Partnerskabsprogram

Nationalpark Skjoldungernes Land har som mål at understøtte en udvikling i det lokale lokalsamfund - herunder det lokale erhvervsliv. Derfor tilbyder nationalparken lokale aktører at indgå i et partnerskab. Er du aktør i området og har lyst til at være med, så send en ansøgning.

Formål og retningslinjer

Nationalpark Skjoldungernes Land ønsker at udvikle samarbejdet med - og mellem - de lokale aktører i nationalparken. Det skal være med til at styrke områdets fælles identitet og beboernes, virksomhedernes og organisationernes tilhørsforhold til nationalparken.

Partnerskabsprogrammet skal sikre, at de interessenter, som ønsker at drage fordel af nationalparkens brand og logo, leverer produkter og ydelser af en høj kvalitet og med en klar forbindelse til Nationalpark Skjoldungernes Land.

Du kan læse beskrivelsen af de forskellige partnerkategorier og ansøgningsprocessen her:

Beskrivelse af Partnerskabsprogram

Sådan ansøger du/I

  1. Udfyld og indsend en motiveret ansøgning via den digitale formular nedenfor. Ansøger vil modtage en kopi af ansøgningen via mail.
  2. Det nedsatte Partnerskabsudvalg vil vurdere ansøgningerne løbende. Endelig godkendelse af partnerskab vil ske to gange årligt ved et møde i udvalget.
  3. Såfremt ansøger bliver godkendt til partnerskab vil der medfølge en tilmelding til det obligatoriske introduktionskursus.
  4. Ved godkendelse af partnerskab og deltagelse i introduktionskurset vil partneren modtage nærmere information om det videre forløb.

Ansøgningsskema

Fordele

Nationalparken stiller en række ydelser og uddannelsestilbud til rådighed for dem, der ønsker at indgå i et partnerskab. Se nuværende kursustilbud her på siden eller kontakt sekretariatet for mere information.

Brug af logo

Ud over kursustilbud får alle partnere mulighed for at anvende nationalparkens beskyttede logo, får tilbudt merchandise-pakker og får del i brandingen via nationalparkens markedsføring.

Introduktionskursus

Der afholdes introduktionskursus for alle, der ønsker at blive partner med Nationalpark Skjoldungernes Land. Kurset er obligatorisk for nye partnere og et tilbud til nuværende medlemmer af partnerskabsprogrammet. Kurset afholdes næste gang i januar 2020 (nærmere tidspunkt og program følger) - tilmelding ved ansøgning eller e-mail til .

Det gode værtsskab

I løbet af 2019/2020 udbyder nationalparken tilbud og aktiviteter med 'Det gode værtsskab' i fokus. Heriblandt har været en bustur rundt i nationalparken, et kursus med fokus på 'Udvikling af oplevelsespakker' og et arrangement på Roskilde Havn med sejltur. Nærmere information kursusgange udsendes til partnerne pr. e-mail. 

Nuværende partnere

Der er pt 55 nye partnere med i nationalparkens netværk fordelt over alle partnerkategorierne. De har et bredt udvalg af tilbud og produkter.

Se partnerlisten

Klyngesamarbejder

Nationalparken opfordrer partnere til at opstarte klyngesamarbejder, der kan skabe synergi til deres tilbud og produkter. Hvis du har ideer til et samarbejde med en af vores partnere kan du tage kontakt til dem - find dem i listen.

© Logo: Ole Søndergaard
© Foto: Flag på Kornerupgaard; Signe Egelund, Bustur; Nynne Sørgaard, Kajakfoto; Birger Elmedal