Kunstprogram

Kunst kan få os til at se på det vi kender med nye øjne. Så hvad sker der, når vi møder kunst i naturen? Et Kunstprogram for nationalparken skal bidrage til flere og anderledes natur- og kulturoplevelser.

  • A Seed is a Star - Marie Markman

  • Komoranen - Hartmut Stockter

Kobling mellem natur og kunst

Idéen bag kunstprogrammet er at undersøge, hvordan kunst kan bidrage med nye indfaldsvinkler og skærpe vores oplevelser af både natur, miljø, videnskab og kulturhistorie. De enkelte kunstprojekter udspringer af nationalparkens fem indsatsområder: Natur, Kulturhistorie, Friluftsliv, Formidling og Erhverv.

Det betyder helt praktisk, at nationalparken inddrager kunstnere i arbejdet med at gøre natur- og kulturoplevelser tilgængelige, overraskende og attraktive for besøgende. I nogle tilfælde fører det til stedsspecifikke kunstprojekter, hvor kunstnere skaber værker om fx immateriel kulturhistorie, menneskets relation til naturen eller bidrager til at finde nye løsninger på friluftsfaciliteter. Andre gange er det værker af midlertidig eller performance-karakter.

Læs kunstprogrammet

Film om TABBY

Billedkunstner og kok Søren Aagaard blev i 2019 inviteret til Fjordens Dag i nationalparken.

Hør ham fortælle om tankerne bag værket 'TABBY', der kredser om balancen mellem benyttelse og beskyttelse af Roskilde Fjord - hvilke råvarer har vi gennem tiden kunne få fra fjorden, og hvad vil der være tilbage i fremtiden?

Film om KOMORAN

Hartmut Stockter er kunstneren bag værket KOMORAN, som nu står i haven foran café Fjordglimt i Jyllinge.

Kunstværket forestiller en skarv og fungerer samtidig som udendørs klasseværelse og grejskur. Værket blev indviet i efteråret 2022 sammen med 80 lokale skolebørn.

Kunstprojekter undervejs

benandsebastian

Kunstnerduoen benandsebastian er krøbet ind under barken i Ledreborgs skove og har fundet frem til Herthadalen – et naturspot med en helt særlig betydning for vores kultur. Med udgangspunkt i stedet udvikler de henover et år fra 5. juni 2021 til 5. juni 2022 værket Suveræn/Sovereign – en ny og tankevækkende installation i naturen, der stiller spørgsmål til naturens plads i vores kultur.

I hjertet af Nationalpark Skjoldungernes Land ligger Herthadalen - en synlig dal midt i skoven, hvor de første Grundlovsmøder i Danmark blev afholdt fra 1854 og frem til 1940. benandsebastian vil med kunstprojektet aktualisere Herthadalens betydning og historie.

Placering: Herthadalen i Lejre

Tidsplan: Afsløring i Naturens Uge (6.-12. september 2021)

Marie Markman

Hvordan ser fremtidens landskaber ud? Det spørgsmål stillede kunstner Marie Markman tilbage i 2018. Ud fra denne undring er det forskningsbaserede kunstprojekt A Seed is a Star blevet skabt - i samarbejde med Aarhus Universitet. Ideen er noget så spekulært som at realisere en mark med selvlysende planter.

Mødet med den selvlysende mark skal få os til at tænke over det danske landskab, muligheder, planter og fremtiden. Marie Markman vil gerne, at den selvlysende mark på magisk vis skal balancere vores tanker mellem oplevelsen af gru og skønhed. Hvad er det for en fremtid, vi går i møde?

Placering: Muligvis mark ved Orehøjvej

Tidsplan: Forprojekt maj-september 2021

Mikkel Carl

Kunstner Mikkel Carl er igang med at skabe et sansepunkt til nationalparken i form af noget så uladsiggørligt som en meteor landet på jorden. Kunstprojektet Fremtiden var her allerede handler om at gøre fortiden begribelig nu og her – og fortsat relevant for fremtiden. Myter er en slags omvendt science fiction - en gengivelse af fortiden sådan som vi her og nu tænker at den foregik.

Sagaer, myter, legender, filosofi og videnskab blander sig i værket, der også handler om begyndelse og skabelse, fra myten om Kong Skjold, der som spæd kom sejlende ind med et skib til naturvidenskabens konklusion om, at vi alle sammen er stjernestøv skabt i rummet.

Placering: Skjoldungestien

Tidsplan: Efterår 2021

Jordmuseum

Nationalparken inviterede kunstner Rune Bosse til udviklingen af kunstprogrammet, hvor han afleverede en pitch om at lave naturspots bl.a. en geologisk installation. Natur- og Kunsthåndværker Thomas Nexø har ud fra disse grundtanker skitseret og vil realisere den kunstneriske ide omkring et multifunktionelt formidlingssite om geologi - i samarbejde med Naturstyrelsen.

Ideen bag jordmuseet er en synliggørelse og formidling af landskabelige, geologiske værdier på et sanseligt konkret plan, der aktiverer flere sanser på én gang. Installationen skal både fungere som møde- og aktivitetssted, samt kunne observeres og opleves selvstændigt som et kunstværk.

Placering: Bidstrup Skovene

Tidsplan: Sommer-efterår 2021

Lydvandring

Vi deler gerne erfaringer

Sofie Myschetzky

Title: Udviklingskonsulent
Kunstprogram
Mobile: 24800419

Gennemførte projekter

KOMORAN - Hartmut Stockter

Kunstner Hartmut Stockter blev inviteret af nationalparken til at skabe et stedsspecifikt grejskur med tilknytning til Roskilde Fjord - i samarbejde med Fjordglimt i Jyllinge.

Hartmut Stockter arbejder med menneskets forhold til dyr og planter som tema. På baggrund af Jyllinges fiskerhistorie og de fugle, som fiskerne har levet side om side med gennem tiden, har kunstneren udviklet KOMORAN - et grejskur formet som en Skarv, der kan rejse halsen og brede vingen ud. Et opholdsrum for udeskole med naturundersøgelsesobjekter til at lære mere om fjorden – for både store og små. Værket stod klar i efteråret 2021.

Placering: Jyllinge

TABBY - Søren Aagaard

Billedkunstner og kok Søren Aagaard har skabt et snapshot af Roskilde Fjord gennem tiden i form af en madperformance og en funktionel blivende skulptur. TABBY hedder projektet som har fået sit navn efter den tidligst kendte beton type. Kunstprojektet fungerer både som en skulptur gennem sin form, koncept og æstetik og som en køkkenø i naturen. Den er skabt med lokalt sand, sten, aske og østersskaller af samme art som dem, der engang fandtes i fjorden.

Til Fjordens Dag d. 15. september 2019 blev kunstprojektet lanceret med en madperformance i form af en menu med tre serveringer fra Roskilde Fjords fortid, nutid og fremtid.

Emne: Benyttelse og Beskyttelse

Med fjordens fødevarer og ressourcer som udgangspunkt for projektet har Søren Aagaard taget fat i diskussioner om klima, vandmiljø, invasive arter og fremtidens landskab. TABBY er et skulpturelt mindesmærke skabt, der med et kunstnerisk blik formidler fjordens forandringer og gør os opmærksomme på vores nære natur, samtidig med at projektet peger på vores drømme, håb til fremtiden og foreslår alternativer.

Placering: Roskilde Fjord

Midlertidig placering i Lejre Kommune ved Herslev Strand nær bålplads.

Nordiske duftspil - Sigrid Moses-Jacobsen

I 2020 kunne flere heldige deltagere for første gang nogensinde prøve Nordisk Duftspil i de smukke rammer på Selsø Slot. Duftspillet bliver oprindeligt kaldt KODO og er en japansk tradition, hvor man i stilhed nyder røgelsestræ og poesi. Inspireret af denne tradition skabte kunstner Sigrid Moses-Jacobsen en serie nordiske duftspil med udgangspunkt i lokal litteratur, natur og dufte.

Selve seancen er omgivet af en vis mystik, og det er derfor kun de indviede, som ved hvad der foregik på Selsø Slot. Men historierne fortæller, at sanser blev afprøvet og naturforståelser udvidet.

One Thousand Books

For første gang nogensinde vil festivallen One Thousand Books foregå i Roskilde og nationalparken er blevet inviteret ind i samarbejdet sammen med Museet for Samtidskunst. Festivallen vil indebære både et kunstbogsmarked, kunstner-residency, performances og permanente værkeri byen.

Nationalparken har inviteret kunstner David Horvitz til at lave et sæt instruktioner, der aktiverer publikum på ét eller flere tidspunkter i løbet af festivallen. Værket skal generere en form for samskabelse i nationalparken. Kunstner Morten Søndergaard vil udføre en vandrings-performance med fokus på bynatur og sammenhænge mellem distribution i naturen og i (kunstner)bøgernes verden.

Placering: Roskilde by

Tidsplan: 20. august - 19. september 2021

Organisering

I samarbejde med Lejre Kommune Billedkunstråd nedsatte Nationalparkbestyrelsen i 2017 en kunstgruppe med repræsentanter fra bestyrelse råd og kommunen. Kunstgruppen har bistået i processen med at udvikle kunstprogrammet og medvirket til udvikling af ambition, indsatsområder, områdestrategi og projektinspiration samt kvalificeret indhold og placeringer frem mod realisering af kunstprogrammet.

Kunstgruppen bistår fortsat med sparring og rådgivning omkring de enkelte kunstprojekter - og sekretariatet har direkte kunstrådgivning fra Somewhere – Public Art Agency.

Samarbejde på tværs

Som optakt til udvikling af kunstprogrammet blev afholdt en workshop med fire inviterede kunstnere, der på hver sin måde tidligere har arbejdet i krydsfeltet mellem kunst og natur. Kunstnerne blev dermed involveret fra starten af den strategiske proces som et forsøg på at sikre de kunstneriske perspektiver og tilgange fra start og gennem hele forløbet.

En stor del af arbejdet er at få kunsten til at interagere med sine omgivelser og blive en del af stedet. Alle projekterne er derfor kendetegnet ved en bred involvering af interesser – fra lodsejere, kommuner og foreninger til universiteter, arkitekter og biologer, og processerne sker med stor respekt for naturen og stedet.

 

Tak til

Grosserer L. F. Foghts Fond