God færdsel

I naturen skal der være plads til alle. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen kender og overholder de gældende adgangsregler i naturen. Læs op på reglerne for god færdsel her - og lad os hjælpe hinanden med at tage hensyn.

Vores nationalpark

Den særlige natur og de kulturhistoriske perler i Nationalpark Skjoldungernes Land er for os alle sammen. Vi skal i fællesskab hjælpe hinanden med at passe på naturen, kulturen og de mennesker, der bor og har deres hverdag i området.

Når vi bruger naturen, er der nogle regler, som er vigtige at kende. Reglerne for hvad du kan og må i naturen er ofte forskellige afhængig af naturtypen og om området er offentligt- eller privatejet.

Simple råd om god færdsel

  • Hils på dem, du møder.
  • Tag dit affald med dig hjem.
  • Hold din hund i snor.
  • Hold dig på vej og sti i private skove og i det åbne land.

Tag i skoven

1/3 af nationalparken er dækket af skov. Skoven byder på mange oplevelser, men der forskel på, hvordan du må bruge en offentlig og privatejet skov. Der findes to offentlige skove i nationalparken: Boserup Skov og Bidstrup Skovene. De andre skove er privatejede.

Læs om adgangsreglerne i skoven

Tag til stranden

I nationalparken er der 99 km kystlinje. Det giver rigtig gode muligheder for at nyde strandenge og den kystnære natur. Samtidig er Roskilde Fjord et af de 10 mest benyttede områder til friluftsliv.

Læs om adgangsreglerne på fjordkysten

Vidste du?

Nationalparken ejer ikke jord. Alle initiativer og projekter bliver lavet på frivillige aftaler.

Landarealet er 20% offentlig jord, som forvaltes af Naturstyrelsen, og 80% privat jord fordelt hos mange lodsejere.

Næsten 40% af nationalparken er fredede arealer.

 

Ud i det åbne land

Nationalparken er fuld af ferske enge, moser, overdrev og et net af markstier. Næsten 10.000 mennesker bor og lever inden for nationalparkens grænse - vis hensyn og hils på dem, du møder.

Læs om adgangsreglerne i det åbne land

Ud på fjorden

Roskilde Fjord fylder 36% af nationalparken. På de 30 øer og holme yngler hvert år omkring 20.000 fuglepar. Derfor er de fleste af øerne fredede og landgang er forbudt fra 1. april til 15. juli.

Læs om færdsel på fjorden

Forsøg: Sejl udenom fældende svaner

Roskilde Fjord er af international betydning for knopsvanen, og knopsvanen er en blandt ni fuglearter, der gør, at Roskilde Fjord er udpeget som et Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde.

Samtidig er Roskilde Fjord et af de mest anvendte områder i Danmark, når det kommer til friluftsliv ved og på vandet – og antallet af mennesker, der bruger fjorden i fritiden, er stadig stigende.

Forskere har undersøgt, hvad der sker, når kajakroere nærmer sig knopsvanerne på Roskilde Fjord. Resultatet er en række anbefalinger - bl.a. at alle holder 300 meter afstand til dem.