Stenrev i Roskilde Fjord

Her finder du viden og nyheder omkring nationalparkens stenrevsprojekt.

Tre nye stenrev

I nationalparken genetablerer vi sammen med Miljøstyrelsen nogle af de stenrev, som forsvandt fra fjorden på grund af stenfiskeri i slutningen af 1800-tallet. De nye stenrev skal ligge ved Veddelev, Nørrerev og den lille ø, Ægholm.

Faktaark om anlæggelse af nye stenrev

Havets oaser

Stenrev er havets oaser. Her finder man et særlig rigt plante- og dyreliv. Makroalger hæfter på stenene og danner store tangskove. Muslinger, snegle og børsteorme trives på og under stenene. havørred kan gemme sig bag sten og tang, og revene er et opvækstområde for en masse fiskeyngel.

Formidling

De nye stenrev bliver fulgt af forskere. Derfor kan vi her dele viden om, hvordan livet på de nye stenrev udvikler sig. Den første formidlingsrapport beskriver livet under overfladen inden udlægning af stenrev ved Ægholm og Nørrerev. I både 2023, 2024 og i 2026 vil forskerne overvåge stenrevene.

Læs første formidlingsrapport her

Forundersøgelser

Nationalparken har gennemført en række forundersøgelser i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Danmarks Geologiske Undersøgelser (GEUS), DTU Aqua og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Fx har man undersøgt, hvor fjordbunden kan bære et stenrev, hvor man ikke generer sejlende og hvor man ikke ødelægger eksisterende, vigtige levesteder - og fortidsminder.

Alle tilladelser er nu på plads til at etablere stenrev på de tre nøje udvalgte lokaliteter: Nørrerev ved Gershøj, Ægholm sydøst for spidsen af Skuldelevhalvøen og lige vest for Veddelev.

Finansiering

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgik i sommeren 2020 en politisk aftale, der sikrede finansiering af stenrevsprojektet i Roskilde Fjord.

I sensommeren 2020 besøgte miljøminister Lea Wermelin nationalparken for at se nærmere på placeringerne af de kommende stenrev. Med på turen var blandt andre borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (tv.) og borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen (th).

Nyt om stenrev

Sidste nyt om stenrevsprojektet

Informationsmøder om stenrev 

I december 2021 afholdt nationalparken to informationsmøder om stenrevsprojektet, hvor alle var indbudt til at komme og høre mere om projekterne og stille spørgsmål. 

Her finder du powerpoint-præsentationerne fra de to møder:

For mere information

Thomas Vestergaard-Nielsen

Title: Projektkonsulent
Natur og landskab
Mobile: +45 9359 7053

 

© Foto: Undervandsfoto: Karsten Dahl. Ude på Nørrerev: Maria Palner. Miljøminister på tur: Nynne Sørgaard