Slut med tørke i Klydesøen

En yngle- og rasteplads for fjordens vandfugle

På den østlige del af Roskilde Fjords største ø, Eskilsø, ligger Klydesøen. Her raster mange forskellige vandfugle – hvis der altså er vand i søen. Med års mellemrum og især under tørre somre som den i 2018, forsvandt vandet i søen og efterlod et område, der minder mere om en ørken end om en sø.

Nationalpark Skjoldungernes Land søgte derfor om tilladelse til at lukke den grøft, der afvandede søen til fjorden. Og det gav Frederikssund Kommune, Fredningsnævnet og Kystdirektoratet tilladelse til. Efter grøfterne blev lukket får især ænder, gæs og vadefugle glæde af den mere stabile sø. Det drejer sig om rastende vandfugle som fx grågås, bramgås, blishøne, troldand, krikand, pibeand, gråand og skeand. Også mange ynglefugle trives omkring søen. Nationalparkens fugletællinger viser, at arter som fx strandskade, rødben, vibe og skeand nu yngler i umiddelbar tilknytning til Klydesøen.

På billederne kan du se den udtørrede Klydesøen og gravearbejdet for at lukke grøften og holde vandet inde i søen.

Projektet kom i stand på baggrund af et forslag fra Struckmannfonden, som ejer Eskilsø, og blev finansieret af nationalparken.

© Fotograf: Erik Mandrup: Edderfugl på rede; Thomas Vestergaard-Nielsen: Øvrige billeder