Frivillige

I nationalparken findes mange forskellige venneforeninger og frivilliggrupper. Der er mange muligheder for at være med til lokale arrangementer både for naturpleje, kultur og i friluftsliv.

Vær med i et fællesskab

De luger og bager. De slår med le og kører cafe. De snedkererer, murer og formidler. Nationalpark Skjoldungernes Land er fuld af aktive fællesskaber, hvor frivillige lægger tid og kræfter i at pleje naturen eller renovere og formidle enestående kulturhistoriske perler. Hvis du har lyst til at være med i et fællesskab, som gør noget godt for nationalparken, så er der masser af muligheder.

Frivilliggrupper

Der findes over 1000 foreninger og frivilliggrupper i nationalparken. De fleste af dem har eksisteret længe før nationalparken - og uafhængigt af den. Men flere af dem vil gerne have flere medlemmer.

Du kan finde information omkring forskellige frivilliggrupper, der mangler hænder her på siden.

Find dit lokale fællesskab

Naturpleje

Kildeengen | Eskilsø | Fjorden

Kulturformidling

ROMU | Selsø Slot | L.A. Ring

Hasselmusen

Rødlistet art | Redekasser

Livstræ. Foto: Simon Høgsberg

Livstræer

Urørt skov | Biodiversitet | App

Plastfri Fjord

Vil du være med til at gøre noget godt for fjordens fugle og fisk? Meld dig som indsamler til en af de årlige affaldsindsamlinger.

De 99 km kyst er delt op i mindre lokalruter - find mere information

Nationalparkprojekter

Genetablering af stenrev, afgræsning af enge og indsatser for sjældne arter. Nationalparken arbejder med hel række naturforbedringsprojekter.

Aktuelle arrangementer

I kalenderen kan du se både nationalparkens ture og lokale foreningers arrangementer. Le-festival, rydning på Eskilsø, strandrens og mange andre ting.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan holde dig opdateret omkring nationalparkens projekter og arrangementer i vores nyhedsbrev. Vi sender ét ud om måneden.