National­parkens partnerskabs­program

Bliv partner i nationalparken

Nationalpark Skjoldungernes Land er fuld af dedikerede aktører, som i deres daglige virke tilbyder både natur- og kulturoplevelser, formidling, services, overnatning og jord til bord produkter i området.

Nationalparken arbejder aktivt for at skabe netværk og ønsker at indgå partnerskaber med lokale aktører, der vil udvikle og fremme kvalitetsoplevelser og services med tilknytning til nationalparken. 

Som nationalparkpartner får du lokalt netværk, muligheder for kompetenceløft samt en platform for formidling og markedsføring.

Formålet med partnerskabsprogrammet

Nationalpark Skjoldungernes Land ønsker at samarbejde med lokale institutioner, virksomheder og organisationer samt de enkeltpersoner, der bor eller arbejder i nationalparken, gennem en fælles identitet og tilhørsforhold til nationalparken.

Nationalpark Skjoldungernes Land kan anskues som en andelsforening med mange andelshavere. Vi lykke sbedst, hvis vi kan være med til at knytte nye partnerskaber, netværk og samarbejder indenfor nationalparkerns grænse - og hele tiden med fokus på et bæredygtigt løft for både natur, kultur og erhverv. Vores formål med partnerskabsprogrammet er at skabe værdi for de enkelte partnere - og for hele nationalparken.

Da det er de lokale virksomheder, der møder gæsterne i deres daglige virke, er disse en vigtig nøgle til kendskab til nationalparken og opfattelsen af kvalitet gennem deres værtsskab.

Partnerskabsprogrammet skal sikre, at de som ønsker at drage fordel af nationalparkens brand og logo, leverer produkter og ydelser af en høj kvalitet go med en klar forbindelse til Nationalpark Skjoldungernes Land. For at muliggøre dette stiller nationalparken en række krav, ydelser og uddannelsestilbud til rådighed for dem, der ønsker at indgå i et partnerskab.

Partnerskabprogrammet og brugen af nationalparkens logo skal ikke anskues som en certificering, men en aftale om gensidigt samarbejde til gavn for lokalsamfundet.

Hvem kan blive partner?

I partnerskabsprogrammet er der defineret en række generelle retningslinjer, som skal være opfyld for, at man kan blive partner i Nationalpark Skjoldungernes Land.

For at blive partner skal du:

  • have tilknytning til Nationalpark Skjoldungernes Land og gennem dit virke understøtte nationalparkens bekendtgørelses formål og målsætning.
  • benytte og deltage aktivt i de aktiviteter og tilbud som Nationalpark Skjoldungernes Land stiller til rådighed.
  • formidle viden om Nationalpark Skjoldungernes Land gennem dit virke.
  • være med til at distribuere Nationalpark Skjoldungernes Lands informationsmateriale.
  • medvirke til, at der tages hensyn til Nationalpark Skjoldungernes Lands natur, kulturhistorie, lodsejere, landsbymiljøer og nationalparkens gældende værdisæt, som de udtrykkes i nationalparkloven.
  • overholde gældende regler og love.

Kategorier af partnere

Nationalparken arbejder med én primær partnerkategori samt ét tillægspartnerskab.

Den primære partnerkategori er Nationalparkpartner. Kategorien henvender sig til alle, der ønsker at danne partnerskab med nationalparken. Fx museer, foreninger, formidlingsinstitutioner, guider, privatpersoner samt virksomheder inden for overnatning, restauration, butik, konference, turisme, etc.

Tillægspartnerskabet er produktpartner - food og nonfood. Kategorien henvender sig til de af nationalparkpartnerene, som er fødevareproducenter, nonfood producenter go detailforretninger, der ønsker at udbyde et eller flere nationalpark-produkter.

Læs mere om de specifikke betingelser, retningslinjer og partnerskabsfordele for de to partnerskabskategorier.

Fordele ved at være partner

Logo
Som partner modtager du et emalieret partnerskilt til at sætte op, sådan at partnerskabet synliggøres over for gæster. Denne branding er samtidig med til at styrke rammefortællingen om nationalparken og det fællesskab, som du indgår i som partner.

Desuden har du mulighed for at anvende nationalparkens partnerlogo på fx brochurer, arbejdstøj eller i din digitale markedsføring.

Synlighed på nationalparkens hjemmeside
Som partner kan du få et 'visitkort' her på nationalparkens hjemmeside med link videre til din egen hjemmeside eller sociale medier. Derudover vil din kontakt fremgå på relevante sider på hjemmesiden.

Fælles kommunikationsplatform og netværk
Som partner inviteres du til den lukkede facebookgruppe partnere i Nationalpark Skjoldungernes Land. I gruppen kan I finde hinanden, dele idéer, begivenheder, begejstring og tanker. Samtidig er der under menupunktet 'Filer' information om netværket, partnerfordele, logofiler til download, digital fotobank m.v.

Bookingplatform
Alle partnere tilbydes gratis adgang til nationalparkens bookingplatform til markedsføring og salg af arrangementer.

Netværksarrangementer, kurser mv.
Igennem partnerskabsprogrammet udbyder nationalparken en række aktiviteter i løbet af året. Her er fokus på kompetenceudvikling, udveksling af viden og idéer, udvikling af nye tiltag, undervisning med interne og eksterne undervisere, workshops, inspirationsoplæg, lokalkendskab og stolthed - og ikke mindst netværk.

Det er målet, at de fælles aktiviteter skal have værdi for dig som partner. Derfor kan du plukke i arrangementerne og prioritere, hvilke der har relevans i forhold til dit eget virke.

Partnerskabsprogrammet er samtidig et forpligtende fællesskab med høje ambitioner. Derfor er der forventning om aktiv deltagelse målt over året. Alle partnere skal deltage ved nationalparkens introkursus.

Find kursuskataloget for 2024 her.

Andre partnerfordele

  • Adgang til fotobank med billeder fra nationalparken
  • Kort over nationalparken til ophæng samt diverse kort og brochurer
  • Merchandise efter eget ønske (fx flag, pins, klistermærker - udvalg kan variere over tid)

Ansøg om partnerskab

Ønsker du at blive nationalparkpartner, skal du sende en motiveret ansøgning til Mia Steiness.

Husk at læse både retningslinjer og krav for partnerskab inden du søger.

Ansøgningen vil blive modtaget i nationalparkens sekretariat, hvorefter den sendes videre til et nedsat partnerskabsudvalg, der løbende godkender ansøgninger.

Godkendelse som partner er udgiftsfrit for ansøger.