Frivillige

I nationalparken findes mange forskellige venneforeninger og frivilliggrupper. Der er mange muligheder for at være med til lokale arrangementer både for naturpleje, kultur og i friluftsliv.

Vær med i et fællesskab

De luger og bager. De slår med le og kører cafe. De snedkererer, murer og formidler. Nationalpark Skjoldungernes Land er fuld af aktive fællesskaber, hvor frivillige lægger tid og kræfter i at pleje naturen eller renovere og formidle enestående kulturhistoriske perler. Hvis du har lyst til at være med i et fællesskab, som gør noget godt for nationalparken, så er der masser af muligheder.

Frivilliggrupper

Der findes over 1000 foreninger og frivilliggrupper i nationalparken. De fleste af dem har eksisteret længe før nationalparken - og uafhængigt af den. Men flere af dem vil gerne have flere medlemmer.

Du kan finde information omkring forskellige frivilliggrupper, der mangler hænder her på siden.

Affaldsfri Fjord

Vil du være med til at gøre noget godt for fjordens fugle og fisk? Meld dig som indsamler til en af de årlige affaldsindsamlinger.

De 99 km kyst er delt op i mindre lokalruter - find mere information

Find dit lokale fællesskab

Frivillige Karin og Bent. Foto: Martin Kunzendorf

Tadre Mølles Venner

Kulturhistorie | Formidling | Have

Frivillige Helle og Douglas. Foto: Martin Kunzendorf

Fjordglimt

Kultur | Café | Formidling

Kildeengens Høslætlaug

Naturpleje | Bidstrup Skovene

Gl. Kongsgård. Foto: Simon Høgsberg

Gl. Kongsgårds Venner

Historie | Urtehave | Café

Frivillig Karin. Foto: Martin Kunzendorf

L. A. Rings Venner

Kunst | Besøgssted | Historie

Selsø Slots Venner

Kulturhistorie | Musik | Besøgssted

Frivillige Eskilsø. Foto: Sofie Clauson Kaas

Naturpleje Eskilsø

Natur | Fugle | Rydning

Hjælp Hasselmusen

Rødlistet art | Redekasse | Plant

Nationalparkprojekter

Genetablering af stenrev, afgræsning af enge og indsatser for sjældne arter. Nationalparken arbejder med hel række naturforbedringsprojekter.

Aktuelle arrangementer

I kalenderen kan du se både nationalparkens ture og lokale foreningers arrangementer. Le-festival, rydning på Eskilsø, strandrens og mange andre ting.