Affaldsfri Fjord 2021

Gør en forskel! Hjælp os med at holde Roskilde Fjord fri for plastik og andet affald

 

Hjælp livet i fjorden

Nationalparken sætter, i samarbejde med Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Oplevelseshavn, fokus på affald ved Roskilde Fjord. Hjælp os med at samle affald, så det ikke skader dyrelivet i fjorden. Indsamlingerne skal også bruges til at kigge på affaldsfraktionerne, så vi bedre kan arbejde forebyggende med reducering af affald i og ved fjorden. 

Vi skal nå hele fjorden rundt

Vi vil gerne samle frivillige kræfter nok til at nå så langt rundt om fjorden som muligt. Vil du være med? Læs hvad vi laver og hvordan du kan melde dig som frivillig her på siden.

Tilmeld dig indsamlingen Kort over indsamlingssteder Facebook 

Vil du være med?

Meld dig som indsamler

 18. april kl 10-12 | Steder

Spørgsmål og svar

Hvad? | Hvornår? | Hvordan?

Plastik-kunst

Roskilde Havn | Kunst

 

Resultater 

Data | 2018 - 2020

Projektet Affaldsfri Fjord 2020

Nationalpark Skjoldungernes Land har sammen med Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Oplevelseshavn fået 450.000 kroner til projektet Affaldsfri Fjord 2020.

Projektet bygger videre på nationalparkens eksisterende strandoprydninger og betyder, at projektet kan vokse sig endnu større og mere synligt næste år.

Læs mere om projektets formål og baggrund

Ringøen af Ole Malling

Roskilde Fjord

Den smukke Roskilde Fjord udgør en tredjedel af nationalparken. Her møder vandet landet i bugter og vige med strandenge og kystskrænter. 

Fjorden er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Det lavvandede område og de mange øer og holme gør fjorden attraktiv som yngle- og rastelokalitet. 

Læs mere om Roskilde Fjord

Kontakt os

Sofie Clauson-Kaas

Title: Naturvejleder
Tovholder på Affaldsfri Fjord