Plastfri Roskilde Fjord

Nationalparken har overtaget koordineringen af strandoprydninger langs Roskilde Fjord efter Plastic Change. Du kan også være med til at holde fjorden fri for affald.

Bliv frivillig indsamler

Hold øje med kalenderen her på hjemmesiden eller nationalparkens Facebook for at se det næste strandoprydningsarrangement!

Bliv tovholder

På hver strækning langs fjorden er der en lokal tovholder, som giver information om ruten og deler grej ud. Hvis du er interesseret i at være tovholder på en strækning kan du kontakte nationalparkens naturvejleder, Sofie Clauson-Kaas.

Nationalparkens Facebook  Kontakt sekretariatet

Resultater forår 2019

Mere end 350 frivillige i alderen 1-91 år troppede op til årets strandoprydninger ved Roskilde Fjord. Denne gang var der frivillige tovholdere på i alt ni strækninger!

På de to timer, som arrangementet varede, blev der i alt indsamlet 1 ton skrald - hvoraf 73 % var plastik.

Læs mere om forårets strandoprydning

Resultater efterår 2018

I efteråret 2018 deltog mere end 200 frivillige i strandoprydningerne omkring fjorden, hvor der blev samlet ca. 1335 kg affald.

Den største andel af det affald, der blev fundet var plastik!

Læs mere om indsamlingen i 2018

Forskningsprojekt om plastik

Roskilde Fjord var i 2016-2018 udvalgt som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges i et naturligt økosystem, og hvordan et lokalsamfund kan være med til at beskytte imod plastforurening. Tovholderen bag projektet var organisationen Plastic Change. I projekt Plastfri Roskilde Fjord har Plastic Change sammen med forskere kortlagt fjorden for indhold af plastik i alle de økologiske matricer: kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer.
Kilder og årsager til forureningen blev kortlagt og det blev undersøgt, hvad det betyder for det lokale økosystem. Efter tre år med forskning, formidling og vidensdeling omkring plastikaffald i fjorden, har nationalparken overtaget koordineringen af de årlige strandrensninger.