Meld dig som frivillig

Vil du være med til at indsamle affald? Find dit indsamlingssted langs Roskilde Fjord. Vi mødes både forår og efterår.

To årlige indsamlinger

Strandoprydning d. 26. marts 2023 kl 10-12.

Strandoprydning d. 16. september 2023 kl. 10-12.

Tilmeld dig ved at trykke på nedenstående strækninger.

På nogle af strækninger foregår strandoprydningerne som et klub eller foreningsarrangement og man kan derfor ikke melde sig på denne strækning.  

Hvorfor indsamler vi skrald ved fjorden?

”At der bliver samlet skrald betyder, at der er mindre risiko for, at fugle, fisk og andre dyr spiser farligt affald eller bliver fanget i det. Især plastik er en synder, da det nedbrydes utroligt langsomt og derfor ligger i naturen i mange år med risiko for at ende i maver og reder” - Naturvejleder i Nationalpark Skjoldungernes Land, Sofie Clauson-Kaas.

Spørgsmål og svar

Foto af affaldsindsamler

Som frivilig indsamler møder du op i to timer ved et af indsamlingsstederne langs Roskilde Fjord og går sammen med andre frivillige en strækning på 2-3 kilometer, hvor I indsamler alt affald I finder.

Du er med til at gøre en forskel for fjordens dyreliv - og samtidig skabe et rent og lækkert lokalområde.

I alt deltog 535 frivillige i de to affaldsindsamlinger, som nationalparken koordinerede i 2019.

 

Meld dig til på Facebook eller mød blot op på dagen. Alle er meget velkomne!

I de tidligere år har vi haft frivillige i alderen 1-90 år.

Vi afholder to affaldnsindsamlinger om året - forår og efterår.

De tidligere år har datoerne ligget i slutningen af april og september. Hold øje her på hjemmesiden og vores Facebook for den specifikke dato.

Dit gode humør, gode travesko og så måske en ven.

Hansker, gribestænger og indsamlingsposer bliver udleveret af tovholderen på hvert sted.

En frivillig tovholder er en, der har ansvaret for en strækning. Det indebærer først og fremmest at møde op på de to dage, hvor der er affaldsindsamlinger, og sørge for, at alle frivillige på strækningen får udleveret udstyr til indsamling.

Alle, der har interesse i at blive tovholdere, kan kontakte nationalparkens naturvejleder Sofie Clauson-Kaas på email: Obfuscated Email.

Affaldsindsamlingerne langs Roskilde Fjord har allerede vist sig at være en rigtig god idé. Fordelt på de to affaldsindsamlinger i 2019 samlede frivillige 1.310 kg affald, hvoraf 65 procent var plastik.

I den enorme mængde affald langs fjorden var blandt andet 19.000 skodder, 384 dåser og 169 haglskåle.

Formålet med affaldsindsamlingerne er først og fremmest at forhindre, at fugle, fisk og andre dyr spiser farligt affald eller bliver fanget i det – og samtidig at sørge for et rent strandmiljø til glæde for de lokale beboere og besøgende.

En del af projektet vil også være analyser af det indsamlede affald med henblik på at forebyggende arbejde og reduceret affald i fjordlandskabet.

Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Oplevelseshavn står bag projektet Affaldsfri Fjord.

Miljøministeriets Strandoprydningspulje har bevilget 450.000 kr. til projektet Affaldsfri Fjord 2020, 289.000 kr. i 2021 og 266.500 kroner i 2022.