Blå og grønne klasseværelser

Undervisning i det fri

Du kan bruge hele nationalparken som klasseværelse. Over de næste år opbygger vi en række blå og grønne klasseværelser, som er udstyret med grejkasser og ideer til aktiviteter.  Du kan finde korte beskrivelser i boksene nedenfor - og en oversigt over dem på kortet her. Vælg temaet "Blå og grønne klasseværelser".

Hvad er blå og grønne klasseværelser

Blå og grønne klasseværelser er autentiske steder ude i nationalparken, som er gode udgangspunkter for undervisning i det fri. Her vil ofte være en form for lejrplads, grejkasse - og måske også overdækning og særlige faciliteter. Til hvert udendørs klasseværelse vil vi på sigt knytte en række materialer, som kan hentes på hjemmesiden og give inspiration til ude-undervisning på stedet. 

Tadre Mølle.

Grønt klasseværelse på Tadre Mølle

Selsø Slot. Foto: Camilla van Deurs Formann Jensen.

Blåt klasseværelse ved Selsø Slot

Slusehuset. Foto: Hanne Jokumsen.

Blåt klasseværelse ved Slusehuset

Salvadparken og Hove Å. Foto: Malene Bendix.

Blåt klasseværelse ved Salvadparken

Skov. Foto: Ole Malling.

Grønt klasseværelse i Bidstrup Skovene

Shelter Avnstrupcentret. Foto: Thomas Vestergaard.

Grønt klasseværelse ved Avnstrup Centret

Fjordterne. Sam Christensen.

Blåt klasseværelse ved Det Gule Badehus