Affaldsindsamlinger ved Roskilde Fjord

Nationalparken koordinere strandoprydninger to gange årligt ved Roskilde Fjord

Resultater 2022

Strækninger: 14

Frivillige: 754

Affald: 1.336 kg

Dykkere samlede affald fra Roskilde Havn

Resultater 2021

Strækninger: 14

Frivillige: 743 personer

Affald: 890 kg

Lokale kajak- og sejlklubber deltog også og samlede affald på øer og holme i fjorden. 

 

Resultater 2020

Strækninger: 13

Frivillige: 475 personer

Affald: 607 kg

Læs mere: 300 kilo affald samlet langs Roskilde Fjord

Resultater 2019

Strækninger: 10 

Frivillige: 550 personer

Affald: 1.308 kg

Læs mere om forårets strandoprydning

 

 

 

Resultater efterår 2018

I efteråret 2018 deltog mere end 200 frivillige i strandoprydningerne omkring fjorden, hvor der blev samlet ca. 1335 kg affald.

Den største andel af det affald, der blev fundet var plastik!

Læs mere om indsamlingen i 2018

Forskningsprojekt Plastfri Roskilde Fjord

Roskilde Fjord var i 2016-2018 udvalgt som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges i et naturligt økosystem, og hvordan et lokalsamfund kan være med til at beskytte imod plastforurening. Tovholderen bag projektet var organisationen Plastic Change. I projekt Plastfri Roskilde Fjord har Plastic Change sammen med forskere kortlagt fjorden for indhold af plastik i alle de økologiske matricer: kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer.
Kilder og årsager til forureningen blev kortlagt og det blev undersøgt, hvad det betyder for det lokale økosystem. Efter tre år med forskning, formidling og vidensdeling omkring plastikaffald i fjorden, har nationalparken overtaget koordineringen af de årlige strandrensninger.