Nationalparkplan 2017-23

Nationalparkplan 2017-23

Her kan du se og læse "Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land". Planen blev vedtaget af bestyrelsen den 20. marts 2017, og gælder for perioden 1. april 2017-31. marts 2023. Til planen hører en miljøvurdering.

Læs tilhørende notater til Nationalparkplanen nedenfor.

Trykte eksemplarer

Du er velkommen til at hente en trykt version af planen på biblioteker i Roskilde, Lejre og Frederikssunds kommuner og i nationalparkens sekretariat.

Skibssætningen ved Gl. Lejre. Foto: Ole Malling.

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner, som beskriver, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne.

Indsatsplan

Nationalparkplanerne indeholder konkrete handlinger og mål for arbejdet med natur, kulturmiljøer, friluftsliv og erhverv, herunder hvordan nationalparken og områdets værdier kan formidles.

Høringsfase

Arbejdet med den første nationalparkplan løb over en længere periode. 'Forslag til Nationalparkplanen 2017-23' var i offentlig høring fra den 23. november 2016 til den 20. februar 2017.

Borgermøder

I denne periode blev der afholdt borgermøder i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, hvor indsatserne i planens fem indsatsområder blev præsenteret. Ved alle tre borgermøder var fremmødet og diskussionslysten stor.

Høringssvar

56 høringssvar med kommentarer, ideer og forslag til nationalparkplanen blev indsendt. Læs høringsnotatet for Nationalparkplanen 2017-23.

430 forslag i idefasen

Fra den 25. januar til den 18. april 2016 inviterede bestyrelsen lodsejere, beboere, foreninger, organisationer, myndigheder og alle andre til at komme med forslag og idéer til, hvordan nationalparken kan udvikle sig. Der kom 430 ideer ind i idéfasen. Idéerne er indgået i arbejdet med at udvikle nationalparkplanen. 

Til inspiration for idéfasen blev hæftet "Idéoplæg" udgivet. Her blev alle interesserede opfordret til at sende idéer og forslag ind til sekretariatet.

© Alle foto: Ole Malling