Forskning

Et af nationalparkens formål er at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier. Læs om eksisterende forskning, nuværende samarbejdsprojekter og ideer til studieprojekter.

Forskning i nationalparken

Nationalparkens område har gennem tiden været genstand for intensiv forskning, og i dag arbejder en række universiteter, forsøgsstationer, museer og uddannelsesinstitutioner med forskning indenfor en bred vifte af fag. Nationalparkfonden vil, hvor det er muligt og relevant, styrke forskning og vidensformidling.

Følgende kommende projekter er indskrevet i Nationalparkplan 2017-23:

  • Natur: Supplerende registreringer og overvågning
  • Friluftsliv: Kortlægge og monitorere friluftslivet i nationalparken

Eksisterende forskning

Der findes allerede en del forskning, som har relevans for nationalparken. Nationalparkfonden er i et samarbejde med Center for Natur- og Nationalparkforskning og Roskilde Universitetsbibliotek i gang med at udarbejde en oversigt.

Strandskade flyver. Credits: Sam Christensen

Samarbejdsprojekter

Nationalparken er på nuværende tidspunkt involveret i følgende forskningsprojekter med forskellige samarbejdspartnere:

  • Undersøgelse af tilbagegangen af ynglefugle ved Roskilde Fjord: Et samarbejde med Aarhus Universitet.
  • Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme: Et samarbejdsprojekt mellem Roskilde Universitet, Københavns Universitet og arkitektfirmaet Norrøn.
  • Plastfri Roskilde Fjord. Projektet er en del af ”Plastfrit Hav”, som er et samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien.

Ideer til forskningsprojekter

Her er eksempler på indkomne ideer til andre forskningsprojekter:

  • Skjoldungesagaerne og deres forankring i nationalparken
  • Forskning og formidling af klimaets udvikling siden istiden
  • Naturtab i nyere tid i Nationalpark Skjoldungernes Land
  • Udvikling af model for beskyttelse og bæredygtig benyttelse af Roskilde Fjord

Studieprojekt om nationalparken

Nationalpark Skjoldungernes Land er i gang med at udarbejde ideer til studieprojekter. Ideerne kan bruges til specialer, bachelorprojekter – og også til studenterprojekter. Send os gerne flere ideer.

Nationalparkens sekretariat kan hjælpe med en første sparring og rådgivning, men pga. tidsnød kan vi ikke gå længere ind i projekterne på nuværende tidspunkt. Send os gerne din opgave, når den er færdig.

Faglige rapporter, planer og beretninger

I forbindelse med forprojektet Skjoldungelandet og udarbejdelsen af Nationalparkplan 2017-23 blev der skrevet faglige rapporter. Find og læs dem her

© Foto: Arkæologiske udgravning ved Gl. Lejre; Ole Malling, Roskilde Katedralskole i naturen; Roskilde Katedralskole.