Boserup Skov

Boserup Skov er berømt for sit forårsflor af anemoner. Skovens kalkrige jord gør den til en interessant botanisk lokalitet. Den gamle, fredede løvskov vokser helt ud til kystskrænterne mod Roskilde Fjord. Snør traveskoene, fyld mad og vand i rygsækken – og forsvind ind i den dybe skov.

Blandt de 20 mest besøgte skove

I Boserup Skov er jorden kalkrig og frodig og terrænet er kuperet. Skoven rummer derfor en ualmindelig smuk og rig forårsflora, og en artsrig og tæt skovfuglefauna.

Boserup Skovs artsrigdom og beliggenhed har gjort den til et populært udflugtsmål, og den hører til blandt landets 20 mest besøgte skove.

Boserup Skov tilhører Naturstyrelsen og i skoven er der stier, shelters, naturlegeplads og mountainbikeruter. Midt i skovens dybe stille ro finder du Boserupgård Naturcenter og Traktørstedet, hvor du kan købe en kaffe og kage og bruge stedets bålpladser, gynger og hønsehus.

 

Bøgeskov, stævningeskov og skræntskov

Størstedelen af Boserup Skov er løvskov - og her er særlig meget bøgeskov. Hvor Nattergalestien og Hovedvejen mødes, er der store arealer, hvor den sjældne skovtype spidsløn vokser op under de gamle bøge.

l skovens sydvestlige hjørne ligger en stævningsskov med aske- og elmetræer. I en stævningsskov skærer man træerne ned til roden og lader dem skyde igen fra stødet med mange tynde skud. I gamle dage brugte man de lange lige stammer til gærde, skafter til værktøj og meget andet.

Flere af skrænterne langs Boserup Skov er udlagt som naturskov og består af selvgroet, artsrigt blandingskrat med især bøg, eg, ask, men også hassel, fulgkirsebær og elm. Selve skrænten er kysten fra havet i stenalderen.  

Sangfugle og snoge

På grund af skovens frodige karakter og de lange, artsrige skovbryn rummer Boserup Skov et rigt fugleliv med forekomst af de fleste danske skovfugle. Først på sommeren kan du høre et kor af fuglestemmer fra bogfinker, nattergale og andre af skovens sangfugle. Om vinteren kan du opleve flokke med tusindvis af kvækerfinker. Boserup Skov huser en meget rig insektfauna, især hvad angår arter, der er knyttet til urter, buske og åbne arealer. I skoven findes også en stor bestand af snoge.

Anemoner, anemoner og flere anemoner

Det allerbedste som besøgende er nok at opleve Boserup Skovs anemonetæppe en forårsdag i april. Du kan se både hvide, blå og gule anemoner – og masser af dem. Med 70 forskellige svampearter er Boserup Skov også lidt af en guldgrube for svampejægere.

Beboet siden jægerstenalderen

Skalddynger fra stenalderen langs Boserups kyster vidner om, at området har været beboet lige siden jægerstenalderen. Der er registreret ni gravhøje i skoven, hvoraf de fleste stammer fra bronzealderen. Herudover har man fundet spor efter tre nu forsvundne bebyggelser i området: Sighærstorp, Boserup og Biscopstorp, hvoraf de to første menes at stamme fra vikingetiden.

Lerskrænten

Lerskrænten er et af de mest besøgte steder i Boserup Skov. Gå en tur langs skrænten og få den fantastiske udsigt over Kattinge Vig og Ringøen. Der er også både bålpladser og grillpladser med bænke og borde.

Midgårdsormen

I den nordvestlige del af skoven finder du naturlegepladsem 'Midgårdsormen', som med sine 300 meter væltede træstammer og naturlige materialer snor sig som en orm gennem skoven. Tag ud og leg 'jorden er giftig'!

Mere viden om Boserup Skov

Naturstyrelsen har udarbejdet forskelligt informationsmateriale om Boserup Skov. Du finder flere oplysninger om natur, kultur og aktiviteter på deres hjemmeside eller via nedenstående links:

Folder med kort over Boserup Skov

Naturstyrelsens naturguide: Boserup Skov

Miljøstyrelsens Artsleksikon

 

Aktiviteter

Skovvejene, mountainbikesporet, lerskrænten og den rige fauna i Boserup Skov giver mange muligheder for friluftslivsaktiviteter.

Hop videre til vores side med aktiviteter og læs om mulighederne:

Vandreruter og løbeture

Cykelture

Mountainbike

Overnatning i det fri

Boserupgård Naturcenter

Lige midt i Boserup Skov ligger Boserupgård Naturcenter i den gamle skovriddergård. Besøgsstedet er centrum for naturvejledning i området med tilbud til skoleklasser, foreninger og skovgæster.

Læs mere om besøgsstedet her eller på deres egen hjemmeside.

Traktørstedet

På det gamle traktørsted ved Boserupgård er der åbnet en café, hvor skovens gæster igen kan få en bid mad og få læsket ganen.

Læs mere og se åbningstider på deres hjemmeside.

© Foto: Pige på tur; Mikkel Gerner. Træ i Boserup; Tim Krat, Lerskrænten; Tobias Markusen, Boserupgård Naturcenter; Simon Høgsberg