Tur 6: Fugle, fjord og friluftsliv

Undersøg fjordens fugleliv med fuglekikkert - og tal om beskyttelse og benyttelse.

Fjordterne. Foto: Niels Jørgen Rasmussen.

Fakta om forløbet

Fag og klassetrin
Klassetrin: 5. klasse forår
Fag: Natur/teknologi og historie. Tværfag: Dansk, idræt.

Tid
10.00 – 12.00

Sted
Sted for Lejre skoler: Slusehuset lige vest for Kattinge Værk

Sted for Frederikssund skoler: Marbæk Strandpark (Frederikssund skoler) eller Møllekrogen (Fjordlandskolen)

Transport
Skolen står for transport (se boks nede). Tjek selv bus og tog. Kom i god tid, så I har spist 10-mad og er klar til start med regnbukser på. Bliv, leg og udforsk sted efter tur.

Fugle, fjord og friluftsliv

Ekspedition
Tag på tur til Roskilde Fjord. Lær at bruge fuglekikkert og undersøg fjordens fugle, deres liv, kendetegn og udfordringer. Undersøg friluftsliv, diskuter benyttelse og beskyttelse og lav en rap om hvordan vi passer på Fjordens fugle.

Kort om fuglelivet på Roskilde Fjord
Roskilde Fjord rummer et enestående fugleliv. Her er fugle året rundt. Om foråret raster trækfugle på vej mod deres ynglepladser i nord. Om sommeren yngler cirka 30 fuglearter i fred for rovdyr på fjordens øer og holme. Om efteråret går fugletrækket sydover. Og om vinteren overvintrer mange fugle på den ofte isfrie fjord. Fjorden er udpeget til internationalt natur- og fuglebeskyttelsesområde. Samtidig er Roskilde Fjord et af de mest benyttede steder i Danmark til blåt friluftsliv. Hvordan kan vi beskytte den natur vi benytter?

Troldænder - hannen er sort og hvid, hunnen er brun. Foto: Niels Jørgen Rasmussen.

Find materialer, lærervejledning og booking

Forberedelse og bearbejdning
Bliv Skjoldunge-ekspeditionerne er testet med skoler fra Lejre Kommune. Det står klart, at jo bedre klassen er forberedt inden turen - og jo bedre lærer og elever bearbejder turen, desto mere får børnene ud af at tage afsted.

Find kopiark og turbeskrivelse
Hent undervisningsmaterialet - en turbeskrivelse til lærerne + kopiark til klassen. Print materialet ud på begge sider. Brug materialet til at forberede, indsamle data og bearbejde forløbet med klassen.

Lærervejledning
Hent også Lærervejledning til Bliv Skjoldunge pdf.

Booking
Du kan booke næste skoleårs Bliv Skjoldunge-ture i juni måned via Bliv Skjoldunges bookingsystem. Vælg din kommune. Vælg Bliv Skjoldunge. Vælg tur. Book tid og sted.

Offentlig transport

Planlæg jeres transport i god tid. Tjek hvor bussen stopper - og hvor lang tid, I skal bruge på at gå til mødestedet.

Slusehuset
Lejre-klasser: Bus 207 kører ad Boserupvej og standser ved Kattinge Værk. Gå forsigtigt med børnene i en lang række langs vejen 30 meter mod vest til det gule Slusehus. Her er en stor plads, som går langs kanalen og ned til fjorden.

Marbæk Strandpark
Klasser fra Frederikssund - undtagen fra Fjordlandskolen: Der er ca. 2 km at gå til Naturskolen ved Marbæk Strandpark fra Frederikssund Station. Nærmeste busstop er 311 og 313 ca. 900 m væk.

Møllekrogen
Fjordlandskolens klasser: Gå eller tag bus til P-plads ved Møllekrogen. Bus 230 R og 318 går dertil.

Varmt tøj

Bliv Skjoldunge-ekspeditionerne foregår oftest udendørs. For at få en god læringsoplevelse er det vigtigt, at I har varmt tøj, godt fodtøj og store madpakker med. Bed forældrene hjælpe. Det er svært at lære, når man fryser.