Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sjællands første nationalpark

Nationalpark Skjoldungernes Land er Sjællands første nationalpark, som blev indviet i 2015. Nationalparken ligger ved Roskilde og Lejre på Midtsjælland, kun 30 minutters kørsel fra København.

Her har mennesker levet siden tidernes morgen og efterladt sig spor. Og det er ikke så sært. Nationalparkens 170 kvadratkilometer rummer enestående natur, kulturhistorie og nogle af de smukkeste landskaber i Danmark. Besøg for eksempel Roskilde Fjord med strandenge, kystskrænter, øer, holme og et enestående fugleliv – eller forsvind ind de store midtsjællandske løvskove med vandrestier og lejrpladser.

Nationalparken rummer en mosaik af naturperler, som kan opleves på cykel og gåben. De mange stier, shelters og ture i nationalparken giver besøgende mulighed for selv at opleve naturen, kulturhistorien og landskabet helt tæt på. 

Læs mere i folderen om Nationalpark Skjoldungernes Land her

Læs mere om nationalparkens tilblivelse

Organiseringen

Nationalpark Skjoldungernes Land er etableret som en fond inden for den statslige forvaltning. Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven.

Fonden ledes af en lokalt forankret bestyrelse udpeget af miljø- og fødevareministeren. Bestyrelsen har nedsat et nationalparkråd, som skal rådgive i principielle spørgsmål og sager af større betydning.

Bestyrelsen har også nedsat et sekretariat, som varetager den daglige drift og bidrager til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen.

Læs mere om fonden og dens organisering

Læs bekendtgørelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

Hvorfor hedder det Skjoldungernes Land?

Nationalparken er opkaldt efter den navnkundige sagnkongeslægt Skjoldungerne. Slægten er efterkommerne efter den mytiske Kong Skjold, som blev sendt til danerne af selveste Odin. Skjoldungerne kendes fra Saxos Danmarkskrønnike, Islandske sagaer og det berømte oldengelske Beowulf-kvad og andre kilder, som henfører dem til Lejre.

Over de senere årtier er der udgravet en serie af store haller ved Gl. Lejre fra jernalder og vikingetid, og der er fundet skatte og artifakter på stedet. Udgravningerne og fundene slår fast, at der faktisk har været et stormandsvælde gennem 500 år i Lejre. Om disse høvdinge eller konger så har heddet Skjold, Frode Fredegod, Rolf Krake eller Roar kan ikke eftervises, men der er åbenbart en kerne af substans i sagnene. Roskilde er navngivet efter Skjoldungekongen Roar.