Affaldsindsamlinger ved Roskilde Fjord

Nationalparken koordinere strandoprydninger to gange årligt ved Roskilde Fjord

Resultater efterår 2021

Lørdag d. 18. septemer samledes 350 frvillige omkring Roskilde Fjord. De indsamlede 320 kg affald. 

Lokale kajak- og sejlklubber deltog også og samlede affald på øer og holme i fjorden. 

Resultater forår 2021

Søndag d. 18. april deltog 400 frivillige i affaldsindslaing omrking Roskilde Fjord.

Der blev samlet mere end 500 kg affald. 

Mundbind og take-away emballage var nogle af de hyppigste affaldstyper. 

 

Resultater efterår 2020

World Cleanup day og Affaldsfri Fjord blev afholdt Lørdag den 19. september. 

Omkring 260 frivillige mødte op langs Roskilde Fjords kyster og samlede lidt over 300 kilo affald. 

Godt gået! 

Resultater forår 2020

Lørdag den 21. juni mødtes omkring 200 frivillige langs Roskilde Fjords kyster.

I løbet af de to timer, som strandoprydningen tog, havde de mange frivillige samlet i alt 300 kilo skrald.

Det var især haglskåle, cigaretskodder, dåser og plastikemballage, som havnede i affaldssækkene.

Læs mere: 300 kilo affald samlet langs Roskilde Fjord

Resultater efterår 2019

Mere end 200 frivillige deltog i årets efterårets affaldsindsamling d. 21. septmber 2020. Der blev indsamlet ca. 450 kg affald heriblandt 8200 cigaretskodder.

 

Resultater forår 2019

Mere end 350 frivillige i alderen 1-91 år troppede op til årets strandoprydninger ved Roskilde Fjord. Denne gang var der frivillige tovholdere på i alt ni strækninger!

På de to timer, som arrangementet varede, blev der i alt indsamlet 1 ton skrald - hvoraf 73 % var plastik.

Læs mere om forårets strandoprydning

Resultater efterår 2018

I efteråret 2018 deltog mere end 200 frivillige i strandoprydningerne omkring fjorden, hvor der blev samlet ca. 1335 kg affald.

Den største andel af det affald, der blev fundet var plastik!

Læs mere om indsamlingen i 2018

Forskningsprojekt om plastik

Roskilde Fjord var i 2016-2018 udvalgt som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges i et naturligt økosystem, og hvordan et lokalsamfund kan være med til at beskytte imod plastforurening. Tovholderen bag projektet var organisationen Plastic Change. I projekt Plastfri Roskilde Fjord har Plastic Change sammen med forskere kortlagt fjorden for indhold af plastik i alle de økologiske matricer: kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer.
Kilder og årsager til forureningen blev kortlagt og det blev undersøgt, hvad det betyder for det lokale økosystem. Efter tre år med forskning, formidling og vidensdeling omkring plastikaffald i fjorden, har nationalparken overtaget koordineringen af de årlige strandrensninger.