Naturpleje

Nationalparken arbejder for at fremme naturpleje - både ved strande, enge, overdrev og skov. Der er mange muligheder for at være med til lokale naturpleje-arrangementer.

Plastfri Roskilde Fjord

Nationalparken har overtaget koordinering af plastikindsamlingen ved Roskilde Fjord.To gange årligt går lokale borgere en strækning ved fjorden - du kan også gå med. Meld dig hos en lokal tovholder.

Lokale naturpleje-arrangementer

Mange foreninger i lokalområdet arbejder med naturpleje. Hvis du har lyst til at gøre noget godt for naturen og være med i et lokalt fællesskab, så kan du deltage i et af deres årlige arrangementer.

Plastfri Roskilde Fjord

I foråret 2019 indsamlede 350 frivillige 1 ton skrald ved strandoprydningerne langs Roskilde Fjord. De 99 km er delt op i mindre lokalruter - find mere information

Høslæt, livstræer og redekasser

Høslæt

Kildeengen | Tadre Mølle | Eskilsø

Livstræ. Foto: Simon Høgsberg

Livstræer

Urørt skov | Biodiversitet | App

Hasselmusen

Rødlistet art | Redekasser

Fugletællinger

Roskilde Fjord | Forskning | Arter

Nationalparkprojekter

Genetablering af stenrev, afgræsning af enge og indsatser for sjældne. Nationalparken arbejder med hel række naturforbedringsprojekter.

Aktuelle arrangementer

I kalenderen kan du se både nationalparkens ture og lokale foreningers arrangementer. Le-festival, rydning på Eskilsø, strandrens og mange andre ting.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan holde dig opdateret omkring nationalparkens projekter og arrangementer i vores nyhedsbrev. Vi sender ét ud om måneden.