Frivillige ved naturplejedage på Eskilsø

Frivillige på Eskilsø. Foto: Sofie Clauson-Kaas

Hjælp fuglenes ø

Kom med til naturplejedag på skønne Eskilsø! Oplev den fantastiske ø i Roskilde Fjord og hjælp med at holde den fri for affald og uønskede vækster.

To gange årligt rydder frivillige overdrevsarealer for tilgroning med tjørn, roser, engbrandbæger og andre planter. Og rydder op på strandarealer, så der ikke flyder drivtømmer og diverse affald.

På dagen bliver der også hygget med fælles frokost, øl, vand og kaffe til de aktive.

Naturplejedagene bliver arrangeret af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond (Struckmannfonden), beboerne på Eskilsø og DN Frederikssund.

Eskilsø. Foto: Sofie Clauson Kaas

Kontaktperson: Jens Timm Jensen

Title: Tovholder
DN Frederikssund
Mobile: 40778249

Spørgsmål og svar

Alle er velkomne! Da naturplejen kun foregår to gange årligt, så er der brug for så mange hænder som muligt - og der er opgaver til både stærke, effektive, store, små og varme hænder. 

Medbring blot fornuftig påklædning, arbejdshandsker og gerne værktøj (sav, ørnenæb, spade, gravegreb, gyvelsnapper (extractigator), kratrydder o.l.).

Naturplejedagene foregår på Eskilsø, som er den eneste menneske-beboede ø i Roskilde Fjord.

Mødested er ved Skovbroen ved Østskoven på Hornsherredsiden, hvorfra en lokal jolle sejler deltagerne over til øens havn.

 

Formålet er at pleje naturen og bevare kulturhistoriske mindesmærker på Roskilde Fjords største ø, Eskilsø. Øen er et vigtigt område for raste- og yngefugle.

Tilmelding sker til Jens Timm Jensen, som er tovholder på vegne af Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund afd.

Find kontaktinformation her på siden.

Du kan finde mere information om Naturplejedagene og holde dig opdeteret om den næste på DN Frederikssunds hjemmeside og på Eskilsøs hjemmeside

Var det ikke lige, hvad du ledte efter? Gå tilbage til listen og find en anden frivilliggruppe i nationalparken: 

Tilbage til listen over frivilliggrupper