9 mil­lioner kroner til nye oplev­elser i National­park Skjold­ungernes Land

Nordea-fonden har bevilliget 9 mio. kroner til et stort projekt, der skal skabe nye adgange og levende fortællinger ved tre nye besøgssteder i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Sagnenes Trædesten får centrum i Gartnerhuset ved Sankt Hans Have vest for Roskilde, men strækker sig langt ud i nationalparken langs den 50 km lange vandrerute, Skjoldungestien. Foto: Martin Kunzendorf.

Nationalpark Skjoldungernes Land strækker sig over et område på 170 kvadratkilometer og rummer et varieret landskab med en mosaik af natur og kultur. Fra det åbne fjordlandskab til dybe skove og blomstrende enge. Og fra oldtidens mægtige kongehaller og skibssætninger i Gl. Lejre til middelalderens konge- og bispesæde i Roskilde.

Den rige variation i naturen og landskabet samt de mange kulturspor, sagn og fortællinger skaber grobund for store oplevelser i nationalparken. Og med en flot bevilling på 9,035 millioner kroner fra Nordea-fonden kan nationalparken nu udvikle både tilgængeligheden, oplevelserne og fortællingerne omkring tre udvalgte steder. Projektet beløber sig til i alt 18 mio. kr. og er ligeledes finansieret af Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Naturstyrelsen og Nationalparken.

Trædesten til nationalparken

Projektet, som nu kan realiseres, har til formål at etablere tre oplevelsespunkter i nationalparken. I projektet kaldes hver af disse oplevelsespunkter for en ”trædesten til nationalparken”, men der er altså ikke tale om reelle sten, man træder på, men nærmere en række faciliteter og formidlingselementer, som skal hjælpe besøgende ud at opleve nationalparken fra de tre udvalgte steder.

Hver af de tre trædesten har sin egen unikke fortælling. Den første trædesten har fået titlen ”Skovenes trædesten”. Denne trædesten får et midtpunkt i Valborup i Bidstrupskovene, og fortællingen fremhæver naturhistorien fra istid til urskov gennem både udstillinger, faciliteter og oplevelsesspor ud i skoven.

Den anden trædesten hedder ”Børnenes trædesten” og tager udgangspunkt i Boserupgård Naturcenter i Boserup Skov. De faciliteter og oplevelser, der udvikles her, er målrettet børn i børnehaver, skoler og familier, og her skal blandt andet etableres et åbent skovhus med udstilling og offentligt toilet, en stor shelterplads, en udsigtsplatform samt en snittegård.

Boserupgård Naturcenter ligger i Boserup Skov vest for Roskilde og her skal ’Børnenes Trædesten’ etableres. Foto: Insp! Media.

Den tredje trædesten er ”Sagnenes trædesten”, og denne trædesten har Skjoldungestien i fokus. Trædestenen skal formidle de mange sagn, myter og fortællinger, som knytter sig til området, og trædestenen kombinerer vandrerute, udstilling og oplevelsespunkter. Midtpunktet bliver Gartnerhuset ved Sankt Hans Have lige vest for Roskilde, hvor Skjoldungestien krydser, men særligt for denne trædesten er, at den strækker sig herfra langt ud i nationalparken.

Hver trædesten rummer derved unikke udstillinger, faciliteter og aktiviteter relateret til områdets historie og natur. Men fælles for trædestenene er, at de skal gøre oplevelserne mere tilgængelige for alle gennem både formidling og fysiske installationer – og tilsammen skal trædestenene appellere til mange. Det fortæller projektleder Mikkel Eeg fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

- Vi stræber efter at skabe attraktive udflugtsmål, der appellerer til en bred vifte af besøgende. Fra skoler og familier til naturelskere og turister. Med trædestenene ønsker vi at skabe større tilgængelighed og lokal forankring i nationalparken, siger Mikkel Eeg.

Også i Nordea-fonden er der store forventninger til projektet:

- Vi er glade for, at Nationalpark Skjoldungernes Land nu kan udvikle nye faciliteter, forbedret infrastruktur og flere spændende formidlingsaktiviteter for de besøgende. Nationalparken sætter baren højt, når det handler om bæredygtighed og tilgængelighed. Den indsats vil vi gerne bakke op om hos Nordea-fonden, og vi glæder os ikke mindst til at se, hvordan nationalparken vil skabe nye fællesskaber for de frivillige – med naturen som omdrejningspunkt, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Vikingeskibs-inspirerede sheltere beretter om fortidens bedrifter. I det nye projekt vil der blive etableret flere af disse sheltere langs Skjoldungestien, hvor der i dag mangler overnatningsmuligheder. Foto: Mikkel Eeg.

Projektet skal engagere lokale frivillige og skoler

Netop de frivillige får en central rolle i det nye projekt. Frivillige skal engageres i både planlægning, design og opførelse af faciliteterne til trædestenene, og de skal være med til at udvikle og formidle historierne bag hvert sted.

Gennem de frivillige fællesskaber og en inddragende proces er det målet, at trædestenene vil få en stor lokal forankring, hvor lokale foreninger, skoler og frivillige fællesskaber kan organisere aktiviteter, understøtte undervisningsforløb og vedligehold af stederne.

- De frivillige er hjertet i dette projekt. Frivillige skal være med hele vejen i projektet, både i forhold til at forme konceptet, opbygge faciliteterne og engagere besøgende gennem formidling og aktiviteter. De frivillige er afgørende for, at trædestenene kan blive samlingspunkter for fællesskaber, og at hver trædesten fremstår levende og autentisk. Vores mål er ikke blot at skabe attraktioner, men at skabe steder, hvor folk føler sig inddraget og investeret, siger Mikkel Eeg.

Valborup i Bidstrupskovene bliver centrum for ’Skovenes trædesten’. Foto: Mikkel Eeg.