Partnerskabsprogram

Nationalpark Skjoldungernes Land har som mål at understøtte en udvikling i det lokale lokalsamfund - herunder det lokale erhvervsliv. Derfor tilbyder nationalparken lokale aktører at indgå i et partnerskab. Er du aktør i området og har lyst til at være med, så send en ansøgning.

Samarbejde med lokale

Nationalpark Skjoldungernes Land ønsker at udvikle samarbejdet med - og mellem - de lokale aktører i nationalparken. Partnerskabsprogrammet skal sikre, at nationalparkpartnere udbyder ydelser pg produkter af en høj kvalitet og med en klar forbindelse til nationalparkens formål.

Er du lokal aktør?

Hvis du er lokal aktør og har lyst til at blive knyttet tættere til nationalparken, så send en ansøgning om at blive partner. Du kan læse en nærmere om partnerkategorier, retningslinjer og fordele i:

Beskrivelse af partnerskabsprogrammet

Få netværk og kompetenceløft

Årligt netværksmøde

Hvert år i januar mødes partnerne til intro- og netværksmøde i nationalparkens sekretariat. Næste møde er i 2021.

Partnerliste

75 partnere i 2020. Få et overblik over nationalparkpartnerne.

Kursustilbud 2020/21

Nationalparken stiller en række ydelser og kursustilbud til rådighed for partnere. Find aktuelle kurser

Facebook-gruppe

Hold kontakten med de andre partnere i den private Facebookgruppe.

Ansøg om partnerskab

Sådan gør du/I

  1. Udfyld og indsend en motiveret ansøgning via den digitale formular nedenfor. Ansøger vil modtage en kopi af ansøgningen via mail.
  2. Ansøgningen vil blive administrativt vurderet ved modtagelse. Det nedsatte Partnerskabsudvalg godkender eller afviser ansøgninger løbende.
  3. Såfremt ansøger bliver godkendt til partnerskab vil der medfølge en tilmelding til det obligatoriske introduktionskursus.
  4. Ved godkendelse af partnerskab og deltagelse i introduktionskurset vil partneren modtage nærmere information om det videre forløb.

Ansøgningsskema

De generelle forventninger til partnere

  • Partnerne skal have tilknytning til Nationalpark Skjoldungernes Land og gennem deres virke understøtte bekendtgørelsens formål og målsætning for nationalparken
  • Partnerne skal benytte og deltage aktivt i de aktiviteter og tilbud som Nationalpark Skjoldungernes Land stiller til rådighed for partnerkategorien (kursustilbud)
  • Partnerne skal formidle viden om Nationalpark Skjoldungernes Land og omtale nationalparken på egen web med minimum logo og link

 

  • Partnere skal distribuere Nationalpark Skjoldungernes Lands informationsmateriale
  • Partnerne skal medvirke til, at der tages hensyn til Nationalpark Skjoldungernes Lands lodsejere, landsbymiljøer, natur, kulturhistorie og nationalparkens gældende værdisæt
  • Partnerne skal overholde gældende regler og love

Find den rette kategori

Formidlingspartner Servicepartner Uddannelses- og forskningspartner Produktpartner - food Produktpartner - non-food
Museer, foreninger, besøgssteder, guider, privatpersoner etc.
Overnatningstilbud, restauration, outdoor-udlejning, konference, turisme etc.
Forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, skoler, daginstitutioner etc. Fødevareproducenter og detailforretninger Produkter udenfor fødevarebranche

På nuværende tidspunkt er der fem kategorier, som lokale aktører kan være partnere i. Til hver kategori hører et sæt retningslinjer, forventninger og fordele - læs mere om dette i den fulde beskrivesle af partnerskabsprogrammet.

© Logo: Ole Søndergaard
© Foto: Bustur og kursus; Nynne Sørgaard, Kajakfoto; Birger Elmedal