrøder, hydrogeolog og docent emeritus ved Inst. f. Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet.  

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Sct. Hans hospital. Foto: Ole Malling.

Sankt Hans

Serie med fire foredrag i Festsalen i Kurhuset på Sankt Hans.

1: Bindesbøls Sankt Hans, 6/3, 19 - 21
Bindesbøls byggestil på Sct. Hans hospital fik betydning for natur og helse. Jan Kurt Rendboe.

2: Psykiatrisk arbejde i dag, 13/3, 19 - 21
Præsentation af Sct. Hans to afdelinger for hhv. retspsykiatri og dobbeltdiagnoser ved Jette Møllerhøj.

3: Rigmandsvillaer på Sankt Hans, 20/3. 19 - 21
Hør om livet i rigmandsvillaer opført til helt særlige patienter - og om villaernes fremtid ved Anne Dorthe Suderbo. 

4: Gartnerhuset, 27/3, 19 - 21.
Gartnerhuset i Sankt Hans have: Historisk model for et fremtidigt bæredygtigt jordbyggeri? Ved Flemming Østergaard Nielsen.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Bliv klogere. Foto: Martin Kunzendorf.

Oplysningstid i Skjoldungernes Land

Serie med tre foredrag om Oplysningstiden i Nationalparken.

1: Oplysningstid i Skjoldungernes Land, 15/3 19 - 21
Oplysningstidens førstemand J. L. Holstein grundlagde Ledreborg og viste hvordan videnskab kan anvendes. Ved Niels Schrøder.

2: Oplysningstidens menneskesyn, 22/3 19 - 21
Var Oplysningstidens nybrud i definitionen af menneskets natur og tilgang til videnskab med til at skabe vor tids krise. Ved Marianne Børch. 

3: Oplysningstidens sprogsyn, 29/3 19 - 21
Oplysningstiden brugte sprog til formidling af viden på museer og i encyklopædier. Er sproget upræcist? Ved Marianne Børch. 

Sted
Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Ud i naturen. Foto: Kristoffer.

Det naturlige liv 2

To foredrag og en ekskursion om livsreformbevægelsen fra 1900-tallet.

1: Livsreform i praksis, 13/4 19 - 21
Foredrag: Friluftsliv, gymnastik og plantekost. Livsreformbevægelsens visioner foregriber nutidens bæredygtige liv. Ved phd. i historie Daniel Henschen fra Syddansk Universitet.

2: Tidlig økologibevægelse, 20/4 19 - 21
Foredrag: Livsreformbevægelsen: Fra vegetarisk landbrug til biodynamik, økologi og bæredygtig udvikling. Oplæg ved Daniel Henschen.

I Axel Haldrups fodspor, 22/4 14 - 17
Ekskursion: Maleren Axel Haldrup er lokal repræsentant for Livsreformbevægelsen. Oplev Haldrups malerier - og besøg hans grav hus ved fjorden. Ved Mogens Petersen.

Sted
Holtensmindevej 75, 4070 Kirke Hyllinge.
Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Bål ved fjorden. Foto: Ole Malling

Beowulff i Skjoldungernes Land

Foredrag og ekskursion om Beowulf i Lejres Landskab.

Foredrag 1: Beowulff - Lejres glemte stjerne, 26/4, 19 - 21
Beowulf er kendt i hele verden - men mindre i Danmark. Lær ham at kende. Lektor Christian Kronow.

Ekskursion: Beowulf i Lejres landskab, 29/4, 14 - 16.30
Vandretur til steder fra Beowulfs fortælling i Lejres landskaber ved lektor Christian Kronow. 

Sted
Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Hyldeblomster i kurv. Foto: Malene Bendix.

Dyrkede planter og ukrudt

Serie om dyrkede planter og ukrudt i Skjoldungernes Land ved botaniker Thure Hauser.

1: Dyrkede planters historie, 9/5, 14 - 16.30
Dyrkede planter i Danmark fra de kom hertil for 6000 år siden til i dag.

2: Tur til Tadre Mølle, 13/5, 14 - 16.30
Tur til Tadre Mølles lægeurtehave og nyttehave. 

3: Ukrudtet og dets historie, 6/6, 19 - 21
Ukrudtets udvikling i takt med plantedyrkning.

4: Tur til Sagnlandet, 10/6 14 - 16.30
Vi undersøger dyrkede nytteplanter, gamle kornsorter og lægeurter.

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Viilde planter på Bolund. Ranunkel, vejbred mv.

Vilde planter i nationalparken

Serie om vilde planter, deres biologi og voksested ved botaniker Thure Hauser.

1: Skovenes flora, 16/5, 19 - 21
Oplæg om skovens flora. Se og bestem urter.

2: Tur til Bidstrup Skovene, 20/5, 14 - 16.30
Botanisk tur til Bidstrup Skovene. 

3: Kystens flora, 13/6, 19 - 21
Oplæg om kystens flora. Se og bestem kystplanter.

4: Tur til Bolund, 17/6 14 - 16.30
Botanisk tur til Bolunds strandeng. 

Tilmelding og pris
Læs mere og tilmeld dig her. Pris pr. foredrag: 120 kr. 

Meget mere på programmet

Folkeuniversitetet arbejder nu på næste års program. Har du ideer og forslag til indhold, så send det til Folkeuniversitetets Jesper Brandt på e-mail brandt (a) ruc.dk.