Nationalparkplan 2024-29

I seks år har nationalparken arbejdet med indsater og mål beskrevet i nationalparkplanen for 2017-2023. Nu skal der skrives en ny plan gældende for de kommende seks år - og du kan være med.

Ny nationalparkplan

I december 2023 skal nationalparkens bestyrelse vedtage en ny nationalparkplan. Planen skal lægge linjen for, hvad nationalparken skal arbejde med de næste seks år frem til 2029.

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner, som beskriver, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne via konkrete handlinger og mål.

Se nationalparkplan 2017-23

Nationalparkloven

Nationalparkens arbejde skal understøtte de formål, som er beskrevet i nationalparkloven.

Læs Nationalparkloven fra 2007 

Hvad skal nationalparken?

Nationalparkplaner gælder for seks år ad gangen. Mange mål og indsatser kan dog række ud over den seksårige periode, og derfor skal en ny plan bygge videre på det arbejde, som er gennemført i den foregående planperiode.

Læs redegørelse og evaluering for 2017-23

Temaer

I Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder vi indenfor fem temaer:

  • Natur
  • Kulturhistorie
  • Friluftsliv
  • Formidling, undervisning og forskning
  • Lokalsamfund, erhverv og turisme

Send en idé

Her kan du sende idéer til den kommende plan frem til 31. januar 2023.

Fylder din idé mere end 2.000 anslag? Så Obfuscated Email med angivelse af tema i emnefeltet.

Felter med (*) skal udfyldes

Tidslinje

Den nye nationalparkplan offentliggøres i december 2023. Den bygger blandt andet på:

  • Fire workshops med nationalparkens bestyrelse og råd (september 2022)
  • Tre borgermøder (november 2022)
  • Idéer fra offentligheden (1. november 2022 - 31. januar 2023)
  • Høringsperiode (1. september 2023 - 31. november 2023)

Workshops med råd og bestyrelse

Siden 2017 har nationalparken arbejdet med konkrete mål inden for de fem temaer, som er defineret i første plan (2017-2023).

I september mødtes sekretariat, råd og bestyrelse til fire workshops. Her opstod både idéer og gode diskussioner om, hvad nationalparken skal arbejde videre med i næste planperiode.

Se resultaterne fra de fire workshops her

 

 

Borgermøder

I november 2022 inviterede nationalparken til tre borgermøder, hvor fremmødte kunne komme med idéer og forslag til den nye plan.

Der var møder i både Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og alle steder var der en livlig debat og god stemning.

Mere viden om proces og plan

Sofie Illemann Myschetzky

Title: Udviklingskoordinator
Kultur og udvikling
Mobile: +45 2480 0419

Anders Bülow

Title: Nationalparkchef
Mobile: +45 4045 1154

Nationalparkplan 2017-2023

Nationalparkplan 2017-23

Her kan du se og læse "Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land". Planen blev vedtaget af bestyrelsen den 20. marts 2017, og gælder for perioden 1. april 2017-31. marts 2023.

430 forslag i idefasen

Da nationalparkplanen for 2017-23 skulle skrives, modtog nationalparken hele 430 idéer i idéfasen. Idéerne er indgået i arbejdet med at udvikle nationalparkplanen. Til inspiration for idéfasen blev hæftet "Idéoplæg" udgivet.