Leg og lær i Skjoldungernes Land

Aktivitetshæfter til dagtilbud og børnehaveklasser. Find inspiration til arbejdet med temaet natur, udeliv og science i Den styrkede pædagogiske læreplan og samt Fælles Mål for børnehaveklassen. Alle aktiviteter har grundig vejledning og kopiark til at understøtte dem, så man som voksen bliver klædt på til selv at lave aktiviteterne uden guide.

Leg og lær i Skjoldungernes Land - Sprog i Naturen

I dette hæfte finder du inspiration til at arbejde med temaerne natur, udeliv og science samt kommunikation og sprog. 

Seks fokusdyr danner rammer om aktiviteter, der styrker børnenes naturkendskab og udvikling af deres sprog. En vigtg forudsætning for at kunne arbejde med science. Der gives eksempler på, hvordan du kan samtale med børnene om dyrene og på, hvordan I sammen kan skabe mere biodiversitet på legepladsen.  

Hæftet er udviklet af Laila Maria Gdowski, Naturkonsulent for dagtilbud i Roskilde Kommune og Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land. 

Download aktivitetshæftet

Leg og lær i Skjoldungernes Land - Herregården Selsø Slot

I hæftet finder du inspiration til at arbejde med natur, udeliv og science, matematisk opmærksomhed og naturfaglige fænomener. 

Med udgangspunkt i Herregården Selsø Slot lægges der op til at børnene aktivt observere og undersøger naturtyper, geometriske figurer, måler, beskriver og sanser. Formålet er at børn får leget, oplevet og udforsket naturen og kulturhistorien i nationalparken.   

Hæftet er udviklet af Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land og med input fra Ole Frimann Hansen, Naturkonsulent for dagtilbud i Frederikssund Kommune. 

Download aktivitetshæftet

Leg og lær i Skjoldungernes Land - Roskilde Domkirke

Hæftet indeholder en lang række aktiviteter og opgaver, der skal styrke børnenes matematiske opmærksomhed via opgaver inde i og ude omkring Roskilde Domkirke.

Formålet er at få børn får leget, oplevet og udforsket naturen og kulturhistorien i nationalparken. Et barn, der har brugt kroppen og leget, fundet mønstre på muren og talt skridt ved en gravsten, ved godt noget om Roskilde Domkirke. Sanselige og kropslige erfaringer danner knager i erindringen og er med til at præge fremtidige oplevelser og interesser.  

Hæftet er udviklet af Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land og Laila Maria Gdowski, Naturkonsulent for dagtilbud i Roskilde Kommune. ROMU og Roskilde Domkirke har været med som samarbejdspartnere.

Download aktivitetshæftet

Læs nyhed om børnehave, der prøver hæftet af i Roskilde Domkirke

 

Leg og lær i Skjoldungernes Land - Mikro-geologer

I dette hæfte finder I forsøg og aktiviteter, der giver børn en fornemmelse af istidens landskaber og geologi. Opgaverne tager udgangspunkt i en science-tilgang, der understøtter børnenes evne til at være naturnysgerrige på deres nærområde. 

Ved at lade børn føle på sten og lege med sand bliver de nysgerrige på landskabet og dermed motiveret til at undersøge det nærmere og finde svar. De sanser jordens historie, og kroppen bliver bevidst om naturen. 

Hæftet er udarbejdet af nationalparkens naturvejleder, Sofie Clauson-Kaas, og Laila Maria Gdowski, Naturkonsulent for dagtilbud i Roskilde Kommune med støtte fra Istidsruten.

Download aktivitetshæfte