Nationalparkmagasin

Nationalparkens magasin har fået titlen 'min nationalpark', fordi det er din, min og vores. Det bliver husstandsomdelt årligt i Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommune.

Hustandsomdelt magasin

I nationalparkmagasinet kan du læse om Nationalpark Skjoldungernes Land, dens natur, kultur og beboere – og hvordan du kan få glæde af den. Magasinet bliver omdelt i Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner i juni måned hvert år.

Nationalparkmagasinet har fået navnet ”min nationalpark”, fordi nationalparken er både din og min og vores. Den bliver til i en lang række af fællesskaber. Både de gamle fællesskaber, som eksisterede længe før nationalparken blev indviet – og nye fællesskaber, som nationalparken er med til at skabe.

Formål

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i 2015. Alligevel er mange stadig i tvivl om, hvad en nationalpark er. Derfor har nationalparkens bestyrelse besluttet at husstandsomdele et nationalpark-magasin tre år i træk. Formålet med et husstandsomdelt magasin er at skabe kendskab, medejerskab og stolthed over det område, der forbinder alle borgere i kommunerne omkring Roskilde Fjord. 

Håbet er, at et øget kendskab til nationalparken og dens projekter vil give endnu flere lyst til at bruge områdets natur og friluftsfaciliteter, være en aktiv del af nationalparken – og måske gå ind i samarbejder og fælles projekter.

Læs alle nationalparkmagasiner

Magasin 2019

Reportager | Projekter | Inspiration 

Magasin 2020

Interview | Historier | Fællesskab

Magasin 2021

Natur | Kultur | Staycation

Reportage: Rend og hop

I nationalparkmagasinet fra 2019 kan du læse en reportage fra familien Dahl Jensens tur på Skjoldungestien.

Skribent Nynne Sørgaard var med dem på tur, og i videoen kan du høre dem fortælle om, hvad det har betydet for dem at flytte tættere på naturen.